Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Centre for Economic and Social History

Petr Kadlec


Academic degree, name, surname:Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Room, floor, building: DM 526, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1938
E-mail:No record found.Vzdělání - společnost - hospodářství
Petr Kadlec
Year: 2020, Pavel Mervart, Ostravská univerzita
specialist book

CHANGES IN EDUCATION FOR TEXTILE PRODUCTION IN THE INDUSTRIALISATION PROCESS
Petr Kadlec
Year: 2019, Vlákna a textil / Fibres and Textiles
journal article

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Year: 2018, Slezský sborník
journal article

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Year: 2018
abstract in proceedings

The state of Czech research on the history of education in the 'long' 19th century
Petr Kadlec
Year: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
journal article

Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses
Petr Kadlec
Year: 2016, Romanian Journal of Population Studies
journal article

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Year: 2016, NLN
specialist book

Střední školy a jejich studenti
Petr Kadlec
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 1-2022
Petr Kadlec
Year: 2022
editorial work

Mezi hospodářstvím, společností a státem - základní parametry rozvoje profesně vzdělávací soustavy v předlitavské části habsburské monarchie v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2-2021
Petr Kadlec
Year: 2021
editorial work

Historica. Revue pro historii a příuzné vědy 1-2021
Petr Kadlec
Year: 2021
editorial work

Novotný, Miroslav (ed.): Školství a vzdělanost. Praha 2020
Petr Kadlec
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Rakouská statistika školství a vzdělávání - opomíjený pramen dějin vzdělanosti "dlouhého" 19. století
Petr Kadlec
Year: 2021, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
journal article

Biogramy - R. Alscher, M. Rosenfeld
Petr Kadlec
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 1-2020
Petr Kadlec
Year: 2020
editorial work

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2-2020
Petr Kadlec
Year: 2020
editorial work

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Středoškolské a profesní vzdělávání
Petr Kadlec
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vzdělání - společnost - hospodářství
Petr Kadlec
Year: 2020, Pavel Mervart, Ostravská univerzita
specialist book

Bielsko: The Education Centre for Industrial Production between Austrian Silesia and Galicia at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Petr Kadlec
Year: 2019, Mesto a dejiny
journal article

Bohomluvci, vlastimilvé, těšitelé
Petr Kadlec
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2019, č. 1
Petr Kadlec
Year: 2019
editorial work

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2019, č. 2
Petr Kadlec
Year: 2019
editorial work

CHANGES IN EDUCATION FOR TEXTILE PRODUCTION IN THE INDUSTRIALISATION PROCESS
Petr Kadlec
Year: 2019, Vlákna a textil / Fibres and Textiles
journal article

Německá hospodářská škola v Novém Jičíně
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Year: 2019, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Year: 2019, Prameny a studie
journal article

Biogramy - G. Braun, J. Dassenbacher, J. Januschke, K. Kolb
Petr Kadlec
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2018, č. 2
Petr Kadlec
Year: 2018
editorial work

Historica. Revue pro histostorii a příbuzné vědy 2018, č. 1
Petr Kadlec
Year: 2018
editorial work

Österreichische Nationalbibliothek - badatelský pobyt
Petr Kadlec
Year: 2018
work experience abroad

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes
Petr Kadlec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna moravského gymnaziálního a reálného školství v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průmyslové pokračovací školství v rakouském Slezsku do první světové války : základní vývojové tendence
Petr Kadlec
Year: 2018, Slezský sborník
journal article

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvoj předlitavského obchodního školství do první světové války na příkladu rakouského Slezska
Petr Kadlec
Year: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Social networks in development of secondary and vocational school infrastructure during the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: example of Austrian Silesia
Petr Kadlec
Year: 2018
abstract in proceedings

Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století
Petr Kadlec
Year: 2018, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis
journal article

Vybrané aspekty vývoje českého gymnaziálního školství ve Slezsku v letech 1918-1938
Petr Kadlec, Lukáš Lisník, Lumír Dokoupil
Year: 2018, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zensus und Ethnizität. Zur Herstellung von Wissen über soziale Wirklichkeit im Habsburgerreich zwischen 1848 und 1910. Göttingen 2016
Petr Kadlec
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v českých zemích v 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu
Petr Kadlec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dějiny vzdělávání a vzdělávání v ČR
Petr Kadlec, Martin Holý
Year: 2017
organizing conference, workshop

