UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Spanish in Internet Discussions on Facebook
Project IdSGS02/FF/2017-2018
Main solverMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
AnotationNavrhovaný projekt si klade za cíl podat komplexní a ucelený pohled na problematiku jazyka Španělů a Španělek na internetu, konkrétně ve facebookových diskuzích. Hovorová španělština je dynamický útvar, který se rozvíjí mimo jiné i pod silným vlivem televize, internetu a jiných sdělovacích prostředků. Dalším výrazným faktorem, který její podobu určuje, jsou kontakty s jinými jazyky působící především v lexikální rovině. Změny a tendence v současné hovorové španělštině jsou však pozorovatelné na všech jazykových úrovních. Výzkum bude prováděn na materiálech excerpovaných z facebookových diskuzí a bude zaměřen na evropskou španělštinu. Výrazným kladem zpracovávaného materiálu bude jeho maximální aktuálnost, autentičnost a úzké sepětí s mluvenou řečí. Dílčí problémy (sufixace, prefixace, tzv. vycpávková slova, neologismy, sociolingvistický pohled na danou problematiku atd.) budou rozpracovány do pěti odborných článků a čtyř výstupů na konferencích. Navrhovaný projekt je navázán na magisterské diplomové práce spoluřešitelů a zároveň splňuje kritérium provázanosti s výzkumným zacílením fakulty.
social hub