Publications
Walka Czechov o ziemie hluczynska przed rokiem 1920
Milan Myška
Year: 1995
abstract in proceedings

Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 1995
abstract in proceedings

Worum geht es beim űbersetzen? Allgemeine Fragen der űbersetzung
Milan Hrdlička
Year: 1995
abstract in proceedings

Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Lud
journal article

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zamyšleni nad dívčím románem
Svatava Urbanová
Year: 1995, Zlatý máj
journal article

Západ - Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial and language revision

Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

Závada Jaroslav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Závada, Lysohorský a Lazecký
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Závada Vilém, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Zdravotní souvislosti neuropsychické zátěže
Karel Paulík
Year: 1995
research reports and final reports of opposed grants

Zrod integrálního vědomí. In: Gemma, 1995, č. 4-5, str. 11 - 12
Vladimír Šiler
Year: 1995
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zvláštnosti textové syntaxe mluvených komunikátů ve srovnání s psanými projevy
Emílie Demlová
Year: 1995
abstract in proceedings

Železničářský slang
Jaroslav Hubáček
Year: 1995
abstract in proceedings

?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942
Blažena Gracová
Year: 1995, Časopis Matice moravské
journal article

Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

Životní dráhy starých lidí
Oldřich Solanský, Lenka Mikuláštíková
Year: 1995, Regionální revue
journal article

Životní dráhy starých lidí
Oldřich Solanský, Lenka Mikuláštíková
Year: 1995, Regionální revue
journal article

A Brief Survey of Gothic
Aleš Svoboda
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 1994
editorial work

Adverbiální sémantika staročeského předložkového akuzativu
Naděžda Bayerová
Year: 1994
abstract in proceedings

Agroekologické vzdělávání žáků
Jan Nevřala, Jiří Havel, R. Dytrtová
Year: 1994
published expert opinions, reviews

An Outline of Medieval English Literature
Petr Filip
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analysis of psychosocial factors wich are related to substance
Helena Záškodná
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

BENEŠ METOD KULDA
Jaroslav Pleskot
Year: 1994
abstract in proceedings

Bibliographie des travaux de PhDr. Zdeňka Stavinohová
Jan Šabršula
Year: 1994
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1994, Ostravská univerzita
specialist book

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1994, Neuveden
specialist book chapter

Blaise Cendrars et le surréalisme
Aleksander Ablamowicz
Year: 1994
abstract in proceedings

Bloudění učitele (román J. Prokeše: Sestup do základního tábora)
Jan Malura
Year: 1994, Tvar
journal article

Bohdan Dziemidok: Je filozofická teória umenia možná a potrebná? Antiesencializmus v americkej filozofii umenia
Zdeňka Kalnická, Bohdan Dzemidok
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

BOHUMÍR HYNEK BILOVSKÝ
Jaroslav Pleskot
Year: 1994
abstract in proceedings

Chamrad Arnošt, in: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1994
abstract in proceedings

Charles Jencks: Postmoderna a neskorá moderna - základné definície
Zdeňka Kalnická, Jaroslav Vencálek, Charles Jencks
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Cieszyński etos życia a ewangelicyzm
Karel Kadłubiec
Year: 1994
abstract in proceedings

Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna
Karel Kadłubiec
Year: 1994, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Katowice
specialist book

Coménius et la langue latine, langue savante internationale. En commémoration du quadricentenaire de la naissance de Komenský
Jan Šabršula
Year: 1994
abstract in proceedings

Comics - recepční předpoklady a dispozice
Svatava Urbanová
Year: 1994
abstract in proceedings

Coreference, diaphoric relations, congruence
Jan Šabršula
Year: 1994
abstract in proceedings

Coreference, diaphoric relations, congruence
Jan Šabršula
Year: 1994
abstract in proceedings

Časopis Květen a pět prvotin
Iva Málková
Year: 1994, Česká literatura
journal article

Česká dialektologie splácí svůj dluh
Jan Chloupek
Year: 1994, Naše řeč
journal article

Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu
Dana Davidová
Year: 1994, Časopis pro moderní filologii
journal article

Daleko od Prahy
Pavel Pácl
Year: 1994, Regionální revue
journal article

DANIEL NITSCH
Jaroslav Pleskot
Year: 1994
abstract in proceedings

Das deutsche Volkslied im Werk von J.G.Meinert
Lenka Vaňková
Year: 1994
abstract in proceedings

Demografie (nejen) pro demografy
Oldřich Solanský, Alena Vodáková, Julius Sekera, Vojtěch Gajda, Květa Kalibová, Zdeněk Pavlík
Year: 1994
published expert opinions, reviews

DOBOVÉ DEFORMACE V KOMUNIKAČNÍM PROCESU DĚTSKÉ ČETBY
Svatava Urbanová
Year: 1994, Česká literatura
journal article

Dva přístupy k textu
Emílie Demlová
Year: 1994
abstract in proceedings