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 1
Petr Kadlec
Year: 2017
editorial work

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, 2017, č. 2
Petr Kadlec
Year: 2017
editorial work

K otázce jazykové, etnické a národnostní skladby obyvatel Hranic a Hranicka před vznikem Československa
Petr Kadlec
Year: 2017
abstract in proceedings

Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska
Petr Kadlec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šimek Jan - Historie školních budov : Od tereziánských reforem po současnost. Praha 2016
Petr Kadlec
Year: 2017
published expert opinions, reviews

The state of Czech research on the history of education in the 'long' 19th century
Petr Kadlec
Year: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
journal article

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Year: 2017, Marginalia historica
journal article

V zájmu vlasti, regionu i svém vlastním
Petr Kadlec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

Českoslovenští Židé a sčítání lidu v roce 1930
Petr Kadlec
Year: 2016
abstract in proceedings

Fundamental aspects of national identification of Jews in Czechoslovak censuses between the world wars
Petr Kadlec
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fundamental aspects of the national identification of Jews in the Bohemian Lands in the 1880?1930 censuses
Petr Kadlec
Year: 2016, Romanian Journal of Population Studies
journal article

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 1
Petr Kadlec
Year: 2016
editorial work

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 7, 2016, č. 2
Petr Kadlec
Year: 2016
editorial work

K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?
Petr Kadlec
Year: 2016, Hospodářské dějiny / Economic History
journal article

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Year: 2016, NLN
specialist book

Střední školství do roku 1918 a česká historiografie - k bilanci a perspektivám studia jednoho tématu
Petr Kadlec
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Střední školství v českých zemích v 18. až 20. století
Petr Kadlec, Pavel Marek, František Hýbl, Pavel Michna, Pavel Neumeister, Radim Červenka, Lukáš Peluněk ... other authors
Year: 2016
organizing conference, workshop

Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930
Petr Kadlec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 6, č. 1
Petr Kadlec
Year: 2015
editorial and language revision

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2015, roč. 6, č. 2
Petr Kadlec
Year: 2015
editorial work

Národní identifikace Židů z českých zemí ve sčítáních lidu mezi monarchií a republikou (1880-1921)
Petr Kadlec
Year: 2015
abstract in proceedings

Sčítací orgány a národnostní problematika v prvorepublikových sčítáních lidu
Petr Kadlec
Year: 2015, Slezský sborník
journal article

Správně se sečteme jedině sami!
Petr Kadlec
Year: 2015, Historická demografie
journal article

Studentstvo středních škol v českých zemích druhé poloviny 19. a počátku 20. století ve světle dat rakouské středoškolské statistiky
Petr Kadlec
Year: 2015
abstract in proceedings

Výběr a činnost československých sčítacích orgánů v národnostních souvislostech - teorie versus praxe
Petr Kadlec
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Year: 2015
editorial work

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 2.
Petr Kadlec
Year: 2014
editorial and language revision

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci?
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

K otázce národní identifikace Židů mezi monarchií a republikou
Petr Kadlec
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K vývoji německé reálky v Moravské Ostravě před rokem 1914
Petr Kadlec
Year: 2014, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Marzena Bogus: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na pocatku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe. Czeski Cieszyn - Czestochowa 2013
Petr Kadlec
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Jana Davidová Glogarová, Martina ZÁVODNÁ
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Petr Kadlec, Jakub Ivánek
Year: 2014
editorial work

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2014
editorial work

Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století
Petr Kadlec
Year: 2014, Slezský sborník
journal article

Inteligence, intelektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů
Petr Kadlec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Karl Radda, Ludwig Rothe
Petr Kadlec, Milan Myška, Radoslav DANĚK, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2013, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě, FF OU v Ostravě
specialist book chapter

Miroslav Geršic: Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů
Petr Kadlec
Year: 2013
editorial work

Střední školy a jejich studenti
Petr Kadlec
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Středoškolský profesor daleko od centra - pedagog, badatel, veřejný činitel
Petr Kadlec, Lumír Dokoupil
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Michaela Závodná
Year: 2013
editorial work

