Publications
Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability
Marek Malůš , Veronika Kavková, Martin Pšurný, Daniel Dostál, Martin Kupka
Year: 2015, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
journal article

Chaos i ład jako czynniki organizujące tekst
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
organizing conference, workshop

Chceme obmedziť moc duchovných vodcov
Tomáš Novotný
Year: 2015, Rozmer
journal article

Chceme omezit moc duchovních vůdců
Tomáš Novotný
Year: 2015, Dingir
journal article

Chtělo by to změnu? K výrazovým možnostem angažovanosti v současné české próze
Petr Hrtánek
Year: 2015, Bohemica Olomucensia
journal article

Církevní vrchnost a Židé na Moravě v raném novověku
Jan Al Saheb, Aleš Zářický, Jan Županič, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book chapter

Císařský generál a diplomat Jindřich Vilém hrabě Vlček (1665-1739). Ke vlivu vojenské a diplomatické kariéry na sociální vzestup jednotlivce i celého rodu
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cizincem v každé zemi. Aristippova hédonistická koncepce "zahraničního pobytu".
Oldřich Kramoliš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cizinci v Rakouském Slezsku. Nové šlechtické rody v rakouské části Slezska v letech 1740-1918
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co dál s centrem Ostravy?
Martin Tomášek
Year: 2015
others

Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka
Lukáš LIČKA, Jan Herůfek
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Co-constructing shared understanding in academic language: a multimodal analysis
Gabriela Zapletalová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979-1986)
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Eva Golková
Year: 2015
editorial work

Colloque Ad Translationem
Zuzana Honová
Year: 2015, STUDIA ROMANISTICA
journal article

Communication ? caract?re émotionnel dans l?espace virtuel : questions quantitatives sur un corpus tchaté
Jan Lazar
Year: 2015, Romanica Olomucensia
journal article

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (1995-2014)
Jana Veselá
Year: 2015, Studia romanistica
journal article

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (2015). Índice de los autores. Resúmenes de los artículos reseňados
Jana Veselá
Year: 2015, Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015
journal article

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2015
editorial work

Czech for Erasmus Students in Ostrava
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Czechoslovak shipping in the inter-war period
Jan HERMAN
Year: 2015, International Journal of Maritime History
journal article

Czeskie i czesko-polskie życie literackie
Michal Przywara
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
abstract in proceedings

Czeskie życie kulturalne
Michal Przywara
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Čas člověka - čas kosmu; astronomie, kosmologie a čas v raném středověku
Marek Otisk
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského (1733, 1752 a 1754)
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Československé opevnění jako krajinotvorný prvek
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Českoslovenští tankisté z wehrmachtu v ostravské operaci
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
journal article

Českoslovenští Židé a sčítání lidu roku 1930
Petr Kadlec
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Člověk slavící: pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem
Jan Herůfek, Jaroslav Franc
Year: 2015
editorial work

Čmejrková,S. et al., Styl mediálních dialogů, Praha: Academia, 2013, 314 s.
Hana Srpová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Čtenářský klub - Jurij Andruchovyč Moskoviáda
Iva Málková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Timur Vermes Už je tady zas
Iva Málková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Vladimír Sorokin Den opričnika
Iva Málková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Čtení pro univerzitu a město (ČUM)
Jan Malura, Roman Polách, Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Year: 2015
organizing conference, workshop

Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Helena Záškodná , Zdeněk Mlčák
Year: 2015
abstract in proceedings

David Abram: Kouzlo smyslů
Martin Tomášek
Year: 2015
radio and televison broadcast

David Hume and the New Hume
Eva Peterková
Year: 2015, Perspektywy kultury
journal article

Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského
Zdeněk Smolka
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Dědictví jako metafora ženského osudu
Svatava Urbanová
Year: 2015, Studia slavica
journal article

Dedková, I. : Th?mes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse
Jan Lazar, Iva Dedková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2015, Římskokatolická farnost Chvalnov
specialist book

Dějiny ohně a rytmus dějin
Filip Svoboda
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dějiny třebovické farnosti (1. díl). Okolnosti obnovení samostatné duchovní správy. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (4/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (2. díl). Osobnost P. Antonína Machálka a proces zřízení farnosti v letech 1901-1905. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (5/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (3. díl). Třebovice samostatnou farností a úloha prvního faráře P. Jana Kotrše. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (6/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (4. díl). Třebovice a Panna Marie Nanebevzatá. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (7-8/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (5. díl). Kde hledat informace o historii farnosti Ostrava-Třebovice. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (9/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others

Dějiny třebovické farnosti (6. díl). Farnost Třebovice za II. světové války. In: MANA. Časopis římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice, 11. ročník (10/2015)
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2015
others


