UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts

Jakub Varga

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jakub Varga, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:Assistant for Research
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Department of History (Faculty of Arts)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 1804
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

VARGA, J. Myšlení, pojmy a věci: Walter Burley o vzniku pojmů a jejich reprezentační funkci. Pro-Fil. 2017, roč. 18, s. 26-39. ISSN 1212-9097.
VARGA, J. Teorie pravdy v tzv. středním komentáři Waltera Burleyho k Aristotelovu Perihermeneias. Studia Theologica. 2017, roč. 19, s. 105-123. ISSN 1212-8570.
VARGA, J. Walter Burley a jeho teorie pravdy podle pozdních komentářů k Aristotelovým Kategoriím a O vyjadřování. Aither. 2017, roč. 9, s. 58-79. ISSN 1803-7860.
VARGA, J. Propoziční sémantika Waltera Burleyho. Filozofia. 2016, roč. 71, s. 474-486. ISSN 0046-385X.

All publications

Varga, J. Can a Non-existent Proposition be True? A Late Medieval Dispute about the Truth of Non-existent Sentences. In: From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
VARGA, J. Myšlení, pojmy a věci: Walter Burley o vzniku pojmů a jejich reprezentační funkci. Pro-Fil. 2017, roč. 18, s. 26-39. ISSN 1212-9097.
VARGA, J. Teorie pravdy v tzv. středním komentáři Waltera Burleyho k Aristotelovu Perihermeneias. Studia Theologica. 2017, roč. 19, s. 105-123. ISSN 1212-8570.
VARGA, J. Walter Burley a jeho teorie pravdy podle pozdních komentářů k Aristotelovým Kategoriím a O vyjadřování. Aither. 2017, roč. 9, s. 58-79. ISSN 1803-7860.
VARGA, J. Propoziční sémantika Waltera Burleyho. Filozofia. 2016, roč. 71, s. 474-486. ISSN 0046-385X.
VARGA, J. Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma. In: Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 41-54. Interpretationes. ISBN 978-80-7464-781-9.
VARGA, J. Walter Burley o supozici termínů. Reflexe. 2015, s. 31-55. ISSN 0862-6901.
Varga, J. Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma. In: Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem. Ostrava: FF OU. 2014.
Svoboda, F., Varga, J. a Lička, L. Metafory ve vědeckém myšlení [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2014.
Varga, J. Walter Burley o pravdě a jejím logickém nositeli. In: Středověký člověk: poznání a svět. Ostrava: FF OU. 2014.
VARGA, J. Signifikace v díle Waltera Burleyho: Lze se obejít bez její definice?. Aithér. 2013, roč. 5, č. 1, s. 70-97. ISSN 1803-7860.


No record found.No record found.No record found.

social hub