Publications
Přednáškový blok na téma Velká válka
Martin LOKAJ
Year: 2017
organizing conference, workshop

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Universitatea din Bucureşti (Rumunsko), 21-25.11.2017.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
work experience abroad

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
work experience abroad

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
work experience abroad

Předvolební debaty
Vít Horák
Year: 2017
others

Předvolební debaty jak performativní akt
Vít Horák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příběhy věcí - Moták 1984
Iva Málková
Year: 2017, Labyrint
specialist book chapter

Příběhy věcí samizdat - Český snář (1981)
Iva Málková
Year: 2017, Labyrint
specialist book chapter

Příspěvek k historii a pamětihodnostem hrabovského dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příspěvek ke kultu a ikonografii sv. Ambrože v českých zemích 12.-15. století
Martin Slepička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přízraky a masky
Matěj Antoš, Petr Hrtánek, Martin Pilař, Pavel Šidák, Stanislav Drastík, Petra Knesplová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Psychofyziologické aspekty snížené zevní stimulace
Michaela Slaná, Tereza Zemanová, Ondřej Černocký, Pavol Švorc, Marek Malůš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologická vzdálenost a vybrané osobnostní proměnné
Josef Kundrát, Hana Peigerová, Johana Turčanová, Nikola Wenclová
Year: 2017
abstract in proceedings

Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků
Josef Kundrát, Karel Paulík, Panajotis Cakirpaloglu, Zuzana Rojková
Year: 2017
abstract in proceedings

Psychologické a fyziologické efekty omezené zevní stimulace na člověka
Marek Malůš, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Pavol Švorc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologie lidské odolnosti.
Karel Paulík
Year: 2017, Grada Publishing a.s.
specialist book

Psychometrické charakteristiky osobnostného dotazníka HEXACO-60
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Year: 2017, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
specialist book chapter

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?
Iva Dedková
Year: 2017
abstract in proceedings

Rakouské Slezsko jako velká továrna
Stanislav Knob
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804
Michal Kubica
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Raum und Region in der historischen Forschung
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl, Oswald Überegger
Year: 2017
organizing conference, workshop

Reálné gymnázium v Místku a jeho studenti v letech 1918-1938
Lukáš LISNÍK
Year: 2017, Těšínsko
journal article

(rec.).: Mlčák, Z. (Ed.) (2017). Psychologické aspekty pomáhání 2016 (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). Brno: Tribun EU. 129 s. ISBN 978-80-7464-922-6
Marek Malůš
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflection of Ethical Principles in Czech Codes of Ethics
Monika Jones, Radim Maňák, Tomáš Tykva, Martina Nikolskaja
Year: 2017
abstract in proceedings

Reflexe. Literatura! Čtyři sbírky 'ostravských' autorů
Iva Málková
Year: 2017
radio and televison broadcast

Reflexe využití učebnic dějepisu, se zřetelem na prameny písemné ve vybraných českých a německých učebnicích dějepisu
Julie JANKOVÁ
Year: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
specialist book chapter

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
Nina Pavelčíková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Renesanční zámek v Litultovicích
Ondřej HANIČÁK
Year: 2017, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Year: 2017, Jezik in slovstvo
journal article

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Year: 2017
abstract in proceedings

Rok 2017 přinesl nejen opravy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové
Jakub Ivánek
Year: 2017
abstract in proceedings

Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska
Petr Kadlec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví
Dalibor Janiš
Year: 2017, Archiv města Brna
specialist book chapter

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Year: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
specialist book chapter

Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ROLE UČENÝCH SPOLEČNOSTÍ V PROCESU MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ V RAKOUSKÉM SLEZSKU 1742-1848
Marek Vařeka
Year: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

ROSOVÁ, R.: Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Ostrava 2014. 199 s.
Martin Slepička
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Year: 2017, Mendelova univerzita v Brně
specialist book chapter

Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rudolf Hill - osobnost zakladatelské generace Matice opavské
Lumír Dokoupil
Year: 2017, Matice slezská
specialist book chapter

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika
Ljuba Mrověcová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Russkaja pesennaja poezija
Igor Jelínek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


