Publications
. System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

A. A. Baitursynov Kostanay state university 2017-02-04 - 2017-03-05
Vítězslav Vilímek
Year: 2017
work experience abroad

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Year: 2017, Psychology of Violence
journal article

Abreviace v současné ruštině
Blažena Rudincová
Year: 2017
work experience abroad

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2017/21
Lenka Vaňková
Year: 2017
editorial work

African Presence in Socialist Czechoslovakia
Karla Kovalová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Agnieszka Woch (éd.) (2015). Actas Universitas Lodziensis - Folia Litteraria Romanica. Pratiques langagi?res périphérique
Jan Lazar
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Akteure und Mechanismen in der Außenpolitik der letzten Přemysliden
Robert Antonín
Year: 2017, Herder Institut
specialist book chapter

Aktual'nye yazykovye tendencii v sovremennom russkom yazyke (teoreticheskij obzor)
Lukáš Plesník
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Altruizmus jako protektivní faktor rizikového chování v prostředí internetu
František Baumgartner
Year: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Anafora
Tomáš ŠMIŘÁK
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analfabeta negramotná a další hrdinové z knih
Svatava Urbanová
Year: 2017
abstract in proceedings

'And this is the view from outside my window': On text and image interplay in university website blogs
Renáta Tomášková
Year: 2017, Topics in Linguistics
journal article

Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012
Jana Veselá, Zuzana Honová
Year: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
journal article

Another Attempt at Capturing the Elusive We
Simona KORYTÁŘOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antinatalismus
Vlastimil Vohánka, Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA
Year: 2017
organizing conference, workshop

Antisthenova 'naturální ekonomie'. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.
Oldřich Kramoliš
Year: 2017, Filozofia , Filozofický ústav SAV
journal article

Antoine Marése Edvard Beneš od slávy k propasti - drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha 2016
Pavel Carbol
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Antonín Simper - ruský legionář a důstojník četnictva
Martin LOKAJ
Year: 2017
abstract in proceedings

Antroponimia polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie gminy Krzanowice)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Apologies in L1 and lingua franca English: A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses
Christopher James Hopkinson
Year: 2017, Discourse and Interaction
journal article

Aproksymaty polsko-czeskie jako problem translatorski
Jiří Muryc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archeologické prameny
Michal Zezula, Zbyněk Moravec
Year: 2017, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Argumentace a ideologický základ neo-nacionalistických pravicových extrémních hnutí v České republice a její sebe-prezentace v sociálních sítích.
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aristotelův Eudémos
Filip SVOBODA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin - Boethius - Gerbert z Remeše
Marek Otisk
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel
Ondřej HANIČÁK, Markéta HANIČÁKOVÁ
Year: 2017, Slezské zemské muzeum - Statutární město Opava
specialist book

Art of Armenian Diaspora. Second International Conference
Waldemar Józef Deluga
Year: 2017
organizing conference, workshop

Art of Minorities in Polish Kingdom, Lithuanian Duchy, and Principality of Moldavia: Jewish, Armenian, Greek, and Tatars (14th - 16th Centuries)
Waldemar Józef Deluga
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Art of National Minorities of the former Polish-Lithuanianian Commonwealth
Waldemar Józef Deluga
Year: 2017, Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
specialist book chapter

Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Year: 2017, Človek a spoločnosť
journal article

Aspekt literacki Reformacji w księstwie cieszyńskim
Jan Malura, Daniel Spratek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš Lička
Year: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
journal article

August v západoslovanských pranostikách
Marta Pančíková
Year: 2017, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Auslandsgermanistik im Wandel. Am Beispiel der Entwicklung an tschechischen Universitäten
Lenka Vaňková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Avoiding the Fiction through the Banishment of Real Past and Facts
David ČERNÍN
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Až budeme velcí
Iva Málková
Year: 2017
others

Barokní poutní knihy a zbožná praxe širokých vrstev
Jan Malura
Year: 2017, Český lid
journal article

Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy
Jaromír Olšovský
Year: 2017, Zprávy památkové péče
journal article

Báseň jako SMS, blog jako román?
Karel Střelec
Year: 2017, Protimluv
journal article

Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy 'naturalistické' askeze
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Beijing Chinese Language and Culture College, China
Miroslav Kubát
Year: 2017
work experience abroad

Benatar versus Epikuros prismatem Zenónových aporií
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny
Igor Jelínek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bergbau und Staatsfinanzen der Habsburgermonarchie in der Zeit der Staatsreformen 1748-1749
Miroslav Lacko
Year: 2017, Böhlau Verlag Ges. m.b.H. & Co.
specialist book chapter

Berlin, Freie Universität, Philologische Bibliothek, badatelský pobyt, 3.-6. 6. 2017
Anna Pumprová
Year: 2017
work experience abroad


