Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Karel Střelec


Academic degree, name, surname:Mgr. Karel Střelec, Ph.D.
Room, floor, building: SA 121, Building SA
G 416, Building G
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Romance Studies (Faculty of Arts)
Department of English Language with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 1921
E-mail:No record found.Aspects fonctionnels des noms propres : le cas de la représentation des idéologies dans les dystopies françaises contemporaines
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká recepce Houellebecqova Podvolení. Poznámky k otázce literárních a mimoliterárních kritérií
Karel Střelec
Year: 2021, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
journal article

Román mezi historií, pamětí a zapomenutím: Mnichovský přízrak Georgese-Marca Benamoua
Karel Střelec
Year: 2021, Nová filologická revue
journal article

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Year: 2020, Visor Libros
specialist book chapter

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Year: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Year: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
specialist book chapter

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Year: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
journal article

Colloque estudiantin de langue et littérature françaises
Karel Střelec, Jan Lazar
Year: 2022
organizing conference, workshop

K onymickému systému současných antiutopií (na příkladu francouzské a české literatury)
Karel Střelec
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Locus terribilis. Sídliště v české a francouzské literatuře
Karel Střelec
Year: 2022, A2 - kulturní čtrnáctideník
journal article

Précarité, mis?re, désillusion. Mémoire de la désindustrialisation dans la prose française contemporaine
Karel Střelec, Veronika Resslerová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Archetypal Character of Eve: A Comparative Overview of Modern French and Czech Literatures
Karel Střelec
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Věčné 20. století? K nejnovějším "paměťovým" prózám a jejich kritické a čtenářské recepci
Karel Střelec
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aspects fonctionnels des noms propres : le cas de la représentation des idéologies dans les dystopies françaises contemporaines
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká recepce Houellebecqova Podvolení. Poznámky k otázce literárních a mimoliterárních kritérií
Karel Střelec
Year: 2021, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
journal article

Displacement as a Tool for Representing Post-Industrial Places in Contemporary French Literature
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fikce, realita a odvrácená strana Francie. K recepci novější francouzské prózy v České republice
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Francouzština stokrát jiná
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hlasy žen a islám. Tři sondy do současné francouzské prózy
Karel Střelec
Year: 2021, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne
journal article

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida 1991-2021
Karel Střelec
Year: 2021
editorial work

Nejmladší evropská literatura (na příkladu francouzské a ruské prózy)
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Román mezi historií, pamětí a zapomenutím: Mnichovský přízrak Georgese-Marca Benamoua
Karel Střelec
Year: 2021, Nová filologická revue
journal article

Současné české dystopie - posttexty dystopií francouzských?
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sudety, jak dlouho ještě?
Karel Střelec
Year: 2021, Weles
journal article

Tomáš Kubíček et al. (2019). Dílo Milana Kundery v překladech = OEuvre de Milan Kundera et sa traduction
Karel Střelec
Year: 2021, Studia Romanistica
journal article

Za tapetami oprýskaná zeď, za ideologií prázdno. (Ne)oceněný Tapetář Emy Labudové
Karel Střelec
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Year: 2020, Visor Libros
specialist book chapter

Nostalgia y crítica en la memoria posrevolucionaria recogida en la narrativa checa actual (visiones de los aňos 90)
Karel Střelec, Jan Mlčoch
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Společenský tmel, nebo cenzura? Srovnání jazyka politické korektnosti v současné francouzské a české literatuře
Karel Střelec
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Steve Puig (2019). Littérature urbaine et mémoire postcoloniale
Karel Střelec
Year: 2020, Studia Romanistica
journal article

To bývala naše Francie
Karel Střelec
Year: 2020, Protimluv
journal article

Budoucnost multikulturalismu: k současným francouzským a českým antiutopiím
Karel Střelec
Year: 2019, Fraktál
journal article

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies, odborná stáž
Karel Střelec
Year: 2019
work experience abroad

Česká literatura po roce 2000: tendence, témata, díla
Karel Střelec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Year: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy. Disertační práce
Karel Střelec
Year: 2019
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Year: 2019
abstract in proceedings

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Year: 2019, Bohemica litteraria
journal article

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflection of Migration Between 1945 - 2015 in Contemporary Czech Literature
Karel Střelec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe migrace mezi lety 1945-2015 v současné české literatuře
Karel Střelec
Year: 2019
abstract in proceedings

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Year: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
specialist book chapter

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Year: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
journal article

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU
Karel Střelec
Year: 2018, Studia Romanistica
journal article

Dvě tváře Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identita na hranici - polsky psaná literatura Těšínska
Karel Střelec
Year: 2018, Poznańskie Studia Slawistyczne
journal article

K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LAZAR, Jan: Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook et Twitter
Karel Střelec
Year: 2018, Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka
journal article

Literární podoby desperátního postsocialistického města
Karel Střelec
Year: 2018, Protimluv
journal article

Osudová periferie. (Poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Year: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
specialist book chapter

Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Únor 1948 v české beletrii
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Báseň jako SMS, blog jako román?
Karel Střelec
Year: 2017, Protimluv
journal article

Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury
Karel Střelec, Eva Plačková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ideologie v literatuře, literatura v ideologii
Karel Střelec
Year: 2017, Svět literatury
journal article

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Year: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
specialist book chapter

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Year: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
journal article

Současná podoba českého jazyka a literatury
Karel Oliva, Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tigrid / 1917-2017 / stoletý
Jiří Hruška, Karel Střelec
Year: 2017
organizing conference, workshop

Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France
Karel Střelec
Year: 2016, Aluze
journal article

K publicistice Jana Balabána po roce 2000
Karel Střelec
Year: 2016
abstract in proceedings

Ostrava v publicistice Jana Balabána
Karel Střelec
Year: 2016, Protimluv
journal article

Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'Společnost rizika' v tvorbě Jana Balabána
Karel Střelec
Year: 2016
abstract in proceedings

Motivy periferie a sídliště v současné próze
Karel Střelec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny geografického prostředí v povídkách Jana Balabána
Karel Střelec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.

instagram
rss
social hub