Publications
Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.)
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial and language revision

An Aesthetic Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

An Aesthetics Experience - the Transgression of Theory and Practice
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
abstract in proceedings

An Outline of British History
Stella Nangonová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analýza reklamních textů z hlediska jazykových a nejazykových prostředků ve vztahu k marketingu
Jiří Urban
Year: 1995
abstract in proceedings

André Simon: El Libro Negro del Terror Nazi en Europa (México 1943). Kapitola z dijin antifašistického zápasu
Ivo Barteček
Year: 1995
abstract in proceedings

Antonín Bajaja, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Richard Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Arnošt Lustig
Jiří Svoboda
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Artistic translation and its adressee (Young reader)
Květuše Lepilová
Year: 1995
abstract in proceedings

Aus Egon Erwin Kischs lateinamerikanischen Reportagen:Mexiko und Bohmen
Ivo Barteček
Year: 1995
abstract in proceedings

Bartys Matěj
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

Básnictví vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Bělohradská Hana, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Benešová Božena, in Biograficky slovník Slezska a severní Moravy
Svatava Urbanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Bibliografie českých a slovenských prací o překladu a tlumočení
Milan Hrdlička, Ivana Čeňková
Year: 1995, FF UK
specialist book

Binar Ivan, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys, Ostravská univerzita
specialist book

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys, Ostravská univerzita
specialist book

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Biogramy: Bruntálsko (21-22),Rejzvic (108-109), Rohr (109-111), Skrbenští(118-125)
Radek Fukala
Year: 1995
abstract in proceedings

Biogramy: Budín(25-26), Čapek(28), Čapka(28-29),Grečko(41-42),Grmela(43-44), Janko(58-59),Jeremenko(59),Klímek(66),Macura(78),Mašek,J(79),Mašek Z(79-80),Musálek(80-81),Ždanov(130-131)
Tomáš Pavlica
Year: 1995
abstract in proceedings

Biogramy: Chalabala 51-52, Kubla 74-75, Štěpánová 128-129
Jiří Paclík
Year: 1995
abstract in proceedings

Biogramy: Gastilovič(38),Jelčaninov(58-59),Kidder(63-64),Mácha(79),Moskalenko(87),Petrov(97-98),Rusek(111),Vávra(134)
Tomáš Pavlica
Year: 1995
abstract in proceedings

Biogramy:Šlendorf z Hornsberka 115-116
Radek Fukala
Year: 1995
abstract in proceedings

Bublík Ladislav, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Buzek Hynek Alois
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

Bystřina, Otakar, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe 19. století. III/95
Ivo Barteček
Year: 1995
abstract in proceedings

Cesty ve fantastické literatuře. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře
Svatava Urbanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Cieszyńskie pogranicze kulturowe
Karel Kadłubiec, Jan Malura
Year: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
specialist book chapter

Církevní liturgický rok, 2 díly
Vladimír Šiler
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Marcela Grygerková, Irena Bogoczová
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie a staroslověnštiny
Dana Davidová, Irena Bogoczová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cvičení z angličtiny I
Miroslava Weberová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Černý mnich A. P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy
Miroslav Mikulášek
Year: 1995
abstract in proceedings

Česko-slovenská literární konference
Iva Málková
Year: 1995, Česká literatura
journal article

Český jazyk
Dana Davidová, Krzystof Maurin, Růžena Frantlová-Bláhová
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Český veršovec manýristický? (T.Mouřenín z Litomyšle: Básnická tvorba)
Jan Malura
Year: 1995, Tvar
journal article

Četyna, Bohumír
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Člověk v krizové situaci. Série besed s odborníky z oboru psychologie,psychiatrie, sociální práce a pastorační péče
Vladimír Šiler
Year: 1995
radio and televison broadcast

Das Eisenhüttenwesen in der industriellen Revolution (Der Produktionszweig in den ökonomischen Zusammenhängen der Industriellen Revolution in Böhmen, Mähren und Schlesien und in der Habsburgermonarchie)
Milan Myška
Year: 1995
abstract in proceedings

Das Judentum in der deutschen Kultur der Weimarer Republik
Ivan Stupek
Year: 1995
abstract in proceedings

David Christian
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

DER NARRATIVE TEXT IM UNTERRICHTSFACH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Pavla Zajícová
Year: 1995
abstract in proceedings

Dětská recepce pohádky na konci tisíciletí (Videozáznam o potřebě dialogu v epoše videoboomu
Květuše Lepilová
Year: 1995
abstract in proceedings

Dětství - sexualita - stárnutí. Metodické listy pro studenty učitelství
Maria Vašutová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

DIDAKTISCHES SPIEL ALS NARRATIV HANDLUNGSORIENTIERTES UNTERRICHTSKONZEPT
Pavla Zajícová, Detlef Dumon
Year: 1995
abstract in proceedings

Die slowakische Frage. Eine Studie zu den historischen Ursachen der Teilung der ČSR
Nina Pavelčíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Year: 1995
radio and televison broadcast

Diskrétně
Zdeněk Mlčák, L. Lipková
Year: 1995
radio and televison broadcast


