Publications
Political Colonization Quantified: Urbanonymy Landscape Seen as a Network of Street-Sign Posts
Michal Místecký
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Politické spektrum
Filip SVOBODA
Year: 2018
radio and televison broadcast

Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Polonika w Wielkiej Brytanii
Waldemar Józef Deluga
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polska i czeska terminologia onomastyczna (koncepcja słownika)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek: Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum = Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych: Muzeum Ziemi Morawskiej, Muzeum Ziemi Śląskiej
Aleš Zářický
Year: 2018
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Polsko-czeskie interferencje językowe, mechanizm powstawania, usuwanie błędów
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Polszczyzna za Olza
Igor Jelínek
Year: 2018
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Polszczyzna za Olzą
Irena Bogoczová
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

?Por qué estudiar los verbos de movimiento en espa?ol?
Petr Šlechta
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.
Lenka Nováková
Year: 2018, Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku
specialist book chapter

POSILOVÁNÍ KOMPETENČNÍ VYBAVENOSTI ABSOLVENTŮ VŠ PRO TRH PRÁCE
Lucie Dokoupilová
Year: 2018
abstract in proceedings

Posilování vědomí československé státnosti v prvorepublikových učebnicích literatury a dnes
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'Poslední století' Tvorkovských z Kravař
Jan Saheb, Pavel Solnický
Year: 2018, Zemský archiv v Opavě - Slezská univerzita
specialist book chapter

Postavenie francúzštiny v jazykových zákonoch vybraných frankofónnych krajín
Martin Pleško
Year: 2018
abstract in proceedings

Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness
Karel Střelec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

posudek pro polský časopis Bohemistyka
Iva Málková
Year: 2018
others

posudek rukopisu pro nakladatelství Práh
Iva Málková
Year: 2018
others

Pourquoi et comment (ne pas) féminiser le français ?
Martin Pleško
Year: 2018
work experience abroad

Povídání o dějinách hrabovského kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
Martin Slepička
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Poznańskie Studia Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Year: 2018
abstract in proceedings

Práce a obživa na Valašsku jako téma tzv. monumentálních realizací pro architekturu 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pragmatická estetika jako interpretační výzva
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
abstract in proceedings

Präzise, hart und einskalt - die Lexik der Eishockeysprache
Marco Winkler
Year: 2018, Frank und Timme
specialist book chapter

Prejavy modernizácie banskej dopravy v slovenskom rudnom baníctve na príklade spišsko-gemerskej banskej oblasti
Lukáš Patera
Year: 2018, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
specialist book chapter

Presupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych
Jan Kajfosz
Year: 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
specialist book chapter

Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.
Zdeňka Kalnická
Year: 2018, KUD APOKALIPSA
specialist book

Prezentace nové publikace E. Uzeněvové a A. Plotnikovové Karpatské tradice v balkánské perspektivě: etnolingvistické aspekty
Vítězslav Vilímek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prežijú (humanitné) vedy?
Svatava Urbanová
Year: 2018, Litikon
journal article

Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials
Markéta Bilanová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Principles of Constructivism in Digital Teaching Materials
Markéta Bilanová
Year: 2018
abstract in proceedings

Próba analizy profili w językowym obrazie ptaków pod kątem zmysłów i emocji
Dmytro Klymenko
Year: 2018, Shkola Vidkrytogo Rozumu / Szkoła otwartego umysłu
journal article

Problém hodnot: odpovědi na námitky
Antonín Dolák
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problém vymezení hodnoty a jejího poznání skrze metodu introspekce
Antonín Dolák
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika činnosti sokolských jednot na Karvinsku a Orlovsku 1900-1928.
Kristýna Folwarczná
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes
Petr Kadlec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Problemy z tłumaczeniem jednostek frazeologicznych w najbliższych językach słowiańskich
Marta Pančíková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proces modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742--1848.
Marek Vařeka
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Proč vlastnit, když můžeme sdílet? Přinese Sharing Economy benefity každému nebo je to nová forma hyperkapitalismu?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Professor Stanislav J. Kavka and His Contribution to English and Contrastive Linguistics
Miroslav Černý
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna moravského gymnaziálního a reálného školství v letech 1848-1918
Petr Kadlec
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměna středního školství ve Slezsku po roce 1918 ve vybraných aspektech
Lukáš LISNÍK
Year: 2018, Vlastivědné listy Slezska
journal article

Proměnlivost křestních jmen: dívky versus chlapci
Michal Místecký
Year: 2018
others

Proměny Španělského impéria mezi 16. a 18. stoletím
Jiří Chalupa
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v 1. polovině 19. století
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Year: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum
journal article

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


