Publications
K máchovskému bádání v české literární vědě
Jiří Svoboda
Year: 1997
abstract in proceedings

K obecně historickým predpokladům vzniku kulturních center a regionů
Milan Myška
Year: 1997
abstract in proceedings

K pojmu spokojenost v současné psychologii
Karel Paulík
Year: 1997
abstract in proceedings

K problematice vývoje romského etnika na teritoriu českých zemí po r. 1945
Nina Pavelčíková
Year: 1997
abstract in proceedings

K typum a vývoji jazykových sylabu I
Iva Pýchová
Year: 1997, Cizí jazyky
journal article

K typum a vývoji jazykových sylabu II
Iva Pýchová
Year: 1997, Cizí jazyky
journal article

K výuce nadaných a talentovaných žáků
Iva Pýchová
Year: 1997, Pedagogika
journal article

Kadłubiec, K. D. Górniczy śmiech. Komizm ludowy
Irena Bogoczová
Year: 1997, Literatura Ludowa
journal article

Kdo, co je Evropa v české poezii XX. století?
Miroslav Zelinský
Year: 1997
abstract in proceedings

Když má topmodelka sexepíl
Ivo Broskevič
Year: 1997, Práce
journal article

Ke vzniku a počátkům rozvoje Ostravské univerzity
Jaroslav Hubáček, Stanislava Kučerová, Kolektiv Autorů
Year: 1997, Ostravská univerzita v nakladatelství Tilia
specialist book chapter

Keč komára (jak umíš)!
Ivo Broskevič
Year: 1997, Práce
journal article

Kilka uwag o analizie i interpretacji dzieła literackiego w szkole podstawowej
Zofia Matysková
Year: 1997
abstract in proceedings

Klipy věčně zelené
Ivo Broskevič
Year: 1997, Práce
journal article

Koheze a koherence v dialogu
Renáta Tomášková
Year: 1997
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Komunikace ve sféře byznysu a bakalářské studium ruštiny
Květuše Lepilová
Year: 1997
abstract in proceedings

Konec tureckého nebezpečí a Morava
Jiří Procházka
Year: 1997
abstract in proceedings

Konstrukce hospodářského vozu na Hané v kresbách Františka Pospíšila.
Vladimír Horák
Year: 1997, Střední Morava
journal article

Kreativní psaní jako vyjádření a sdílení zkušenosti
Pavla Zajícová
Year: 1997, Cizí jazyky
journal article

"Krzyk ulicy" - kilka uwag o nazwach prywatnych sklepów w Pradze
Dariusz Tkaczewski
Year: 1997
abstract in proceedings

Kurt M. (Maxmilián Kunert). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1997
abstract in proceedings

La correction des fautes de prononciation fondée sur la transcription phonétique
Jitka Smičeková
Year: 1997
abstract in proceedings

La didactique des pauvres ou l´hyperbole-argument
Aleksander Ablamowicz
Year: 1997
abstract in proceedings

La función denominativa del adjetivo
Lubomír Bartoš
Year: 1997, Revista del Instituto de Lingüística, 7
journal article

La neología adjetival en el espaňol (Problema visto por el usuario extranjero)
Lubomír Bartoš
Year: 1997, Études Romanes de Brno
journal article

La stéréotypie et ses fonctions dans le roman de science-fiction
Magdalena Wandzioch
Year: 1997
abstract in proceedings

Le romanesque et le réel
Aleksander Ablamowicz
Year: 1997
abstract in proceedings

Leksykon PZKO
Martyna barbara RADŁOWSKA-OBRUSNÍK
Year: 1997
editorial work

Les interactions verbales II, III
Jan Šabršula
Year: 1997, Cizí jazyky 7-8
journal article

L´Europe de l´Est le miroir de deformant de la litterature populaire
Magdalena Wandzioch
Year: 1997
abstract in proceedings

Likvidace středních vrstev na Opavsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 1997, Slezský sborník
journal article

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Year: 1997
organizing conference, workshop

Literarische Moderne. (rec. R. Grimminger/J. Murasow/J. Stückrath)
Norbert Honsza
Year: 1997, Zblizenia
journal article

Literární dějiny a jejich noeticky problém
Jiří Svoboda
Year: 1997, Scriptum, časopis pro literaturu, umění a život
journal article

Literární tradice ve Slezsku a na severní Moravě (její vývoj v 19. a 20.stol.)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Rudolf Sramek, Petr Holý
Year: 1997
abstract in proceedings

Lynda Nead: Rámovanie ženského tela
Zdeňka Kalnická, Lynda Nead, Jacques Doukhan
Year: 1997
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Maiakovski (La teoría del valor en la práctica poética: a propósito de
José Luis Bellón Aguilera, Juan Carlos Rodríguez
Year: 1997
editorial and language revision

Malíř Valentin Držkovic, jeho místo v českém umění 20. století a tzv. slezský fenomén
Petr Holý
Year: 1997
abstract in proceedings

Małżeństwa mieszane na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 1997
abstract in proceedings

Marginální objev
Martin Pilař
Year: 1997, Host
journal article

Masově sdělovací prostředky a požívání drog mládeží
Helena Záškodná
Year: 1997
abstract in proceedings

Mass media and drug abuse among young people
Helena Záškodná
Year: 1997, University of Atheny
specialist book

Mass Media and Drug Abuse among Young People
Helena Záškodná
Year: 1997
abstract in proceedings

Máte hifi na scifi?
Ivo Broskevič
Year: 1997, Práce
journal article

Město abbreviatur v russkich i češskich gazetnych tekstach
Blažena Rudincová
Year: 1997
abstract in proceedings

Míra interference z čestiny do primárního jazykového kódu nejmladších členů polského etnika v České republice
Irena Bogoczová
Year: 1997, Časopis pro moderní filologii
journal article

Misky a mistři v dresu
Ivo Broskevič
Year: 1997, Práce
journal article

Mlčet Slovo?
Pavel Hruška
Year: 1997, Host
journal article

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Year: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
specialist book

Mluvená čeština na Moravě
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová
Year: 1997
editorial and language revision


