Publications
Julius Lundwall ve službách knížat Lichnowských
Jiří Jung
Year: 2016, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
journal article

Julius Zeyer - 'Stavitel chrámu' a 'Jan Křtitel západoslovanského literárního symbolizmu' (Ke konstituování esteticko-filozofického kánonu)
Jan Vorel
Year: 2016, ORIENS ALITER (Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)
journal article

K Čechům, Němcům, Maďarům, nebo vlastní cestou?
Petr Kadlec
Year: 2016, Hospodářské dějiny / Economic History
journal article

K myšlenkovým kontextům ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí Bělého symbolizmu jako modu cogitandi a modu vivendi)
Jan Vorel
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematike ochrany bansko-technických pamiatok na Slovensku na príklade industriálneho areálu Rákošská Baňa
Miroslav Lacko
Year: 2016, Národní technické muzeum v Praze
specialist book chapter

K procesu rekatolizace na Moravě v prvních desetiletích po tridentském koncilu (do roku 1619). S přihlédnutím k poměrům na tzv. mensálních statcích olomouckého biskupství.
Jan Saheb
Year: 2016, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

K publicistice Jana Balabána po roce 2000
Karel Střelec
Year: 2016
abstract in proceedings

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka
Blažena Rudincová
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

K základním možnostem modelování literárního díla v kontextu české literární vědy - tradice a současnost
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? (moderování diskuse 19.5.)
Martin Tomášek
Year: 2016
others

Karel IV. - zbožný panovník. Úcta českého krále ke známým i méně známých světcům
Martin Slepička, Jan Slepička
Year: 2016
exhibition curator

Karel IV. - zbožný panovník. Úcta českého krále ke známým i méně známým světcům
Martin Slepička, Jan Slepička
Year: 2016
exhibition curator

Karel IV. a jeho doba v literárním, filmovém a výtvarném zpracování a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kariérní poradenské centrum v rámci poradenských služeb poskytovaných vysokou školou.
Lucie Dokoupilová, Marek Schneider
Year: 2016
research report

Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ
Year: 2016, Muzeum Hlučínska
specialist book

Kischovadoktrína
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Knihy Jakubovy
Petr Vidlák
Year: 2016
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Kobieta w przysłowiach Františka Čelakovskiego (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Alina Zimna
Year: 2016, Studia Filologiczne
journal article

Koktejl
Tomáš Novotný
Year: 2016
radio and televison broadcast

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
Michaela Závodná
Year: 2016, Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Komenského napravená společnost a její limity
Jan Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kommunikation zwischen Experten und Laien. Am Beispiel des Internetforums Conrad
Milan Pišl
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komparace výzkumných studií k adjustačním potížím u dětí se specifickými vývojovýmí poruchami učení a chování
Maria Vašutová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexně a zanalecky o rusínštině (recenze)
Irena Bogoczová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konformita u českýcha a amerických adolescentů
Simona Dobešová Cakirpaloglu, Michaela Pečtová, Šárka Vévodová
Year: 2016, Profese online
journal article

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontakt języków typologicznie bliskich a problematyka przekładu ustnego
Jiří Muryc
Year: 2016, Kalba ir kontekstai
journal article

Konvence a nápadnost: Epistemické základy principů koordinace
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koordinace pomocí nápadnosti
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kováčová, Michaela (2015): Interkultúrná komunikácia. Aplikácie pre vybrané nemecké a slovenské kontexty. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta. 205 Seiten. ISBN 978- 80-8152-266-6.
Iveta Zlá
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Krajiny tvořené slovy
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
Martin Tomášek
Year: 2016, Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita
specialist book

Krajiny tvořené slovy. Příspěvek k literární topologii
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajiny tvořené slovy. Teorie literární krajiny
Martin Tomášek
Year: 2016, Česká literatura
journal article

Krakov, Jagiellonian University Krakow, erasmus pobyt 24. 10. - 29. 10. 2016
Radek Lipovski
Year: 2016
work experience abroad

Král Zikmund, šlechta a husitství na Moravě
Dalibor Janiš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské
Jakub Ivánek, Jan Malura, Monika Szturcová
Year: 2016
abstract in proceedings

Krátkodobé pobyty typu chamber REST a elektrofyziologie srdce u mladých lidí
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Ondřej Černocký, Tomáš Michalčák, Martin Kempný, Marek Malůš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kreativní město II: města v interakcích
Agáta KRAVČÍKOVÁ, Tereza ČAPANDOVÁ
Year: 2016
organizing conference, workshop

Kreativní město. Kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí
Andrea KOZLOVÁ, Martina ŠIMÍKOVÁ
Year: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book

Krize jako výzva? Sociologický pohled na migrační jevy a její pokusy o řešení
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Księża Polacy w parafiach Zaolziańskich
Tereza Ondruszová, Jiří Muryc
Year: 2016, Studia Slavica
journal article

Kult poutních míst slezsko-polského pohraničí v českých kramářských písních 18. a 19. století
Monika Szturcová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultur der Arbeitern in Ostrau (1850?1950)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2016
work experience abroad

Kulturelles Erbe des protoindustriellen Berg- und Hüttenwesens am Beispiel der Montanregion Unterzips
Miroslav Lacko, Marián Jančura
Year: 2016
abstract in proceedings

Kulturpunkt 2016 - 6. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě
Milan Pišl
Year: 2016
organizing conference, workshop

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Kybernetická šikana a formy rizikového chování jako fenomén digitálních médií.
Maria Vašutová, Viktória Kopuničová
Year: 2016
abstract in proceedings


