Publications
Výpověď rukopisu Ms 434 Univerzitní knihovny v Lipsku o vzniku kázání Petra Žitavského
Anna Pumprová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vyrazhenije obuslovlennosti sposoba dějstvija ili otnoshenija k dejstviju v russkich, ukrainskich i cheshskich narodnych primetach o pogode kalendarnogo cikla
Jelena Kupcevičová
Year: 2017, Ostravaská univerzita
specialist book chapter

Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Year: 2017
others

Výstava Československé legie 1914-1920
Martin LOKAJ
Year: 2017
organizing exhibition (E)

Vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace
Jan Saheb
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

výuka
Irena Šebestová
Year: 2017
work experience abroad

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (30.10.2017 - 03.11.2017)
Milan Pišl
Year: 2017
work experience abroad

Výuka v tlumočnickém modulu Dolmetschkompetenz und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (03.01.2017 - 13.01.2017)
Milan Pišl
Year: 2017
work experience abroad

Výzkum českých hydronym v historické perspektivě
Kristýna Bílková
Year: 2017, Onomastica
journal article

Výzkum literatury raného novověku - mezi filologií a kulturní historií
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam Levoče ako kapitálového a obchodného centra pre banské podnikanie v spišsko-gemerskej banskej oblasti v 15. a 16. storočí
Miroslav LACKO
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Význam pohřebních rituálů očima generace Y
Petra Šobáňová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918
Michaela Závodná
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztahová vazba ve vztahu k profesním zájmům a pracovní spokojenosti u pracovníků v oblasti informačních technologií.
Pavla Buráňová, Lucia Kvitkovičová, Ivana Poledňová
Year: 2017
abstract in proceedings

Walter Burley a jeho teorie pravdy podle pozdních komentářů k Aristotelovým Kategoriím a O vyjadřování
Jakub VARGA
Year: 2017, Aither
journal article

What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417)
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What would you like me to drink? The Epistemic Foundations of Salience-based Coordination
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, badatelský pobyt, 18.-21. 9. 2017
Pavel Pumpr
Year: 2017
work experience abroad

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 13.-16. 11. 2017
Pavel Pumpr
Year: 2017
work experience abroad

Wilhelm Przeczek jako dramatik
Svatava Urbanová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską
Mieczyslaw Balowski, Janusz Siatkowski
Year: 2017
editorial work

WTC a Feťácké doupě: ironie neoficiální toponymie
Michal Místecký
Year: 2017
others

Wybrane zagadnienia czesko-polskiego dialogu kulturowego i jego percepcji w nowych mediach
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wykład gościnny Las estructuras musicales de Los pasos perdidos na Wyższej Skołe Filologicznej we Wrocławiu
Jan Mlčoch
Year: 2017
work experience abroad

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

Z nejstarších dějin Hrabové do roku 1538
Martin Slepička
Year: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
specialist book chapter

Z nejstarších pramenů k dějinám Hrabové z let 1267-1781
Martin Slepička, Jan Slepička
Year: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
specialist book chapter

Za literárním historikem a kritikem Liborem Knězkem (1929 - 2017)
Jiří Svoboda
Year: 2017, HLASY muzea ve Frentštátě pod Radhoštěm
journal article

Zachodniocieszyńskie słownictwo gwarowe - próba ujęcia tematu
Irena Bogoczová
Year: 2017, Poradnik Językowy
journal article

Základní esteticko-ideologické koncepty v esejistice polského dekadentně-symbolistického modernizmu: Stanisław Przybyszewski a Zenon Przesmycki 'Miriam' v komparativním pojetí
Petr LIGOCKÝ
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní koncepty polského modernismu a jejich odraz v poezii a esejistice mladopolských autorů
Petr LIGOCKÝ
Year: 2017
abstract in proceedings

Základní škola slaví 60. výročí otevření nové budovy
Martin Slepička
Year: 2017
others

Zákony jazykové ekonomie
Blažena Rudincová
Year: 2017
work experience abroad

Zánik hradu Starého Světlova
Dalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Year: 2017, Průzkumy památek
journal article

Zaniklý dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Vratimově
Martin Slepička
Year: 2017, Těšínsko
journal article

Zápas o Botostroj - literární dílo jako vlastnictví autora a jeho scenáristická a filmová adaptace
Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Zapomenutí absolventi dřevařské školy
Jan MATYÁŠ
Year: 2017, Valašsko-vlastivědná revue (historie-příroda-lidé-umění-události)
journal article

Zborov a Ostrava
Martin LOKAJ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ze spolkového života Hrabové
Martin Slepička, Antonín Barcuch, Petr Přendík
Year: 2017, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
specialist book chapter

Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy v pramenech moravského zemského práva v 15.-zač. 17. století
Dalibor Janiš
Year: 2017, Księżi młyn
specialist book chapter

Zentrum und Peripherie des medizinischen Fachwortschatzes am Beispiel der fachexternen Online-Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten
Martin Mostýn
Year: 2017, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

'Ziemia' w językach polskim, słowackim i czeskim. Studium porównawcze
Marta Pančíková
Year: 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie
specialist book chapter

Změny ve statické perimetrii během chamber REST-U. Pilotní studie.
Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Martin Kempný, Tereza Ekrtová, Jan Konečný, Magdaléna Vavříková, Pavol Švorc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny ve statické perimetrii během chamber-RESTU: pilotní studie
Jan Konečný, David Škrda, Tomáš Michalčák, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Ondřej Černocký, Pavol Švorc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zrcadla a středověcí aristotelikové
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ztvárnění krajin a míst v Hájkově kronice
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ZUR FACHLEXIK IN FRAUENZEITSCHRIFTEN AM BEISPIEL DER ZEITSCHRIFT COSMOPOLITAN
Edita Pelikánová
Year: 2017, Motus in verbo
journal article


