UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Corpora of Russian and Czech Linguistic Terminology - Preliminary Phase of Publishing a Bilingual Dictionary
Project IdSGS08/FF/2017-2018
Main solverdoc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationProjekt se pokusí zaplnit bílá místa na trhu s překladovými slovníky odborné lingvistické terminologie v podobě korpusu ruské a české lingvistické terminologie. Překladové slovníky česko-ruské či rusko-české mají v českém prostředí bohatou tradici, avšak doba vzniku posledních z nich je již od současnosti výrazně vzdálena (poslední slovníky daného typu jsou z let 1960, 1988), tyto lexikony nereflektují bohužel nejnovější vědní poznatky a adekvátní lingvistické termíny. V rámci projektu bude vytvořen korpus ruských a českých lingvistických termínů ?digitalizací? stávajících lingvistických slovníků a excerpcí nejnovějších odborných lingvistických publikací v oblasti ruštiny a češtiny. Terminologický korpus vznikne i excerpcí odborných publikací v knihovnách v ČR (Národní knihovna Praha ? Slovanská knihovna), dále v Rusku a v zahraničí (v knihovnách a na univerzitách). Vzniklý korpus lingvistické terminologie bude analyzován, popsán a konfrontován s korpusy ruského a českého jazyka. Jeho tvorba a dílčí závěry budou prezentovány a diskutovány na odborných konferencích v ČR i v zahraničí, v odborných recenzovaných časopisech, v diplomové práci a v disertačních pracích spolunavrhovatelů. Korpus se stane základem pro vytvoření oboustranného překladového česko-ruského a rusko-českého slovníku lingvistických termínů, který by mohl být vydán v podobě knižní publikace v rámci navazujícího projektu SGS (v letech 2019 ? 2020). V budoucnu by pak mohl být ruský a český korpus lingvistické terminologie rozšířen o další slovanské jazyky.
social hub