Publications
Jan Amos Komeński prekursorem kształcenia się przez cale życie
Zofia Matysková
Year: 1996
abstract in proceedings

Jan Amos Komenský básník
Jaroslav Pleskot
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jan Firbas - seventy-five years young
Aleš Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

Jan Firbas´ 75th birthday
Aleš Svoboda
Year: 1996, Linguistica Pragensia
journal article

Jirko Miloš. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

Jiří Levý - zakladatel moderní české vědy o překladu
Milan Hrdlička
Year: 1996, TOP
journal article

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Dana Davidová
Year: 1996, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
specialist book

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Year: 1996
editorial and language revision

John Dewey: Caput mortuum anebo nové paradigma estetiky?
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
abstract in proceedings

Josef Karel Jurende
Jaroslav Pleskot
Year: 1996
abstract in proceedings

Josef Staroveský
Jaroslav Pleskot
Year: 1996
abstract in proceedings

Jožka Jabůrková. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 6
Svatava Urbanová
Year: 1996
abstract in proceedings

Juda Karel. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

Judith Butler: Ťažkosti s rodom
Zdeňka Kalnická
Year: 1996
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

K fenoménu psychické zátěže dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K metafoře literarizovaná kultura
Tomáš Hauer
Year: 1996
abstract in proceedings

K některým aktuálním otázkám bádání v oblasti literatury pro mládež. In: Současnost literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 1996
abstract in proceedings

K problematice jakosti sociálních služeb poskytovaných nejstarší generací
Jiří Urban
Year: 1996
abstract in proceedings

K problematice polských vlivů na českou literaturu
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

K problematice sexuality středoškolské mládeže
P. Pavlová
Year: 1996
abstract in proceedings

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
abstract in proceedings

K problematice sexuality středoškolské mládeže
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
abstract in proceedings

K přepisu komunikátů. In Jazykověda - Linguistica 2. Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka. SFFOU č. 158
Dana Davidová, Eva Jandová, Ivo Barteček, Jan Tejkal
Year: 1996
published expert opinions, reviews

K přepisu mluvených komunikátů
Eva Jandová
Year: 1996
abstract in proceedings

K sexualitě studentů středních škol
Zdeněk Mlčák
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K teoretickým východiskům kritiky literatury pro mládež aneb současná úskalí normativnosti
Svatava Urbanová
Year: 1996, Česká literatura
journal article

K textové syntaxi mluvených komunikátů
Emílie Demlová
Year: 1996
abstract in proceedings

K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2
Eva Jandová, Emílie Demlová, Eva Jandová
Year: 1996
published expert opinions, reviews

K tvoření názvů přechýlených
Jaroslav Hubáček
Year: 1996
abstract in proceedings

K vývoji úmrtnosti po třicetileté válce (přínos mikroanalýzy k poznání syntézy)
Lumír Dokoupil
Year: 1996
abstract in proceedings

Kalinčiak Ján. In: Biografický slovník Slezska a sevení Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

Kanibalizm medialny wokol Güntera Grassa
Norbert Honsza
Year: 1996, Zblizenia
journal article

Kann man mit Schaum und Zorn Literatur machen? Günter Grass "Zunge zeigen"
Norbert Honsza
Year: 1996, Konfiguracje
journal article

Kapitoly ze sociální a humánní ekologie
Jan Nevřala
Year: 1996, Ateliér Milata
specialist book

Karas Josef František. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1996
abstract in proceedings

Karel Kálal
Jaroslav Pleskot
Year: 1996
abstract in proceedings

Karel starší ze Žerotína
Radek Fukala
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kdo je autorem barokních lidových divadelních her z Fulnecké kroniky Felixe Jiřího Jaschky?
Jaroslav Pleskot
Year: 1996
abstract in proceedings

Kdož jsú boží bojovníci
Miroslav Zelinský
Year: 1996, Tvar
journal article

Ke komunikativní metodě výuky cizím jazyků II
Iva Pýchová
Year: 1996, Cizí jazyky
journal article

Ke komunikativní metodě výuky cizím jazykům I
Iva Pýchová
Year: 1996, Cizí jazyky
journal article

Kinesiologie
Maria Vašutová
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klady a zápory vysokoškolských skript
Jaroslav Hubáček
Year: 1996
abstract in proceedings

Klekánice
Oldřich Solanský
Year: 1996
radio and televison broadcast

Komplementarność gatunek - styl funkcjonalny (na przykładzie przemówień V. Havla)
Jiří Damborský
Year: 1996
abstract in proceedings

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu
Dana Davidová
Year: 1996
abstract in proceedings

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu. In Linguistica 2
Eva Jandová, Dana Davidová, Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Koupě potřebou i impulsem
Karel Paulík
Year: 1996, Českomoravský profit
journal article

Kritéria hodnocení překladu
Milan Hrdlička
Year: 1996
abstract in proceedings


