Publications
Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Cizinci v Rakouském Slezsku. Proměny šlechtické společnosti Rakouského Slezska (na příkladu pozemkových vlastníků)
Jiří Brňovják
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co obnáší funkce filosofa?
Roman Rakowski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co říkají věty, v kterých někomu připisujeme propoziční postoje
Tomáš ŠMIŘÁK
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co zní v ozvěnách?
Iva Málková
Year: 2016, Romboid
journal article

Cohesive Aspects of Humor in Internet Memes on Facebook: A Multimodal Sociolinguistic Analysis
Ondřej PROCHÁZKA
Year: 2016, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Collective identity in the context of medieval studies
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence
Jan Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Contar y cantar. La lógica del poema extenso (casos de Ernesto Cardenal y Roque Dalton)
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Copingové stratégie vo vzťahu k problematickému používaniu internetu.
Maria Vašutová, PhDr. Viktória Kopuničová, Phd., Karin Kopáčková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Year: 2016, Mesto a dejiny
journal article

Current Position of Young People in Visegrad Countries in Comparison with the European Union Average
Zdeněk Vavrečka, Markéta Dolinová
Year: 2016, Humanizacja pracy
journal article

Czech Visual Art in the International Context
Tereza ČAPANDOVÁ, Tomáš Koudela
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Czy kobieca starość to nie radość? Interpretacja kobiecej pełni życia na przykładzie elementarnych tekstów dotyczących fizycznego piękna kobiet
Simona Mizerová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czy kobieca starość to nie radość? Interpretacja kobiecej pełni życia na przykładzie elementarnych tekstów dotyczących fizycznego piękna kobiet
Simona Mizerová
Year: 2016, Wydawnictwo Aureus
specialist book chapter

'Czy wdzięk Twój ostoi się przed latami?' Obietnica wiecznej młodości zawarta w reklamach opublikowanych w czasopiśmie 'Kobieta w Świecie i w Domu'
Renata Bláha
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?
Marek Otisk
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Časopisy a knižní publikace pro dětí a mládež z prostředí polské národnostní menšiny po roce 1989
Michal Przywara
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká literatura a kultura v protektorátu
Lucie Antošíková, Jan Malura, Iva Málková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Česká literatura 2016 První bilance 1/2
Iva Málková
Year: 2016
radio and televison broadcast

Česká literatura 2016, První bilance 2/2
Iva Málková
Year: 2016
radio and televison broadcast

Česká poezie v roce 2016
Iva Málková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česko-polské vlivy v raněbarokní homiletice na příkladu postil Grzegorze z Zarnowca a Jakuba Wujka z Wagrowca
Jana Grollová
Year: 2016, Fundacja "Silva Rerum Polonarum"
specialist book chapter

Československý, západoslovanský nebo středoevropský román? (K fikčnímu prostoru románu Davida Zábranského Martin Juhás čili Československo)
Petr Hrtánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Českoslovenští Židé a sčítání lidu v roce 1930
Petr Kadlec
Year: 2016
abstract in proceedings

Češkata poezija ot 90-te godini na XX v. do părvoto desetiletie na XXI v.
Iva Málková
Year: 2016, Slavjanski dialozi
journal article

Čeština na českém Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ČINÁTL, K. - PINKAS, J. a kol. Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 249 s. ISBN 978-80-87912-11-9
Kateřina KYJOVSKÁ
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Čmele. Vánoční vzpomínka (František Sokol-Tůma)
Martin Tomášek
Year: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
journal article

Čtenářský klub - Jadvižin polštář
Iva Málková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Osamělost pročísel
Iva Málková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Podvolení
Iva Málková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Čtenářský klub - Přibáň Všechno je jenom dvakrát
Iva Málková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Čtyři, nebo pět příčin? Petr Olivi o terminativní kauzalitě
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dárcovství krve a dimenze pětifaktorového modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák
Year: 2016
abstract in proceedings

Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410-1735
Miroslav Lacko, Erika Mayerová
Year: 2016, Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny
specialist book

Das Herrscherbild in böhmischen narrativen Quellen des Hochmittelalters zwischen Ideal und Bildungspraxis
Robert Antonín
Year: 2016, Vandenhoeck & Ruprecht
specialist book chapter

Das Verwaltungs- und Wirtschaftssystem in den ungarischen und deutschen frühneuzeitlichen Bergbaugebieten aus vergleichender Perspektive
Miroslav Lacko
Year: 2016, Der Anschnitt
journal article

De la viabilité du texte automatique dans le théatre : S´il vous plaît, I, 1
Mariana Kunešová
Year: 2016, Echo des études romanes
journal article

De trinitate: Roscellinus contra Anselmus
Marek Otisk
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dějinám navzdory. Strastiplná cesta Alfreda Pchalka ke kněžství
Jiří NEMINÁŘ
Year: 2016, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Dějiny současné české literatury na cestě do světa
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Dějiny současné české literatury na cestě do světa
Martin Pilař
Year: 2016, Studia Słowianoznawcze
journal article

Dělnická zábava v období nacistické okupace (na příkladu ostravských oddílů DTJ)
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Year: 2016
abstract in proceedings

Demiurgický svět schizoidního adepta Jateka (Hledání vnitřního řádu v Andělu Jáchyma Topola)
Terezie FOLDYNOVÁ
Year: 2016
abstract in proceedings

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek
Year: 2016
organizing conference, workshop

Den s překladem XI - oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Year: 2016
editorial and language revision

Den s překladem (11. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Bajerová
Year: 2016
editorial and language revision

Deník Marie Lichnowské (1860-1862)
Jiří Jung
Year: 2016, Slezský sborník
journal article

Der literarische Nachlass des Grafen Albert Joseph Hoditz (1706-1778) im Fokus seiner Kontakte zum preußischen König Friedrich II. und zur österreichischen Kaiserin Maria Theresia
Iveta Zlá
Year: 2016, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
journal article


