Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Art History and Cultural Heritage

Pavol Černý


Academic degree, name, surname:doc. Ing. Pavol Černý, Dr.
Room, floor, building: DM 205, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Art History and Cultural Heritage (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2001
E-mail:No record found.Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže I-II
Pavol Černý
Year: 2020, Masarykův ústav AV ČR - Univerzita Palackého
specialist book

Cim 2 : pražský evangeliář Cim 2 : rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy / Kateřina Kubínová
Pavol Černý
Year: 2019, Umění / Art
journal article

Un manuscrit enluminé du XIIIe si?cle ? Olomouc
Pavol Černý
Year: 2019, Ostravská univerzita - Vivarium
specialist book chapter

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Year: 2015, Veduta
specialist book

Pozdně gotické iluminované rukopisy františkánských konventů v olomouckých sbírkách
Pavol Černý
Year: 2015, Veduta
specialist book chapter

Iluminace misálu Herborda z Fulštejna, pokus o jejich zařazení do kontextu dobového vývoje
Pavol Černý
Year: 2014, Muzeum umněí Olomouc
specialist book chapter

Karolínský franko-saský evangeliář
Pavol Černý
Year: 2014, Národní galerie v Praze
specialist book chapter

Kolektář zvaný Horologium olomoucké
Pavol Černý
Year: 2014, Národní galerie v Praze
specialist book chapter

Vztahy mezi ceskymi zememi a Nizozemim behem stredoveku v oblasti
Pavol Černý
Year: 2013, - HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY
journal article

Cesta ke Zlaté bule sicilské
Richard Psík, Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička ... other authors
Year: 2012, Ostravské muzeum
specialist book

Ein Missale-Fragment aus der Werkstatt des Liber-viaticus-Meisters
Pavol Černý
Year: 2012, Codices manuscripti. Supplement
journal article

Eine illuminierte Bibelhandschrift schwäbischer Herkunft in Olmützer
Pavol Černý
Year: 2012, Czech and Slovak Journal of Humanities
journal article

Fragment iluminovaného otonského evangeliare z Mohuce v Olomouci
Pavol Černý, Klára Benešovská, Jan Chlibec
Year: 2012, Lidové noviny
specialist book chapter

Iluminovaný sakramentář v olomoucké kapitulní knihovně
Pavol Černý
Year: 2012, Artefactum
specialist book chapter

Některé aspekty zobrazení panovníků v románském umění českých zemí
Pavol Černý, Kateřina Barcuchová, Zbyněk Moravec, Pavol Černý
Year: 2012, Ostravské muzeum Ostrava
specialist book chapter

Románská madona typu "sedes sapientiae" v české soukromé sbírce Romanska madona typu "sedes sapientiae" v ceske soukrome sbirce
Pavol Černý
Year: 2012, Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
journal article

Fragment iluminovaného otonského evangeliáře z Mohuče v Olomouci
Pavol Černý
Year: 2011,
specialist book chapter

Knižní malba na Moravě v první polovině 14. století
Pavol Černý
Year: 2011, Ostravské muzeum
specialist book chapter

Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století
Pavol Černý
Year: 2011,
specialist book chapter

Ilustrovaný žaltář z Prüfeningu v Olomouci
Pavol Černý
Year: 2010,
specialist book chapter

Několik poznámek k románské plastice v Olomouci
Pavol Černý
Year: 2010,
specialist book chapter

Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba
Pavol Černý
Year: 2010,
specialist book

Iluminace rukopisů Zdíkova skriptoria; katalogové položky románská plastika, č. 42-44; knižní malba, č. 49,53,56-59,6163
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

Knihovna
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

Knižní malba ve Francii za vlády Ludvíka IX a pozdních Kapetovců a její památky v českých a moravských knihovnách a archívech
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

Modlitební knihy 18. a 19. století, a jejich ilustrace
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

Několik poznámek k ikonografickým aspektům iluminované výzdoby v rukopisu Codex Gigas
Pavol Černý
Year: 2009,
specialist book chapter

Zobrazení sv. Václava v Kodexu Vyšehradském, in: Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci
Pavol Černý
Year: 2008,
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Lásková KristýnaIconography of St. Wenceslas until the beginning of the 13th century on coins, book painting and sealsBachelor's thesis 2021 
Šindlerová VeronikaEarly Medieval Arts and crafts of Moravia (8th - 11th century)Bachelor's thesis 2013 


No record found.

instagram
rss
social hub