Publications
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Year: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article
 
Year: 2014, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article
 
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Česká literatura
journal article
 
Year: 2013, Průhledy
journal article
 
Year: 2013, Česká literatura
journal article
 
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book
 
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book
 
Kolektiv Autorů, Jakub Ivánek
Year: 2013
editorial work
 
Lukáš Průša, Jana Hochmannová
specialist book chapter
 
Year: 2013, Bohemistyka
journal article
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Lukáš Průša, Adéla Senecká
Year: 2013, Vlastním nákladem
specialist book chapter
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Te Deum
journal article
 
Year: 2013, Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy - Tillia
specialist book chapter
 
Year: 2013, Naše řeč
journal article
 
Year: 2013, Moravskoslezský deník
journal article
 
Year: 2013, Průhledy
journal article
 
Year: 2013, Průhledy
journal article
 
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter
 
Jana Schlossarková, Lukáš Průša
Year: 2012, Alos
specialist book chapter
 
Year: 2012
editorial work
 
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter
 
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book chapter
 
Year: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter
 
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
journal article
 
Year: 2011
editorial and language revision
 
Year: 2011, Bohemica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická
journal article
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011, Studia Comeniana et historica
journal article
 
Year: 2011, Protimluv
journal article
 
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2011, Česká literatura
journal article
 
Year: 2009
abstract in proceedings