Publications
Trampoty a nehody španělského liberalismu v průběhu 19. století
Jiří Chalupa
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transformace školství v Moravské Ostravě po roce 1918 ve vybraných aspektech. Na příkladu mateřského, obecného a občanského školství.
Lukáš LISNÍK
Year: 2019
abstract in proceedings

Transgenerační a intergenerační přenos traumatu v americké holocaustové literatuře
Stanislav Kolář
Year: 2019, Irene Press
specialist book chapter

Translation patterns and discoursal functions in English-to-Polish translation: the case of recurrent phrases
Łukasz Michał Grabowski
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost v 16.-18. století). 7.-8. listopadu 2018, Hradec Králové
Michal Kubica
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)
Lukáš Plesník
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Účast československých překladatelů na světovém kongresu FIT v Lahti a nekonaný kongres v Praze
Vítězslav Vilímek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ukrainian Painting Between the Byzantine and Latin Traditions
Waldemar Józef Deluga
Year: 2019, Ostravská univerzita - Polski institut studiów nad stuka świata
specialist book

Umělá superinteligence je hlavní problém lidstva a přijde brzy
Antonín Dolák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umělec v provincii - Artysta na prowincji
Jiří Jung
Year: 2019
editorial work

Umělecké sbírky knížat Lichnovských a její proměny v průběhu dlouhého 19. století
Jiří Jung
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích Antonína Strnadla
Svatava Urbanová
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Umění a filozofie: co je krása a kýč?
Antonín Dolák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umění v architektuře za posledních 30 let
Jakub Ivánek, Eva Špačková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umění ve veřejném prostoru
Jakub Ivánek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Un manuscrit enluminé du XIIIe si?cle ? Olomouc
Pavol Černý
Year: 2019, Ostravská univerzita - Vivarium
specialist book chapter

Underground poems
Martin Pilař
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Understanding post-socialist european cities
Melinda Benkö, Kornélia Kissfazekas, Lukáš Kos
Year: 2019, L Harmattan Kiadó
specialist book chapter

Universal Dependencies and Language Typologies
Xinying Chen, Radek Čech
Year: 2019
organizing conference, workshop

Universidad de Oviedo (Departamento de Filoloxía Espaňola), odborná stáž
Jakub Lukáš
Year: 2019
work experience abroad

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Year: 2019
work experience abroad

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Year: 2019
work experience abroad

Universita degli Studi di Perugia. Itálie
Zuzana Honová
Year: 2019
work experience abroad

Universität Innsbruck, Staff Training
Iveta Zlá
Year: 2019
work experience abroad

Universität Wien
Jan Malura
Year: 2019
work experience abroad

Université de Bretagne-Sud, Lorient, Francie
Zuzana Honová
Year: 2019
work experience abroad

Université Paris Nanterre
Xinying Chen
Year: 2019
work experience abroad

Universitety dlja požilych gorožan: gendernyj analiz češsko-rossijskogo opyta
Vítězslav Vilímek, Natalia Nikolenko
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Bucharest
Martin Pilař
Year: 2019
work experience abroad

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
work experience abroad

University of Glasgow
Martin Pilař
Year: 2019
work experience abroad

University of Silesia Katowice
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
work experience abroad

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
work experience abroad

University of Warsaw, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2019
work experience abroad

University of Warsaw, Poland
Ljuba Mrověcová
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě - Językowy obraz wartości w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Lenka Naldoniová
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jan Holeš
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Marek Otisk
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Gdański - Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa, Polsko)
Lukáš MARŠÍK
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Język kazań cieszyńskich pierwszej połowy XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Śląski
Jiří Muryc
Year: 2019
work experience abroad


