Publications
The Industrial Revolution: Bohemia Moravia and Silesia
Milan Myška
Year: 1996
abstract in proceedings

THE PLAY-HOUSES AND THEATRE-GOERS OF THE ENGLISH RESTORATION PERIOD
Petr Filip
Year: 1996
abstract in proceedings

The 2nd Conference of the Central European Region in Poznań
Iva Pýchová
Year: 1996, FIPLV World News
journal article

Tilschová Anna Marie. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

Tomáš Garrigue masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Translatologie a byznys
Milan Hrdlička
Year: 1996, Top
journal article

Transpozice futura do platnosti prézentu /na španělském, českém, slovenském a polském materiálu/. Přispěvek k otázkám překladu
Jaroslav Reska
Year: 1996
abstract in proceedings

Triadická a holistická etika
Vladimír Šiler
Year: 1996
abstract in proceedings

Třída zahálčivá
Pavel Pácl, Pavel Kusák, Kolektiv Autorů
Year: 1996, Karolinum
specialist book chapter

Tučný František
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

TV Commercials in the Classroom
Ivo Broskevič
Year: 1996, IATEFL Annual Report
journal article

Tvoření slov v češtině
Jaroslav Hubáček
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvůrčí dialog a konfrontace (K česko-slovenskému literárnímu kontextu na přelomu 19. a 20.stol.)
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

Tvůrčí duch je absolutní. Život je neustále otevřen (E. Juliš: Nevyhnutelnosti)
Iva Málková
Year: 1996, Literární noviny
journal article

Two Polish Minorities in the Czech Republic
Tadeusz Siwek
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uplatnění logiky ve výuce občanské výchovy
Jaromír Hrubeš
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uplatnění sociolingvistických a psycholingvistických aspektů při zkoumání běžné denní komunikace (poznámky metodické)
Dana Davidová
Year: 1996
abstract in proceedings

Úspěšná žena, stres
Karel Paulík
Year: 1996, Moderní sekretariát
journal article

Užívání návykových látek dětmi a mládeží
Helena Záškodná
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Užívání návykových látek mládeží
Helena Záškodná
Year: 1996, Ateliér Milata
specialist book

Variantnost jazykových prostředků a její význam pro adekvátnost vyjádření
Dana Davidová
Year: 1996
abstract in proceedings

VI. studentská vědecká konference historiků v Ostravě
Tomáš Pavlica
Year: 1996, Slezský sborník
journal article

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny
Anna Schneiderová, Zdeněk Mlčák
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního a abnormálního vývoje
Karel Paulík, Helena Záškodná, Bohumil Vašina
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Využití hypnózy u dyslektických dětí
Maria Vašutová
Year: 1996,
journal article

Vývoj francouzského jazyka
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Vývoj francouzského jazyka
Jan Šabršula
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývojové problémy adolescentní mládeže
Ivan Pavlas
Year: 1996
abstract in proceedings

Vzdělávání učitelů v diagnostice a terapii specifických vývojových poruch učení a chování. . Francie, .
Maria Vašutová
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

W ogrodzie dziecinstwa
Norbert Honsza
Year: 1996, Zblizenia
journal article

Z historie opavského obchodního domu Breda Weinstein
Milan Myška
Year: 1996, Vlastivědné listy
journal article

Za poznáním k rovníku - Ostravská univerzita se prezentuje v Ekvádoru
Maria Vašutová
Year: 1996, Moravskoslezský den
journal article

Základní charakteristiky psychologické přípravy
Ivana Fialová, Anna Schneiderová
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants

Základní charakteristiky psychologické přípravy. In.: prodesní příprava učitelů geografie "nové generace". Závěrečná zpráva grantového úkolu v r.1996
Anna Schneiderová, Ivana Fialová
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants

Zamyšlení nad postavením sloves smyslového vnímání v mluvených textech
Marcela Grygerková
Year: 1996
abstract in proceedings

Zastavení nad dějinami. (O románu A. Poláčka Život Konstantina a Metoděje.)
Jiří Svoboda
Year: 1996, Alternativa nova
journal article

Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4.
Maria Vašutová
Year: 1996
research report

Zkoumání jako rekontextualizace
Tomáš Hauer
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zkratky v textech s komerční tematikou [Glosář ruských zkratek organizací]
Blažena Rudincová
Year: 1996, Top
journal article

Zkušenost s poradenskou prací na vysokých školách
Maria Vašutová
Year: 1996
abstract in proceedings

Znakový a obrazný aspekt (čtenářská konkretizace veršů A. Bloka)
Květuše Lepilová
Year: 1996
abstract in proceedings

Zneužití náboženství
Tomáš Novotný, Aleš Opatrný, Prokop Remeš
Year: 1996, Oliva
specialist book

Znovuobnovená Československá republika v květnu 1945 a polská menšina na Těšínsku
Jaromír Pavlíček
Year: 1996
abstract in proceedings

Zu den Paarformeln in der Kanzleisprache des Kuchländchens
Lenka Vaňková
Year: 1996
abstract in proceedings

Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen)
Dana Davidová, Eva Jandová
Year: 1996
abstract in proceedings

Zur Kanzleisprache des Kuhländchens in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Židé mimo štetl v americké židovské próze
Stanislav Kolář
Year: 1996
abstract in proceedings

Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1996
abstract in proceedings

90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi
Jana Raclavská
Year: 1996, Neoset
specialist book


