Publications
Dimenze postojů k ochraně a tvorbě životního prostředí u studentů PFO
Anna Schneiderová
Year: 1982
abstract in proceedings

Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena
Zdeňka Kalnická
Year: 1982
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnotová orientace vysokoškoláka a osobnostní vlastnosti. Acta Facultatis Pedagogicae Ostraviensis
Karel Paulík, Josef Duplinský
Year: 1982
published expert opinions, reviews

Ideologia polityczna monarchii Przemysla Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej polowie XIII w.
Antoni Barciak
Year: 1982,
specialist book

K otázce verbalizace v řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1982, Čs. psychologie XXVI
journal article

K problematice pracovních sil na strírenském závodě. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Nebezpečný jev - model a některé příčiny jeho vzniku
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Některé řpíčiny pracovní fluktuace z psychologického hlediska
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1982, Pravda (Bratislava)
journal article

Pracovní činnost jako součást socialistického způsobu života
Karel Paulík
Year: 1982, Svět práce
journal article

Příspěvek k problematice přizpůsobivosti dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí po opuštění specializovaných tříd
Anna Schneiderová
Year: 1982
abstract in proceedings

Psychická zátěž pracovníků ocelárny na odlévacích 300t jeřábech. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Psychologické poradenství a jeho uplatňování v NHKG Ostrava
Karel Paulík
Year: 1982, Pravda (Bratislava)
journal article

Skladba češtiny pro cizince [Czech syntax for foreign students]
Aleš Svoboda, P. Karlík
Year: 1982
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociologický průzkum sociálního klimatu NHKG, Kádrová a personální práce. Operativní informace
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Sprawy ludzkie
Zdeňka Kalnická, J. Szczepanski
Year: 1982
published expert opinions, reviews

Zhodnocení účinnosti některých opatření směřujících ke zvýšení stabilizace pracovního kolektivu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Diatheme. (A study in thematic elements, their contextual ties, thematic progressions and scene progressions based on a text from AElfric)
Aleš Svoboda
Year: 1981, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
specialist book

Historická gramatika ruského jazyka
Eva Mrhačová
Year: 1981
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hyperthemes in AElfric
Aleš Svoboda
Year: 1981, Folia Linguistica Historica
journal article

Jesenius, J.: Traktát o kostiach.
František Šimon
Year: 1981
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Některé zkušenosti z výběru pracovníků do nových profesí
Karel Paulík
Year: 1981
abstract in proceedings

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Year: 1981, Těšínsko
journal article

Rozbor pohybu pracovních sil v letech 6. pětiletky
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

Rytmus doby
Eva Mrhačová
Year: 1981
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Sekundární analýza psychologických a sociologických výzkumů realizovaných v 6.pětiletce v n.p. NHKG
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

Singularia tantum a pluralia tantum v porovnávacím plánu česko-ruském
Eva Mrhačová
Year: 1981
abstract in proceedings

Two chapters on Scene
Aleš Svoboda
Year: 1981
abstract in proceedings

Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905
Blažena Gracová
Year: 1981
abstract in proceedings

Dvojí výročí Petra Cingra
Blažena Gracová
Year: 1980, Těšínsko
journal article

Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko
Blažena Gracová
Year: 1980, Těšínsko
journal article

Jaroslav Štika. Lidová strava na Valašsku (překlad resumé)
Blažena Rudincová
Year: 1980
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ladislav Ševčík
Blažena Gracová
Year: 1980, Těšínsko
journal article

Minimální slovník ruštiny
Eva Mrhačová, J. Hřivnáč
Year: 1980,
specialist book

Návrh postupu při psychologickém výběru některých profesí VKB 11
Karel Paulík
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Problémy funkční lingvistiky a teorie překladu
Eva Mrhačová, J. Skácel
Year: 1980,
specialist book

Příprava postojové škály k životnímu prostředí a její využití v experimentálním semináři na FF v Ostravě
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Year: 1980
abstract in proceedings

Sociální analýza NHKG 1974-1978. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Substitution, représantation, diaphore, Acta Universitas Carolinae
Jan Šabršula
Year: 1980, Universita Karlova
specialist book

Výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí. RŠ 23-9
Anna Schneiderová, Jan Nevřala
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Vývoj nežádoucí fluktuace v NHKG v letech 1974 až 1979. závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1980
research reports and final reports of opposed grants

Externí a interní pragmatika [External and internal pragmatics]
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Year: 1979
abstract in proceedings

K otázce sociálně pracovní adaptace vyučenců SOU NHKG. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Petr Saforek
Year: 1979
research reports and final reports of opposed grants

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Year: 1979
abstract in proceedings

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Year: 1979, Těšínsko
journal article

Neohebné druhy slov v ruštině
Eva Mrhačová
Year: 1979
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Year: 1979, Těšínsko
journal article

The ordered-triple theory continued
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Year: 1979
abstract in proceedings

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Year: 1978, Vlastivědné listy
journal article

Lomonosovova Moskevská státní univerzita
Blažena Rudincová
Year: 1978
work experience abroad

Operační myšlení a řízení činnosti při řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1978, Čs. psychologie XXII
journal article


