Publications
Posotje studentů učitelství pro 1.stupeň ZŠ k učitelské profesi a vysokoškolské přípravě na ni
Karel Paulík
Year: 1985, OBIS PF UK
specialist book chapter

Postoje budoucích učitelů ke studiu a povolání
Karel Paulík
Year: 1985, ČSAV
specialist book chapter

Praktická cvičení z ruského jazyka I.
Eva Mrhačová
Year: 1985
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prefixální homonymie u derivátů korelativních sloves přemisťování v ruštině
Eva Mrhačová
Year: 1985
abstract in proceedings

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č. 55
Karel Paulík
Year: 1985, SPN
specialist book

Psychologické hledisko na uplatnění úlohy jazyka při řešení problémů. Spisy PFO č.55
Karel Paulík
Year: 1985, SPN
specialist book

Úroveň sebehodnocení studenta jako kritérium účinnosti systému komunistické výchovy na vysokých školách
Anna Schneiderová
Year: 1985
abstract in proceedings

Využití psychologických zřetelů při výchově k péči o životní prostředí. Závěrečná zpráva výzkumu RS II 04/05
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1985
published expert opinions, reviews

České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění [Czech word-order positions from the viewpoint of functional sentence perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1984,
specialist book chapter

K obsahu verbalizace řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1984
abstract in proceedings

K otázce operačního myšlení
Karel Paulík
Year: 1984
abstract in proceedings

Kultura myšlení a projevu. Učební text pomaturitního studia
Karel Paulík
Year: 1984
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Němčina - učitelství
Eva Šrámková
Year: 1984
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Obecná psychologie
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1984
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939
Blažena Gracová
Year: 1984, Těšínsko
journal article

Tématická kresba k problematice životního prostředí. Závěrečná výzkumná zpráva
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1984
research reports and final reports of opposed grants

V kruhu nebo po spirále?
Eva Mrhačová
Year: 1984
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zjišťování některých psychologických faktorů ovlivňujících vznik nebezpečného jevu
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1984
research reports and final reports of opposed grants

Některé otázky uplatnění psychologického poradenství v podniku
Karel Paulík
Year: 1983, Psychologie v ekonom.praxi
journal article

Ruské slovesně jmenné vazby a jejich české ekvivalenty
Blažena Rudincová
Year: 1983, Ruský jazyk
journal article

S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVARTVIK (eds.): Studies in English Linguistics for Randolph Quirk. London and New York, Longman 1979
Aleš Svoboda
Year: 1983
published expert opinions, reviews

Thematic elements
Aleš Svoboda
Year: 1983, Masarykova Univerzita
specialist book chapter

Zpěvníček moravských a českých písní. [Little song-book of Moravian and Czech songs] (Textbook for the Summer School of Slavonic Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University)
Aleš Svoboda, Marie Krčmová
Year: 1983
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aktuální poznatky společenských věd o otázkách adaptačního procesu a stabilizace pracovních sil. Souhrnná výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Aspirace nově nastupujících pracovníků
Karel Paulík
Year: 1982
abstract in proceedings

Dimenze postojů k ochraně a tvorbě životního prostředí u studentů PFO
Anna Schneiderová
Year: 1982
abstract in proceedings

Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena
Zdeňka Kalnická
Year: 1982
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnotová orientace vysokoškoláka a osobnostní vlastnosti. Acta Facultatis Pedagogicae Ostraviensis
Karel Paulík, Josef Duplinský
Year: 1982
published expert opinions, reviews

Ideologia polityczna monarchii Przemysla Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej polowie XIII w.
Antoni Barciak
Year: 1982,
specialist book

K otázce verbalizace v řešení problémů
Karel Paulík
Year: 1982, Čs. psychologie XXVI
journal article

K problematice pracovních sil na strírenském závodě. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Nebezpečný jev - model a některé příčiny jeho vzniku
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Některé řpíčiny pracovní fluktuace z psychologického hlediska
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1982, Pravda (Bratislava)
journal article

Pracovní činnost jako součást socialistického způsobu života
Karel Paulík
Year: 1982, Svět práce
journal article

Příspěvek k problematice přizpůsobivosti dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí po opuštění specializovaných tříd
Anna Schneiderová
Year: 1982
abstract in proceedings

Psychická zátěž pracovníků ocelárny na odlévacích 300t jeřábech. Výzkumná zpráva
Karel Paulík
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Psychologické poradenství a jeho uplatňování v NHKG Ostrava
Karel Paulík
Year: 1982, Pravda (Bratislava)
journal article

Skladba češtiny pro cizince [Czech syntax for foreign students]
Aleš Svoboda, P. Karlík
Year: 1982
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociologický průzkum sociálního klimatu NHKG, Kádrová a personální práce. Operativní informace
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Sprawy ludzkie
Zdeňka Kalnická, J. Szczepanski
Year: 1982
published expert opinions, reviews

Zhodnocení účinnosti některých opatření směřujících ke zvýšení stabilizace pracovního kolektivu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1982
research reports and final reports of opposed grants

Diatheme. (A study in thematic elements, their contextual ties, thematic progressions and scene progressions based on a text from AElfric)
Aleš Svoboda
Year: 1981, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
specialist book

Historická gramatika ruského jazyka
Eva Mrhačová
Year: 1981
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hyperthemes in AElfric
Aleš Svoboda
Year: 1981, Folia Linguistica Historica
journal article

Jesenius, J.: Traktát o kostiach.
František Šimon
Year: 1981
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Některé zkušenosti z výběru pracovníků do nových profesí
Karel Paulík
Year: 1981
abstract in proceedings

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Year: 1981, Těšínsko
journal article

Rozbor pohybu pracovních sil v letech 6. pětiletky
Karel Paulík, J. Novotná
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants

Rytmus doby
Eva Mrhačová
Year: 1981
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Sekundární analýza psychologických a sociologických výzkumů realizovaných v 6.pětiletce v n.p. NHKG
Karel Paulík, M. Slámová
Year: 1981
research reports and final reports of opposed grants


