Publications
Studia philologica. Rossica Slovaca
Zdeňka Nedomová
Year: 1999, Opera Slavica
journal article

Studia romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Year: 1999
editorial and language revision

Studia Romanistica č. 1
Jana Pavlisková
Year: 1999
editorial work

Studia romanistica 1
Jan Šabršula
Year: 1999
editorial and language revision

Studia Slavica I-III, Opole - Ostrawa 1993-1996
Irena Bogoczová
Year: 1999, Kwartalnik Opolski
journal article

Subjective evalution of the consulting intervention
Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

Subjektívna pohoda slovenských adolescentov v interkulturálnom porovnání
Karel Paulík, J. Džuka
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Světové literatury 20. století v kostce
Stanislav Kolář, Kolektiv Autorů, Ivo Pospíšil
Year: 1999
editorial and language revision

Świadomość normatywno-stylistyczna a współczesna norma językowa wśród polskiej mniejszości na Zaolziu
Jiří Damborský
Year: 1999
abstract in proceedings

Syntetické a analytické paradigma vztažných vět bez řídícího členu v současné francouštině
Jan Šabršula
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Škola - rodina - žák (jejich vzájemné vnímání)
Anna Schneiderová, Jiří Svoboda
Year: 1999
abstract in proceedings

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Year: 1999
editorial and language revision

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 Red. B. Gracová, R. Psík
Richard Psík, Blažena Gracová
Year: 1999
editorial and language revision

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Richard Psík, Blažena Gracová
Year: 1999
editorial and language revision

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Year: 1999
editorial and language revision

T. G. Masaryks Bild in der jüdischen Presse der Zwischenkriegszeit
Miroslava Kyselá
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Tadeusz Boy-Zelenski : De la traduction au dialogue des cultures
Aleksander Ablamowicz
Year: 1999
abstract in proceedings

Telegrafické recenze(J. Soukupová: Dávnověk, N. Plíšková: Hospodská romantika, M. Horáková: Empyreum)
Iva Málková
Year: 1999, Host
journal article

Telegrafické recenze(P. Borkovec: Polní práce, M. Doležal: Les, B. Chlíbec: Temná komora)
Iva Málková
Year: 1999, Host
journal article

Teorie dekonstrukce a multikulturalismus
Tomáš Hauer
Year: 1999
abstract in proceedings

Teorie množin, baroko a Bernard Bolzano (M. Vopěnka: Podivuhodný květ českého baroka)
Jan Malura
Year: 1999, Tvar
journal article

Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
Pavla Zajícová
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textová analýza mluvených komunikátů mládeže
Emílie Demlová
Year: 1999
abstract in proceedings

The Characteristic of Alcohol Drinking by Children and Young People in Northern Moravia
Helena Záškodná, Karel Paulík, S. Pantelis
Year: 1999, neznámý
specialist book chapter

The Countryside of Homeland and Childhood
Svatava Urbanová
Year: 1999
abstract in proceedings

The Role of Exiles in Breaking Czech Literary Clichés
Martin Pilař
Year: 1999
abstract in proceedings

The role of the department of psychology and social work at FF OU in improvement of social services in Ostravian region in the up-coming years
Jan Nevřala, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 1999
abstract in proceedings

The role of the Department of Psychology and Social Work with Counselling Orientation at FF OU
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 1999
abstract in proceedings

Tlumaczenie wypowiedzi wewnarzfikcyjnych
Nina Podleszańska
Year: 1999
abstract in proceedings

Transkripcija nemeckich toponimov na russkij jazyk
Vladimír Severa
Year: 1999
abstract in proceedings

Triviální literatura ve světle emocí (odborných i čtenářských)
Svatava Urbanová
Year: 1999
abstract in proceedings

Tři epochy současné filosofie (Luc Ferry)
Marek Petrů
Year: 1999
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur (hrsgb. v Gertraude Zand und Jiří Holý)
Jan Malura
Year: 1999, Wiener Slavistisches Jahrbuch
journal article

Tut Scheiden wirklich weh?
Vladimír Horák
Year: 1999, Frankfurter Allgemeine Zeitung
journal article

Tvořící ničící pohlaví. Proměny Jiřího Karáska ze Lvovic, jak se projevují ve
Zdeněk Smolka
Year: 1999, Edice TVARy, příloha obtýdeníku TVAR, řada A, svazek 5
journal article

Úloha textových cvičení a konverzačních témat v komunikační výchově
Emílie Demlová
Year: 1999
abstract in proceedings

Umění interpretace. K metodologii filologicko-hermeneutické reflexe
Miroslav Mikulášek
Year: 1999
abstract in proceedings

Una tradición discontinua. Relaciones literarias hispano-polocas.
Piotr Sawicki
Year: 1999
abstract in proceedings

Underground (Kapitoly o českém literárním undergroundu)
Martin Pilař
Year: 1999, HOST
specialist book

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Naděžda Bayerová
Year: 1999
abstract in proceedings

Unnoticed Gaps in Teacher Education
Petra Lexová
Year: 1999
abstract in proceedings

Uplatnění absolventů bakalářských oborů FF OU v praxi
Jan Nevřala, Marcel Navrátil
Year: 1999
abstract in proceedings

Uplatnění absolventů bakalářských oborů FF OU v praxi
Jan Nevřala, Danuše Lepilová, Marcela Valošková, Marcel Navrátil, Bohumil Bocviňok
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Uplatnění absolventů Ostravské univerzity na trhu práce
Karel Paulík
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Úskalí psychologizujícího biografismu (O. Malevič: Bratři Čapkové)
Svatava Urbanová
Year: 1999, HOST
journal article

Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny
Lubomír Bartoš
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úžasní Řekové (o čem se vám učitelé neodvažují říct)
Igor Lisový, Terry Deary, Martin Brown
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Václav Černý: Až do předsíně nebes
Jan Malura
Year: 1999, Studia Comeniana et historica 29
journal article

Vědeckovýzkumná práce na katedře rusistiky FF UO
Mojmír Vavrečka
Year: 1999
abstract in proceedings

V.I.P.
Tomáš Novotný
Year: 1999, Dingir
journal article


