Publications
Peřich Václav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Petr Bezruč věčně živý
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Písma mormonů - kniha Abrahamova
Tomáš Novotný
Year: 1995, Oliva
specialist book

Plivnutí na legendu? (K. Ptáčník: Chlapák)
Iva Málková
Year: 1995, Alternativa
journal article

Podešvová M.
Svatava Urbanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Podíl Židů na podnikatelských aktivitách v ostravské průmyslové aglomeraci před první světovou válkou
Milan Myška
Year: 1995
abstract in proceedings

Podnikání jako stres a příčina manželského nesouladu?
Zdeněk Mlčák
Year: 1995, World Invest magazín pro instituce, firmy a podnikatele
journal article

Pogranicze jako problem badań etnokulturowych
Karel Kadłubiec
Year: 1995
abstract in proceedings

Pohádka je literární zážitek
Květuše Lepilová
Year: 1995, Čtenář
journal article

Poíeiny kriminality mládeže
Oldřich Solanský, Marcel Recman
Year: 1995, Regionální revue
journal article

Polonistické studie ve filologických vědách v České republice
Jiří Damborský
Year: 1995
abstract in proceedings

Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

Polsko-czeskie związki językowe inaczej. Stereotypy myślowe dotyczące języka, niezręczności i błędy, zdradliwe słowa
Dariusz Tkaczewski
Year: 1995
abstract in proceedings

Poradenský proces (kap. 3) . In.: Paulík aj. Kapitoly z biodromálního poradenství
Anna Schneiderová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Poradenství (kap. 2). In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství
Anna Schneiderová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Požívíní drog ostravskými adolescenty
Helena Záškodná
Year: 1995
research reports and final reports of opposed grants

Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. Spisy FF OU č.89
Karel Paulík
Year: 1995, Repronis
specialist book

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová, Emílie Demlová, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Year: 1995
editorial and language revision

Praktická cvičení z českého jazyka
Dana Davidová, Emílie Demlová, Naděžda Bayerová, Jerzy Prokopiuk, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Praktická cvičení z českého jazyka (část Stylistika)
Hana Srpová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Právní text a soudní diskurz
Emílie Demlová
Year: 1995
abstract in proceedings

Principy postrojenija posobija po funkcionalnoj grammatike russkogo jazyka dlja studentov-bakalavrov
Blažena Rudincová
Year: 1995
abstract in proceedings

Pro první vavříny
Jaroslav Reska
Year: 1995, Listy o Ostravské univerzity
journal article

Problematika literární evoluce ve světle pražské strukturální estetiky a vývojových teorií
Miroslav Mikulášek
Year: 1995
abstract in proceedings

Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace
Blažena Gracová, Blažena Przybylová
Year: 1995
abstract in proceedings

Proč mi Středa tak chutná (I. Procházková: Středa nám chutná)
Svatava Urbanová
Year: 1995, Zlatý máj 39
journal article

Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva
Emílie Demlová
Year: 1995
abstract in proceedings

Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1995
abstract in proceedings

PROTO-INDUSTRIALIZATION IN BOHEMIA, MORAVIA AND SILESIA
Milan Myška
Year: 1995
abstract in proceedings

Próza vrcholného středověku v Čechách
Jan Malura
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prvky ruského impresionismu v tvorbě A. Kuprina
Květuše Lepilová
Year: 1995
abstract in proceedings

Předmluva ke Sborníku Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Dana Davidová
Year: 1995
abstract in proceedings

Přednášky významných rusistů
Blažena Rudincová
Year: 1995, Cizí jazyky
journal article

Příčiny kriminality mládeže - představy a skutečnosti
Marcel Recman, Oldřich Solanský
Year: 1995, Regionální revue
journal article

Přirozený svět a Postmodernismus neboli toulání není bloumání
Tomáš Hauer
Year: 1995, Aries
specialist book

Psychologie školní třídy. Diagnostické aspekty
Zdeněk Mlčák
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reality as Interpretation?
Zdeňka Kalnická
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Region a periferie?
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Regionalismus včera a dnes
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Rekontextualizace metafor
Tomáš Hauer
Year: 1995, Filozofia
journal article

Relaxační pohádky
Y. Šimečková, Ivana Fialová
Year: 1995
abstract in proceedings

Rodina jako instituce a vztahová síť
Oldřich Solanský, Jan Sedláček, Oldřich Matoušek
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Roľ disciplin
Květuše Lepilová
Year: 1995
abstract in proceedings

Román-Rabelaisovská odpověd asketickým kněžím
Tomáš Hauer
Year: 1995, Tvar
journal article

Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů
Nina Pavelčíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Rozmlouvání po moravsku
Jan Chloupek
Year: 1995, Čeština doma a ve světě
journal article

Russkij jazyk dlja sfery turizma
Blažena Rudincová, Mojmír Vavrečka, Kolektiv Autorů
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Ruština pro oblast cestovního ruchu
Mojmír Vavrečka
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sbírka studií Západ-Východ. Genologické studie. Litteraria humanitas III. Předmluva
Miroslav Mikulášek, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial work

Sekcja Folklorystyczna w ostatnim pięcioleciu
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Hlavní výbor PZKO
specialist book chapter


