Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Centre for Economic and Social History

Jana Davidová Glogarová


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
Room, floor, building: DM 526, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1938
E-mail:No record found.Heraldická reprezentace obce a nevědecká etymologie toponym
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Year: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
journal article

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Going East - The Soviet Union and China in the Mirror of Czech Travel Writing in the 1950s
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

President Václav Havel as an Inspiration for Czech Urbanonymy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021, Onomastica
journal article

Prezident Václav Havel v paměti uličních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2020, Acta onomastica
journal article

Obraz ?ocelového srdce republiky? v publicistice druhé poloviny 20. století
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939-1945 - in the Perspective of Thematization of Proper Names
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2020, Historický časopis
journal article

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... other authors
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2018, Acta onomastica
journal article

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thematization of Proper Names in Ideological Speeches
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2018
abstract in proceedings

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
journal article

Obraz Sovětského svazu v českých cestopisech z let 1917-1968
Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2017, Host
specialist book

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Slovo a slovesnost
journal article

Zápas o Botostroj - literární dílo jako vlastnictví autora a jeho scenáristická a filmová adaptace
Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
journal article

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR)
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech for Erasmus Students in Ostrava
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Křiky a pláče jako historický pramen
Jana Davidová Glogarová
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
journal article

Ostravské pivovary v éře kapitalismu
Jana Davidová Glogarová, Radoslav DANĚK
Year: 2014
editorial and language revision

Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności"
Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014
editorial work

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Year: 2013, Slovo a slovesnost
journal article

Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století
Jana Davidová Glogarová
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

SK, UMB Banská Bystrica, 6.10. - 11. 10. 2013
Jana Davidová Glogarová
Year: 2013
work experience abroad

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Year: 2013, Host
specialist book

Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky
Jana Davidová Glogarová, Radek Čech
Year: 2013, Naše řeč
journal article

Dvojí tvář Ladislava Jehličky kontrasty a rozpory v díle katolického publicisty
Jana Davidová Glogarová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Literární kapitalističtí zaprodanci"
Jana Davidová Glogarová
Year: 2012, Dějiny a současnost
journal article

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2011, Verbum, vydavateľstvo KU
specialist book chapter

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice 30. let 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naléhavý křik Ladislava Jehličky
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Carissime, kde se touláte
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2010, Dějiny a současnost
journal article

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk Durych zbloudil...
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Year: 2009, Dějiny a současnost
journal article

SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019
Jana Davidová Glogarová
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Sukiennik JakubThe Birth of a Traitor - the Analysis of Emanuel Moravec's SpeechesMaster's thesis 2022 
Sun LeyuePicture of China in the 20th century in Czech traveloguesMaster's thesis 2020 
Brzoza Zuzanna MariaAugust 1968 and Its Reflection in LiteratureMaster's thesis 2019 
Kon AlicjaFebruary 1948 - Its Reflection in Literature and Opinion JournalismMaster's thesis 2019 
Bystřičanová SilvieFiction as the topic examined in the Naše řeč journalBachelor's thesis 2021 


No record found.

instagram
rss
social hub