Publications
Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vědecký časopis Studia Slavica
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Year: 2019, Studia Romanistica
journal article

Veřejná prezentace knihy o poutních písních na Moravě, Horo krásná, spanilá
Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2019
organizing conference, workshop

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550)
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga, Maria Gabriele Theisen, Jan Dienstbier, Dr. Teresa Pac
Year: 2019
organizing conference, workshop

Vitrum flexile aneb technologie vyprávění (Petronius, Satyricon 51)
Jiří Šubrt
Year: 2019
abstract in proceedings

Vizitka
Iva Málková
Year: 2019
radio and televison broadcast

Vizitka
Stanislav Kolář
Year: 2019
radio and televison broadcast

Vlastivědný kufřík
Jiří NEMINÁŘ, Radim Lokoč
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vodyanoy v fol'klore i literature (na primere regiona Sileziya)
Andrea Balharová
Year: 2019, Slavyanovedeniye
journal article

Voices from the Golden/Fallen State: From Letters to Movement
Petr Kopecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Voices of Meltingpot | Manari Ushigua
Monika Horsáková, Jana Debreczenyiová Koňušík, Ivan Hryhorjuk, Petr Janoš, Ondřej Smékal, Ondřej Zelenec, Petr Šlechta
Year: 2019
others

Von den ersten literarischen Denkmälern in der deutschen Sprache bis zur Barockliteratur
Iveta Zlá
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vrchlického impresionistické stopy
Martin Tomášek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané kapitoly z dějin české filosofie (studijní opora pro kombinovaný program filosofie
Jan Herůfek
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Eva Mrhačová, Jelena Kupcevičová, Dmytro Klymenko, Viktoryia Vaida
Year: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

VYDRŽAŤ! Dopisy z vězení
Iva Málková
Year: 2019, Pulchra
specialist book

Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Year: 2019, Zprávy památkové péče
journal article

Vysoká Hra - Mýtus nenávratného
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Year: 2019
work experience abroad

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (1) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (11.11.2019 - 15.11.2019)
Milan Pišl
Year: 2019
work experience abroad

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik (2) na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (07.01.2019 - 11.01.2019)
Milan Pišl
Year: 2019
work experience abroad

Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Year: 2019, Linguistica Brunensia
journal article

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Year: 2019, Usta ad Albim BOHEMICA
journal article

Vzestup a pád moravského aristokrata ve Slezsku. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské
Michal Kubica
Year: 2019, Vlastivědné listy Slezska
journal article

Vznik Československa a mocenský transfer v obecních samosprávách moravských měst / Powstanie Czechosłowacji i transfer władzy w samorządach gminnych miast morawskich
Petr Popelka
Year: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
specialist book chapter

Vzpomínka na olomoucký Kabinet grafiky
Pavel Zatloukal
Year: 2019, Muzeum umění Olomouc
specialist book chapter

Vztah emoční inteligence a prožívání osamělosti
František Baumgartner, Monika Urbanová
Year: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
specialist book chapter

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vztah psychologické vzdálenosti a postojového hodnocení
Josef Kundrát, Karel Paulík
Year: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
specialist book chapter

Vztah vědomí, pocitu já a mozku
Antonín Dolák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Year: 2019
editorial work

Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Year: 2019, Jazykovedný časopis
journal article

Warum nicht versuchen, Deutsch durch die Presse zu vermitteln? Zu didaktischen Strategien des Sommer-Schnell-Deutschkurses in der Zeitung ?Lidové noviny"
Eva Polášková
Year: 2019, Verlag der Westböhmischen Universität
specialist book chapter

Ways to communicate advertising on examples of courtesy communication in advertising slogans
Janusz Karpeta, Hanne-Lore Bobakova
Year: 2019
abstract in proceedings

When and why Conventions cannot Be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2019, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel
journal article

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Wiesław Adam Berger - pisarz ponad granicą
Jana Raclavská
Year: 2019
others

Woran Übersetzer/innen auch denken sollten. Zur Verständlichkeit beim Übersetzen am Beispiel eines Sachbuchs für Kinder
Eva Polášková
Year: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Word Order Investigations Based on UD
Xinying Chen
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Working biographies and structural changes: Mobility as a survival strategy: Miners in the Ostrava coal basin after 1989
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Work-in-Progress Paper: Digital Educational Materials in Blended TEFL
Markéta Bilanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wydarzyło się tego roku - Aniela Kupiec
Jana Raclavská
Year: 2019
abstract in proceedings

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Year: 2019
work experience abroad

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Begońa García Ferreira
Year: 2019
work experience abroad


