Publications
Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2018, Karolinum
specialist book chapter

Výzkum izraelských nových náboženství a sekt
Tomáš Novotný
Year: 2018
others

Výzkum jazykové krajiny a jeho význam pro toponomastiku (na příkladu českého pohraničí)
Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkumná stáž na Oddělení analytické filozofie FÚ SAV
Antonín Dolák
Year: 2018
work experience abroad

Výzkumný pobyt Vídeňská univerzita (téma: Sociology of Peter L. Berger)
Karel Hlaváček
Year: 2018
work experience abroad

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků
Blažena Gracová
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17.-20. století. 13.-15. září 2017. XI. sjezd českých historiků. Olomouc
Michal KUBICA
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd
Slavoj Tomeček
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice
Kristýna Kovářová
Year: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
specialist book chapter

Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse nahe zu bringen? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung 'Lidové noviny'
Eva Polášková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Why Conventions Cannot Be Social Institutions?
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Why Gerbert of Aurillac added to the letter to brother Adam the clime table where the longest day of the year reaches 18 hours?
Marek Otisk
Year: 2018, GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science
journal article

Workshop židovské hudby
Tomáš Novotný
Year: 2018
organizing conference, workshop

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Jan Mlčoch
Year: 2018
work experience abroad

Z korespondence Milana Myšky s Františkem Kutnarem
Lumír Dokoupil
Year: 2018, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Z počátků a středověkých dějin obce Hrabová do roku 1538
Martin Slepička
Year: 2018, Vlastivědný věstník moravský
journal article

'Za zasłoną świata rzeczy' - próba podsumowania dorobku pisarskiego Józefa Sowady
Petr LIGOCKÝ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století - příklad rakouského Slezska
Petr Kadlec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zámek a zahrady v Kroměříži
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal, Miroslav Kindl
Year: 2018, Foibos Books
specialist book

Zanatlije u filmovima
Marija Stefanović
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za roky 2017-2018
Zdeňka Nedomová
Year: 2018
research reports and final reports of opposed grants

Zerneckeho schodiště a jeho případné souvislosti
Pavel Zatloukal
Year: 2018, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
journal article

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Year: 2018, FF OU
specialist book chapter

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Ztracené a znovu objevené dílo mnichovského malíře Hanse Martina
Jiří Jung
Year: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Zur Darstellung von Gewalt in Online-Diskussionsforen zum Thema selbstverletzendes Verhalten aus deutsch-tschechischer Perspektive
Martin Mostýn
Year: 2018, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
journal article

Zur multimodalen Erklärung von Fachwörtern in Lehrwerken am Beispielfach 'Biologie'
Eva Polášková
Year: 2018, Frank & Timme GmbH
specialist book chapter

Zur Problematik der Rezeption von deutschen medizinischen Texten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zwischen Deutsch und Tschechisch: Germanisches und Slavisches in den obersorbischen Grammatiken, Sprachratgebern und Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts
Kai Witzlack-Makarevich
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žánrová podoba bajky, etuda v podobě básně
Iva Málková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Železniční strojírny a opravny v Ostravě
Květa Jordánová
Year: 2018, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
specialist book chapter

Žena v roli živitelky
Lenka Nováková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ženy v obrazech - gender a reprezentace ve výzdobě šlechtických sídel v Čechách
Jan Dienstbier
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ženy za první republiky
Andrea Pokludová
Year: 2018
radio and televison broadcast

Židovsko-křesťanský dialog v 15. století: Giovanni Pico a Jochanan Alemanno
Jan Herůfek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Židovský humor
Tomáš Novotný
Year: 2018, Brána
journal article

Žítkovské bohyně de Kateřina Tučková y La semana de colores de Elena Garro
Jakub LUKÁŠ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Year: 2018, Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego
specialist book chapter

Živá toponymie v obci Rusava
Jana Rausová
Year: 2018, Instytut Języka Polskiego PAN
specialist book chapter

Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera
Martin LOKAJ
Year: 2018
abstract in proceedings

Život v Československu
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Year: 2018, Slezský sborník
journal article

100. Výročie vzniku Oravskej lesnej železnice
Martin Chmelík
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

19th Century Armenian Religious Art in the austro-Hungarian Empire between Lviv and Vienna
Waldemar Józef Deluga
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

190 let společnosti Vítkovice a.s., historie, tradice, kreativita v minulosti a dnes.
Lukáš LISNÍK
Year: 2018
organizing conference, workshop

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

8 biogramů (Vejvoda, Staněk, Pastor, Olšanský, Martinů, Líba, Černík, Bartoník)
Martin Slepička
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

8. Česko-Německé kulturní dny v Ostravě (Kulturpunkt 2018)
Milan Pišl
Year: 2018
organizing conference, workshop


