Publications
Polski.info: Nauczanie języka polskiego online
Jiří Muryc
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polský původ moravské šlechty v genealogickém díle Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle (1543-1614)
Jan Hruboš
Year: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book chapter

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2019
organizing conference, workshop

Polština pro cestovní ruch 1
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polština pro cestovní ruch 2
Urszula Kolberová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ponjatie antropocena i noosfery v kontekste russkoj idei bogočelovečestva i čelověka-boga.
Lenka Naldoniová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poslední dny Jana Masaryka ve vzpomínkách Jaromíra Smutného
Pavel Carbol
Year: 2019
abstract in proceedings

posouzení vědeckých výstupů pro Radu vlády pro výzkum a inovace
Iva Málková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Year: 2019
abstract in proceedings

Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost
Roman Rakowski
Year: 2019, Filosofický časopis
journal article

Postoje ke smrti a vnímaná životní smysluplnost
Klára Machů, Johana Turčanová
Year: 2019
abstract in proceedings

posudek disertační práce
Iva Málková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Posudek na rukopis básnické sbírky Ireny Šťastné
Iva Málková
Year: 2019
others

Potkały si dwie cieszynioczki...
Irena Bogoczová
Year: 2019
abstract in proceedings

Povaha protektorátní poezie
Iva Málková
Year: 2019
others

Pozitivní a negativní transfery mezi češtinou, francouzštinou a dalšími cizími jazyky (nejen) v oblasti předložek
Iva Dedková
Year: 2019
abstract in proceedings

Práce a obživa v poezii inspirované životem na Valašsku (1882-1938)
Zdeněk Smolka
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Praktičeskij jazyk 1-2
Jelena Kupcevičová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pravdivost neexistujících propozic, věčnost pravdy a Bůh v pozdních spisech Waltera Burleyho
Jakub Varga
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Year: 2019, Springer
specialist book chapter

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Year: 2019, Springer VS
specialist book chapter

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Year: 2019, IATED Publications
specialist book chapter

Prešovská univerzita v Prešově
Jan Mlčoch
Year: 2019
work experience abroad

Prezentace knih - Jaromír Šavrda Tvůrce v zástupu a opozici a Vydržať!
Iva Málková
Year: 2019
others

Problém statečnosti v Arisotelově nauce o středu
Roman Hloch
Year: 2019, Pro-Fil
journal article

Problematyka przekładu tekstów umów cywilnoprawnych w czesko-polskiej kombinacji językowej na podstawie praktycznych przykładów z codziennej pracy tłumacza tekstów specjalistycznych
Anna Szuster
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proces české národní aktivizace na severozápadní Moravě do první světové války
Petr Popelka
Year: 2019, Historica Olomucensia
journal article

Proces vyřizování kněžských pozůstalostí v olomoucké (arci)diecézi v druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2019, Časopis Matice moravské
journal article

Produktivnost' prefiksoida bio- v sovremennom russkom, cheshskom i pol'skom yazykah
Lukáš Plesník
Year: 2019, Univerzita Hradec Králové
specialist book chapter

Professor Stanislav J. Kavka and His Contribution to English and Contrastive Linguistics
Miroslav Černý
Year: 2019
abstract in proceedings

PROM, Jan Dlugosz University in Czestochowa
Tamara Tomanová
Year: 2019
work experience abroad

Proměna Opavy v centrum stavovské a šlechtické společnosti druhé poloviny 18. století
Michal Kubica
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměnné a konstanty Zábranovy poezie v koexistenci (případně v konvergenci a divergenci) s básnickým překladem
Jan Krasický
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny raně novověkých bohemikálních erbovních a nobilitačních privilegií
Jiří Brňovják
Year: 2019
abstract in proceedings

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Year: 2019, Bohemica litteraria
journal article

Prožívání autonomie u studentů vysokých škol v období vynořující se dospělosti.
Ivana Poledňová, Markéta Zajícová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce - proměna liturgické knihy v pamětní
Miroslav Myšák, Zuzana Bernátová, Lubor Kysučan
Year: 2019, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Přednáška o Bulatu Okudžavovi (95. výročí narození)
Igor Jelínek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přednáška o českém literárním undergroundu u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce
Martin Pilař
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přednášky Tradiční kultura západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
work experience abroad

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přejímky v karpatské pastevecké terminologii. K otázce valašské kolonizace
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Year: 2019
editorial and language revision

Překladatelská soutěž: oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Year: 2019
editorial work

?Překonává Orfea, mohl by soupeřit s Hektorem?
Jan Malura
Year: 2019, Česká literatura
journal article

Přidaná hodnota exilu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Příklady česko-německého soužití v Protektorátu v českém filmu
Tamara Tomanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Příklady česko-německého soužití v Protektorátu v českém filmu
Tamara Tomanová
Year: 2019
abstract in proceedings


