Publications
Postmoderní obraz smrti v románech Martina Komárka
Petr Hrtánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Post-panoptické sociální sítě a cesta ke komplexnější sociolingvistice: teoreticko-metodologická reflexe
Ondřej PROCHÁZKA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

posudek pro časopis Studia et documenta slavica
Iva Málková
Year: 2017
published expert opinions, reviews

posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Year: 2017
published expert opinions, reviews

posudek rukopisu pro LA
Iva Málková
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Year: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
specialist book chapter

Poučte se z chyb bohů! Fiktivní korespondence Cerery s Neptunem jako součást sbírky diktamin Jindřicha z Isernie
Jan Slíva
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)
Jakub Ivánek
Year: 2017, Listy filologické
journal article

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 24, nr 2
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozůstalostní spisy z frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Year: 2017
abstract in proceedings

Práce muzejního historika a systém hodnocení vědy a výzkumu v ČR
Ondřej HANIČÁK
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní angažovanost učitelů: některé psychologické souvislosti.
Karel Paulík
Year: 2017
abstract in proceedings

Prameny k dějinám Matice opavské ve sbírce Slezského zemského muzea
Ondřej HANIČÁK
Year: 2017, Slezské zemské muzeum - Matice slezská
specialist book chapter

Prawda a rzeczywistosc
Tomáš Novotný
Year: 2017
work experience abroad

Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
work experience abroad

Prezentace Milady Horákové, oběti politických procesů 50. let 20. století, ve školní výuce dějepisu
Irena Kapustová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentace Milady Horákové, oběti politických procesů 50. let 20. století, ve školní výuce dějepisu
Irena Kapustová
Year: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
specialist book chapter

Primi oder ultimi inter pares?
Jiří Brňovják
Year: 2017, Studia historica Brunensia
journal article

Privatunterricht - soukromé vyučování v německém jazyce na Hlučínsku v letech 1920-1938
Irena Šebestová
Year: 2017, Slezský sborník
journal article

Próba analizy dyskursywnego obrazu ptaka na wybranych przykładach.
Dmytro Klymenko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Próba porównania naukowego i kulturowego profilów ptaków na wybranych przykładach języków słowiańskich.
Dmytro Klymenko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problém hodnot v dnešní společnosti
Antonín Dolák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika odborného prekladu v slovanských jazykoch
Marta Pančíková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika prekladu poľských a slovenských odborných textov v súčasnosti
Marta Pančíková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematyka zdradliwej leksyki słowiańskiej
Marta Pančíková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problémy introspekce
Michael Doležal
Year: 2017, E-LOGOS
journal article

Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Úvaha nad zakončeným projektem.
Petr Popelka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Procházka po současné španělské literatuře
Jan Mlčoch
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proč studovat fyziku aneb Není tekutina jako tekutina
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Produktivnost' prefiksoida bio- v sovremennom russkom, cheshskom i pol'skom yazykah
Lukáš Plesník
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prohlubování krize mužské identity. Jak cestu k vyspělé maskulinitě ovlivňuje absence otců
Maria Vašutová
Year: 2017
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
Maria Vašutová
Year: 2017
others

Projekt KEGA 021UK-4/2018 Virtuálna databáza zdrojov pre výučbu tlmočenia
Vítězslav Vilímek
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Projevy vulgarity a zdvořilosti v diskusních fórech k domácí politice
Rostislav Gromnica
Year: 2017, Časopis pro moderní filologii
journal article

Proměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Year: 2017
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině
Zdeňka Nedomová
Year: 2017, Opera Slavica. Slavistické rozhledy
journal article

Propagace poutních míst kramářskou písní na Moravě v 1. polovině 19. století
Monika Szturcová, Jakub Ivánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Year: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
journal article

Prosociální osobnost a hodnotová preference u dárců krve
Zdeněk Mlčák, Kateřina Minková
Year: 2017
abstract in proceedings

Prostor pro spiritualitu
Vladimír Šiler
Year: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
journal article

Prostor pro spiritualitu ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proyavlenie tendencii k internacionalizacii v lingvisticheskoj terminologii (na materiale russkogo, pol'skogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš MARŠÍK
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prožitek-kvále slasti jako objektivní dobro
Antonín Dolák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Year: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
journal article

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Year: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
journal article

Prvotní hřích
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přednáškový blok na téma Velká válka
Martin LOKAJ
Year: 2017
organizing conference, workshop

Přednaškový pobýt v ramcí Erasmus+, Universitatea din Bucureşti (Rumunsko), 21-25.11.2017.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
work experience abroad


