Publications
Abraham
Tomáš Novotný
Year: 2018
others

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2018/22
Lenka Vaňková
Year: 2018
editorial work

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2018/23
Lenka Vaňková
Year: 2018
editorial work

Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
Michal Místecký, Sergey Andreev
Year: 2018, Glottotheory
journal article

Adam a Eva
Tomáš Novotný
Year: 2018
others

Adam Mickiewicz University in Poznań
Jan Malura
Year: 2018
work experience abroad

Adaptace exonym v polštině a češtině
Agata Rupińska
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adorno und Habermas im Vergleich: Vom Säkularismus zum Postsäkularismus?
Karel Hlaváček
Year: 2018, Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics
journal article

Adventus jako římská úřednická slavnost
Lubor Kysučan
Year: 2018
abstract in proceedings

ÁGATA CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea (cine, televisión y creación literaria). Pe-ter Lang, Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien, 2017, 332 s. ISBN 978-3-0343-2457-1. Estudios Hispánicos 26 (2018), s. 125-128
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Year: 2018
work experience abroad

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Simona Mizerová
Year: 2018
work experience abroad

Aktuální stav vědecko-výzkumného zaměření ostravské rusistiky
Jan Vorel, Blažena RUDINCOVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU
Karel Střelec
Year: 2018, Studia Romanistica
journal article

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Year: 2018, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
specialist book chapter

Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espa?a
Jan Mlčoch
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espaňa
Jan Mlčoch
Year: 2018, Universidad Técnica de Liberec
specialist book chapter

Analiz lingvisticheskoj terminologii v slovoobrazovanii
Viktoryia Vaida
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis Situs between Newton and Monadology
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku
Marek Petrů
Year: 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
specialist book chapter

Anarchokapitalismus a monopoly /w Urza a Dolák
Antonín Dolák
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty
Jan Vorel
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

ANDRZEJ SARNACKI SJ. Kolumbia i kultura przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-go, Katowice 2018, 362 s. ISBN 978-83-226-3570-4. Ameryka Łacińska, 3 [101] (2018), s. 101-110
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2018
published expert opinions, reviews

ANNA WENDORFF(red.). In-Migraciones: Historia oral y escrita en América Latina. Editorial Textoprint - Katedra Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki, Sandomierz - Łódź 2016. 154 s. ISBN 978-83-933115-7-6. Studia Romanistica, 18. 2 (2018), s. 92-95
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky
Marek Otisk
Year: 2018, Filozofia
journal article

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Year: 2018, Pro-FIl
journal article

Antinatalism under Fire
Kateřina LOCHMANOVÁ, Filip SVOBODA, Vlastimil Vohánka, David Černý, Tomáš Hříbek
Year: 2018
organizing conference, workshop

Antologie k vývoji českého historického myšlení od vystoupení Gollovy školy do roku 1948
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aplikační možnosti kategorie modu: apokalyptičnost v současných českých románových 'kronikách'
Petr Hrtánek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Appraising Ballet Polyphony: Multimodal Analysis of European Theatres' Websites
Veronika RUSŇÁKOVÁ
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archetyp vody a ženy
Zdeňka Kalnická
Year: 2018
others

Architektura Nové Hutě v Krakově: Plány a skutečnost
Jiří Muryc
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Pavel Zatloukal
Year: 2018, Foibos Books
specialist book chapter

Arco, hraběcí rod v. Arco
Michal KUBICA
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book chapter

Are Place Names Euphonic?
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Area Slavica 2
Irena Bogoczová, Zdeňka Nedomová
Year: 2018
editorial work

Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu
Oldřich Kramoliš
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018
specialist book chapter

Aristotelova rozumnost v Etice Níkomachově
Roman HLOCH
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Year: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
specialist book chapter

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Medieval Český Krumlov,
Daniela Rywiková
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aspekte der digitalen Kommunikation zwischen Experten und Laien am Beispiel von fachbezogenen Internetforen über Elektronik
Milan Pišl
Year: 2018, Frank & Timme GmbH
specialist book chapter

Asylbewerber, Flüchtling oder Migrant?
Martin Mostýn
Year: 2018, Frank & Timme GmbH
specialist book chapter

Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914
Michaela Závodná
Year: 2018
abstract in proceedings

Augustin a aritmetika: Číslo jako cesta k pravdě
Marek Otisk
Year: 2018, SFZ SAV
specialist book chapter

Aus dem Depot der Österreichischen Nationalbibliothek: Illuminierte Handschriften des Deutschordenslands. Autoren, Illuminatoren und Sammler
Maria Gabriele Theisen
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Austro-Silesian Recipients of Habsburg Ennoblement Privileges Between 1780 and 1804
Michal Kubica
Year: 2018
abstract in proceedings

Baki Slavyan Universiteti
Vítězslav Vilímek
Year: 2018
work experience abroad

Bartoš, Lubomír
Jan Mlčoch, Jana Veselá
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Baťa - Zlín - Československo
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Baťa, Židé a Steinův seznam (1938-1939)
Jan HERMAN
Year: 2018, Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století = Modern history : studies into 19th and 20th century history
journal article


