Publications
Paměť a vzpomínání v současných kronikálních románech
Petr Hrtánek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy. Disertační práce
Karel Střelec
Year: 2019
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Panorama latinskoamerické literatury
Jan Mlčoch
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parallelbildungen auf -ation und -ierung aus korpuslinguistischer Perspektive - was zeigt der Signifikanztest?
Martin Mostýn
Year: 2019, Frank & Timme GmbH
specialist book chapter

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2019
editorial work

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Year: 2019
editorial and language revision

Parémie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Year: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Paris, Bibliothéque nationale de France
Martin SLEPIČKA
Year: 2019
work experience abroad

Particularités du français dit maghrébin et pourquoi enseigner sur le Maghreb
Martin Pleško
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paul Engelmann
Pavel Zatloukal
Year: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Paul Kupelwieser. Paměti
Eva Polášková, Milan Pišl, Mgr. Věra Šustková
Year: 2019
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Paul Kuppelwieser. Paměti
Iveta Zlá
Year: 2019
editorial work

Perevod medicinskoj terminologii
Angelika BOGOCZOVÁ
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Periferie nebo centrum? Ikonografie gotického umění Horního Slezska
Daniela Rywiková
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Peterburskie badania nad przysłowiami czeskimi
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Petra Bartíková - Jana Kudrnová: Proč řve lev na l(e)va. O dorozumívání mezi zvířaty
Svatava Urbanová
Year: 2019, Haló, Ostrava!
journal article

Pindur, David: Domus orationis: Farní chrám sv. Jana a Pavla v Místku v proměnách staletí.
Lenka Nováková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Písňový workshop (jak napsat písňový text, jak nahrát album vl. nákladem)
Igor Jelínek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Zdeňka Suchá
Year: 2019
work experience abroad

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Tereza Klemensová
Year: 2019
work experience abroad

Platónova geometrizace a správné mínění
Oldřich Kramoliš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Plavba mezi dokumentární přesností a lyrikou fantazie. (Dora Kaprálová: Ostrovy. Druhé město, Brno 2019)
Petr Stach
Year: 2019, Weles
journal article

Po stopách hipsterů: současní dvacátníci a příběhy jejich stylu
Vít Horák, Tereza Pospíšilová
Year: 2019, Cargo
journal article

Počátky české kramářské písně v pozdním humanismu?
Jan Malura
Year: 2019, Bohemica Olomucensia
journal article

Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach
Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský, Monika Szturcová, Marie Schenková
Year: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství
Lenka Nováková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podmioty Ptasznika i ptaka na materiału czeskim i rosyjskim.
Dmytro KLYMENKO
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podstawowe kwestie etyki tłumaczenia i przekładu słowa oryginalu
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
abstract in proceedings

Podvojný klášter klarisek a menších bratří v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poetologické aspekty obrazových naratívov (Dominika Petáková)
Svatava Urbanová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Poetry in the First and Second Year of the Protectorate
Iva Málková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poezie Eduarda Ovčáčka a její přesahy do jiných médií
Iva Málková
Year: 2019
radio and televison broadcast

Poezie Petra Motýla v kontextu poezie 90. let 20. století
Vasilios Chaleplis
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohled šlehající z očí: františkáni 13. století a Augustinova autorita v otázce extramisní teorie vidění
Lukáš Lička
Year: 2019, Filosofia & FF UK
specialist book chapter

Pojetí odolnosti v současné psychologii
Karel Paulík
Year: 2019, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
specialist book chapter

Pojetí sebe sama v díle Adriany Piper
Barbora Michlová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojmenování apozičního typu jako předobraz konstrukcí s komponenty v podobě tzv. analytických adjektiv (na dokladovém materiálu ruštiny)
Lukáš Plesník
Year: 2019, Studia Slavica
journal article

Polacy za Olzą. Asymilacja kulturowa i językowa
Irena Bogoczová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polish Online
Simona Mizerová
Year: 2019
work experience abroad

Polish Online
Simona Mizerová
Year: 2019
work experience abroad

Polish Online
Simona Mizerová
Year: 2019
work experience abroad

Polish Online - Polish Language and Culture for Adult Learners
Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar
Year: 2019, Studia Slavica
journal article

Polishing a Medieval Chronicle: the Author's Proofreading of the Second Book of the Chronica Aulae regiae
Anna Pumprová
Year: 2019, Brill
specialist book chapter

Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts
Michal Místecký
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Politika, sex a erotika - k obrazu ?normalizace? v románu Jaroslava Čejky Most přes řeku zapomnění
Petr Hrtánek
Year: 2019, Studia et Documenta Slavica
journal article

Polonistiky v České republice - činnost v letech 2016-2019
Michal Przywara
Year: 2019
work experience abroad

Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Anna Burek
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Polské dny v Ostravě 2019
Jiří Muryc
Year: 2019
radio and televison broadcast


