Publications
The customer isn't always right... Antagonistic and aggressive responses to negative customer reviews on TripAdvisor
Christopher James Hopkinson
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930
Andrea Pokludová
Year: 2016, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
journal article

The Diagnosic Use of Colour Perception among Children with Specific Learning Disabilities and Hyperkinetic Disorders.The comparison of research studies of traditional and cyber bullying among children adolescents in school environment.
Maria Vašutová
Year: 2016
work experience abroad

The Encyclopedia of Dormant Languages
Monika Jones
Year: 2016
published expert opinions, reviews

The Gap between Proficient and 'Sub-Proficient' Scientific English
Renáta Tomášková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus
Zdeňka Kalnická
Year: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
journal article

The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law
Lin Wang, Radek Čech
Year: 2016, Glottometrics
journal article

The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius
Jan Čížek
Year: 2016, Archivio di Filosofia
journal article

The Integrative Approach to Metadiscourse Revisited: Hedging in Academic Writing
Tereza Guziurová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Year: 2016, Cambridge Scholars Publishing
specialist book chapter

The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight
Year: 2016, MEFANET Journal
journal article

The Polyphony of a Super-Genre: Blog as a Heteroglossic Element in University Websites
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Year: 2016, Cambridge Scholars Publishing
specialist book chapter

The Postcolonial Caribbean Experience in the Novel Lucy
Gabriela Křepelková
Year: 2016
abstract in proceedings

The Quest for Cultural Identity vs. Assimilation in Jhumpa Lahiri?s Short Stories
Miriama Svítková
Year: 2016
abstract in proceedings

The reductionism of Weber's social science methodology and theory of action
Vít Horák
Year: 2016, Sociólogia a spoločnosť
journal article

The Role of Nature in Willa Cather´s My Ántonia
Hana Stoklasová
Year: 2016
abstract in proceedings

The roma minority in the Czech republic
Vít Horák
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Social Democracy in the Public Space of Two Town Hall Squares in Ostrava (1890 ?1938)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Social Impact of a Classic Novel
Hana Stoklasová
Year: 2016, Ostrava Journal of English Philology
journal article

The state of multilingualism in the Visegrad Group countries
Janusz Karpeta
Year: 2016, Forum Scientiae Oeconomia
journal article

Thé, Tee, Téi, tea, chá? Lucemburský multilingvismus a jeho (ne)výhody
Iva Dedková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thé, Tee, Téi, tea, chá? Lucemburský multilingvismus a jeho (ne)výhody
Iva Dedková
Year: 2016
abstract in proceedings

The Vanished World of Jews Melvin Jules Bukiet?s Stories of an Imaginary Childhood
Stanislav Kolář
Year: 2016
abstract in proceedings

Thematic Concentration and Vocabulary Richness
Miroslav Kubát, Radek Čech
Year: 2016, RAM-Verlag
specialist book chapter

Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR)
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Topolova šibalství / Postmoderní aktualizace archetypu Trickstera v prózách Jáchyma Topola
Terezie FOLDYNOVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst
Jaroslav David
Year: 2016
editorial work

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu
Jaroslav David
Year: 2016, Studie z aplikované lingvistiky
journal article

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Totální a trapná lyrika českého undergroundu
Martin Pilař
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Totální realismy Bohumila Hrabala
Martin Pilař
Year: 2016, Ústav české literatury AV ČR
specialist book chapter

Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Year: 2016, Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze
specialist book chapter

Továrna na preference
Vít Horák
Year: 2016
others

Translatologische Fachexkursion nach Wien 2016
Milan Pišl
Year: 2016
organizing conference, workshop

Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity
Stanislav Kolář
Year: 2016
abstract in proceedings

Travelling within the Communist Period in the Awareness of Today's Youth
Beata Bednářová
Year: 2016, Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
journal article

TROLLOVÉ A HATEŘI: Nebezpečí facebookových debat a pravidla správné diskuze
Antonín Dolák
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Třicetiletá válka a valašská povstání
Dalibor Janiš
Year: 2016, Obec Hvozdná
specialist book chapter

Tu mutaberis in me... Visual Arts Helping to Transform, Unite or Cure the Corrupted World?
Daniela Rywiková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvůrčí a 'ediční' činnost Jaromíra Šavrdy a 'kritika' v soudních rozsudcích a trestím spisu
Iva Málková
Year: 2016, Slovenská literatúra
journal article

Two Anonymous Sermons From Manuscript Ms 434 in Leipzig University Library
Anna Pumprová
Year: 2016, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Tzv. analytická adjektiva v současné češtině jako projev demokratizačních tendencí jazyka
Lukáš Plesník
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Udílení šlechtických titulů v Českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2016, Mesto Holíč, Nadácia MeAM Stiftung
specialist book chapter

Ukecaná tajemství
Petr Hrtánek
Year: 2016, Host
journal article

Umění pro architekturu a veřejný prostor ve 2. polovině 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Unemployment in Czech republic and Poland - comparative study
Petra Šobáňová
Year: 2016
work experience abroad

Unemployment in the Czech republic and Germany - comparaive study
Petra Šobáňová
Year: 2016
work experience abroad

Unity and Diversity in Medieval Psychology
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Unity and Diversity of medieval (Central) Europe: Social order and its cohesive and disruptive forces.
Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Antonín Kalous
Year: 2016
organizing conference, workshop

Unity and Multiplicity. On Philosophy, Liberal Arts and the Game called Rithmomachia in the Last Quarter of the Tenth Century
Marek Otisk
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


