Publications
Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Michal Místecký
Year: 2018
published expert opinions, reviews

České Těšínsko: kousek Polska v ČR?
Irena Bogoczová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní 18.-19. století
Monika Szturcová
Year: 2018, Studia Slavica
journal article

Československá státní hranice a Slezsko
Ondřej HANIČÁK
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Československo jako hrdina 'kronikálního' románu
Petr Hrtánek
Year: 2018, Litikon
journal article

Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Československý jazyk a myšlenka nezávislosti československého národa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Češi, James Welch a americká indiánská literatura
Miroslav Černý
Year: 2018
others

Čeština (a jiné slovanské jazyky) na pozadí Lotkovy konfrontační typologie
Irena Bogoczová
Year: 2018, Bohemica Olomucensia
journal article

Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti
Irena Bogoczová
Year: 2018, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. Iveta Gal Drzewiecka - Alexandra Brestovičová (eds.)
Svatava Urbanová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Čtenářský klub - Faber Michel Kvítek karmínový a bílý
Iva Málková
Year: 2018
others

Daniela Fischerová: Želvou proti zdí (recenze)
Svatava Urbanová
Year: 2018, In Párek. Časopis Knihovny města Ostravy
journal article

'das es eine vollige Deutsche klare rede wird'. Zu Luthers Spracharbeit
Norbert Richard Wolf
Year: 2018, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
journal article

Das Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Das Vereinsleben der deutschsprachigen Bevölkerung im Hultschiner Ländchen.
Irena Šebestová
Year: 2018, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica. Ostrava
journal article

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Banská Bystrica)
Milan Pišl
Year: 2018
organizing conference, workshop

Databáze nahrávek pro výuku translatologických disciplín na FF OU: představení projektu, praktické zkušenosti, vyhodnocení a možnosti návazného projektu (workshop Nitra)
Milan Pišl
Year: 2018
organizing conference, workshop

De Cracovia (1985) a Cracovia (2016). Ojeada retrospectiva sobre los simposios hispánicos en Polonia
Piotr Sawicki
Year: 2018, Studia Iberystyczne
journal article

Dějiny nové moderny a pojetí bohémy v textech Papouška, Wiendla, Vašše.
Iva Málková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dejiny obce v rokoch 1848 - 1945
Martin Chmelík
Year: 2018, Obecný úrad Horná Lehota
specialist book chapter

Dejiny obce v rokoch 1848 - 1945
Martin Chmelík
Year: 2018, Obecný úrad Klin
specialist book chapter

Démonologické bytosti jako součást slovesné folklorní tradice
Andrea Balharová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demons and monsters of contemporary Czech prose (in selected works of fiction by Miloš Urban)
Matěj Antoš
Year: 2018, Kultura i Historia
journal article

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek
Year: 2018
organizing conference, workshop

Den s překladem (13. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Year: 2018
editorial and language revision

Der Blick der tschechischen Forschung auf die HKS und ihre Tätigkeit
Aleš Zářický
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Des dialogues a significations incertaines dans 'la premiere piece Dada' : L'Empereur de Chine
Mariana Kunešová
Year: 2018, Studia romanistica
journal article

Deutsche Ruderer auf der 'tschechischen' Elbe
Nicole Horáková Hirschlerová, Marek Waic
Year: 2018, Leipziger Universitätsverlag
specialist book chapter

Devadesát let od úmrtí knížete Karla Maxe Lichnovského
Jiří Jung
Year: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Deverbale Derivate von Verben auf -ieren in Lexikon und Text
Martin Mostýn
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Year: 2018
organizing conference, workshop

Die ästhetisch-philosophische Metamorphose des tschechischen und russischen Modernismus. Vom Kantschen Modell der autonomen Schönheit zur Hegelschen Darstellung der absoluten Idee in der Kunst
Jan Vorel
Year: 2018, Kulturverlag Kadmos Berlin
specialist book chapter

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen Republik an der Schwelle des 21. Jahrhunderts.
Irena Šebestová
Year: 2018, Rocznik łubowicki = Lubowitzer Jahrbuch = Lubowicka? roc?enka
journal article

Die Rolle der Termini in Kapitelüberschriften auf unterschiedlichen Ebenen der Fachlichkeit
Gabriela Rykalová
Year: 2018, Frank und Timme
specialist book chapter

Die Westteschener Mundart der autochthonen polnischen Minderheit im Teschener Schlesien (Tschechische Republik)
Irena Bogoczová, Kay Witzlack-Makarevich
Year: 2018, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Sprache
journal article

Digital Educational Resources for Teaching English
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Year: 2018
abstract in proceedings

Digital Educational Resources for Teaching English - A Critical Analysis
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Digital Teaching Materials - a Critical Analysis
Markéta Bilanová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Digital Teaching Materials: Feedback from Czech Pre-Service Teachers
Markéta Bilanová, Kateřina Kostolányová
Year: 2018
abstract in proceedings

Dinamičeskije izmenenija nesklonjajemych suščestvitelnych v sovremennom russkom jazyke
Zdeňka Nedomová
Year: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

Diskussionen um Stand, Ausbau, Status und Kodifizierung des (Ober-)Schlesischen
Kai Witzlack-Makarevich
Year: 2018, Frank & Timme Verlag
specialist book chapter

Diskuze u kulatého stolu nad texty Papoušek: Dějiny nové moderny a Vašš: Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-1945
Markéta Balonová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Displaced Persons and Documentary Illusions: Fred Zinnemann?s The Search
Thomas Connolly
Year: 2018, Film Criticism
journal article

Diversité linguistique et culturelle de la langue française en contexte québécois. De la description ? la traduction vers la langue tch?que
Jan Lazar, Bruno Courbon
Year: 2018
organizing conference, workshop

'Do báně na pořádnů robotu' Rocková hudba v normalizační Ostravě
Tomáš Herman
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dobré ráno
Jana Grollová
Year: 2018
radio and televison broadcast