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Vzdělání a společnost "dlouhého" 19. století
Petr Kadlec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Year: 2013
editorial work

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

Z historie hranického gymnaziálního školství - fakta a mýty
Petr Kadlec
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Year: 2013
abstract in proceedings

Facultas philosophica. Universitatis Ostraviensis
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Agáta VŘESKÁ, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012
editorial work

Josef Haubelt a kol. Na Hranicku v časech druhé světové války. Praha 2011
Petr Kadlec, Petr Kadlec
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Ke vzniku a vývoji druhého gymnázia v Hranicích v letech 1912-1922
Petr Kadlec
Year: 2012
abstract in proceedings

PhDr. Bohuš Vybíral
Petr Kadlec
Year: 2012
abstract in proceedings

texty resumé pro překlad do cizích jazyků
Petr Kadlec, Jana Bolková, Marek Otisk, Aleš Zářický, Agáta VŘESKÁ, Petr Kadlec ... other authors
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Year: 2012
organizing conference, workshop

Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr Kadlec
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Židé a předlitavské vysoké školství druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Petr Kadlec
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bednář, Václav - Golda, Milan - Svobodová, Hana: Osudové osmičky 20. století v Hranicích. Hranice 2008.
Petr KADLEC, Petr KADLEC
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii
Petr KADLEC
Year: 2011, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Jews and Secondary Schooling in the Czech lands in the Second Half of the 19th Century and in the Early 20th Century
Petr KADLEC
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lapáček, Jiří: Historie a současnost podnikání na Přerovsku a Hranicku. Žehušice 2009
Petr Kadlec, Petr KADLEC
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Myška, Milan - Dokoupil, Lumír - Daněk, Radoslav - Zářický, Aleš (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1 (1 biogram)
Petr KADLEC
Year: 2011, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Německé gymnázium v
Petr KADLEC
Year: 2011
abstract in proceedings

Střední školství a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Year: 2011, Slezský sborník
journal article

Střední školy a formování inteligence ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Petr KADLEC
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Year: 2011, Muzeum Kroměřížska
specialist book chapter

Z dělnických rodin mezi inteligenci.
Petr KADLEC
Year: 2011
abstract in proceedings

Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství od poloviny 19. století do roku 1918 (1938). Možnosti, limity a dílčí výsledky výzkumu.
Petr KADLEC
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Počátky gymnaziálního školství v Hranicích
Petr Kadlec
Year: 2010
abstract in proceedings

Prameny k dějinám vzdělání a školství - tištěné programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy
Petr Kadlec, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Řezníčková, Kateřina: Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867-1918
Petr Kadlec
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Střední školy a formování české inteligence na severní Moravě a ve Slezsku v letech 1850-1914
Petr KADLEC
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Střední školy v Moravské Ostravě před rokem 1914 a jejich židovští studenti
Petr KADLEC
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy dějin výrobní techniky
Petr Kadlec, Stanislav Knob
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Židé na cestě za vzděláním
Petr KADLEC
Year: 2010
abstract in proceedings

KADLEC, Petr - GÁBA, Petr: Město a městská společnost v procesu modernizace.
Petr Kadlec, Petr GÁBA
Year: 2009
others

Myška, M. - Dokoupil, L. - daněk, R. - Zářický, A. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.) (1 biogram)
Petr Kadlec, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Židé na cestě za vzděláním (židovští studenti na středních školách Moravy a Slezska)
Petr Kadlec
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Život a dílo Emila Cigánka s přihlédnutím k jeho pobytu a působení v Hranicích
Petr Kadlec
Year: 2009
abstract in proceedings

Myška, Milan, Dokoupil, Lumír, Daněk, Radoslav, et al. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.) (2 biogramy)
Petr Kadlec, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Dořák AdamFirst world war in Valašské KloboukyBachelor's thesis 2017 
Konečná ŠárkaStudents of the agricultural school in Novy Jicin in the early period of its existence (1875-1900)Bachelor's thesis 2016 


Education, the economy and society 1848-1914: The socioeconomic contexts of the development of vocational education infrastructure in Austrian Silesia
Main solverMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub