Publications
Puškin kak simvol russkoj kuľtury
Květuše Lepilová
Year: 1999
abstract in proceedings

Puškinův Evžen Oněgin, Čajkovskij a Dvořák
Květuše Lepilová
Year: 1999, Opera Slavica
journal article

Raeliáni a Elohím
Tomáš Novotný
Year: 1999, Dingir
journal article

Recipient masových sdělovacích prostředků, řeč pohádky a nová gramotnost
Květuše Lepilová
Year: 1999
abstract in proceedings

Reč jumora v percepcii kultury konca tysjačeletija (rol´ perevoda i dublirovanija skazku „Morozko“)
Květuše Lepilová
Year: 1999
abstract in proceedings

Reengineering a řízení lidských zdrojů
Petr Saforek
Year: 1999
abstract in proceedings

Reflexionando sobre los refranes. Cien refranes populares del mundo hispanoamerico y su traducción al checo
Nancy Santana Leon
Year: 1999
abstract in proceedings

Report
Zdeněk Mlčák, D. Račáková
Year: 1999
radio and televison broadcast

Rizikové faktory vzniku kriminality a predelikventního chování adolescentní mládeže Ostravska
Jan Nevřala
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Robert Merle: Réécriture romanesque et questionnement éthique
Aleksander Ablamowicz
Year: 1999
abstract in proceedings

Roman Herhzog über Kultur. Freiheit des Geistes. Reden zur Kultur
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975)
Nina Pavelčíková
Year: 1999, Repronis
specialist book

Rozhlas jako komunikační partner dítěte v jazykovém a literárním vzdělávání
Zofia Matysková
Year: 1999
abstract in proceedings

Rozmowy polsko-niemieckie. Der Koloß mit der neuen Zauberformel
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Rozmowy polsko-niemieckie. Die Not der Bestseller-Macher
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Rozmowy polsko-niemiedkie, Neudeutsch
Norbert Honsza, Eberhard Hilscher
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Roztopašné Děti Božie
Tomáš Novotný
Year: 1999, Rozmer
journal article

Rubl´- kosar´- groš. (Russkije deněžnyje jedinicy včera i segodnja i ich otraženije v jazyke).
Zdeňka Nedomová
Year: 1999
abstract in proceedings

Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru
Mojmír Vavrečka, Blažena Rudincová, Milan Hrdlička
Year: 1999, Centr Evropy
specialist book

Russkij jazyk v delovom občšeniji, Michalkina I., Klobukova...
Ljuba Mrověcová, Ljuba Mrověcová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Řeč v ordinaci dětského lékaře.
Olga Müllerová
Year: 1999
abstract in proceedings

Řečová komunikace čtenáře (a diváka) počítačové éry (videodiagnostika 1986-98)
Květuše Lepilová
Year: 1999
abstract in proceedings

S. Freud - poselství a inspirace
Zdeněk Mlčák, S. Spisarová
Year: 1999
radio and televison broadcast

Sága velkoměsta
Martin Pilař
Year: 1999, Host
journal article

Salcherové-historie jedné slezské podnikatelské rodiny
Milan Myška
Year: 1999, VVM
journal article

Sborník referátů z mezinárodního sympozia
Zdeněk Mlčák, Kolektiv Autorů
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Schriftsteller der Schweiz der 70er Jahre
Irena Šebestová
Year: 1999
abstract in proceedings

Sdružená pojmenování v komerční ruštině a jejich české ekvivalenty
Blažena Rudincová
Year: 1999
abstract in proceedings

Sekta a církev
Tomáš Novotný
Year: 1999, Protestant
journal article

Sémantické pole: Myšlenkové procesy 1
Vladimír Severa
Year: 1999, TOP
journal article

Sémantické pole: myšlenkové procesy 2
Vladimír Severa
Year: 1999, TOP
journal article

Setkání s autory učebnice Raduga
Zdeňka Nedomová
Year: 1999, Cizí jazyky
journal article

Sigmund Freud - poselství a inspirace
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 1999
editorial work

Sigmund Freud - poselství a inspirace. Sborník referátů z mezinárodní konference
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Year: 1999
editorial work

Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu
Eva Mrhačová
Year: 1999
abstract in proceedings

Slováci v České republice po roce 1945. In: Acta historica Neosoliensis. T. 2.
Nina Pavelčíková
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Slovenské hnutie a štátoprávne rišenie slovenskej otázky/Szlovák mozgalmák és szlovák államjogi torekvések 1848 - 1949-ben
Dušan Škvarna
Year: 1999
abstract in proceedings

Slovenské národné povstanie a slovenská historiografia po roku 1989
Karol Fremal
Year: 1999
abstract in proceedings

Slovo o stylu a překladu
Milan Hrdlička, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Year: 1999, JPT
specialist book chapter

Sociální pozice polské menšiny v přechodu k tržnímu hospodářství
Tadeusz Siwek
Year: 1999
abstract in proceedings

Sociální profil židovské menšiny na Moravě v meziválečném období
Ludmila Nesládková
Year: 1999
abstract in proceedings

Sociální profil židů v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Year: 1999
abstract in proceedings

Sociologický a politologický rozbor komunálních a senátních voleb v Ostravě
Oldřich Solanský
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Solidarita učitele s žákem a její didaktická relevance
Pavla Zajícová, Helena Hyllová
Year: 1999
abstract in proceedings

Some Aspects of Idiomaticity
Stanislav Kavka
Year: 1999
abstract in proceedings

Some new aspect in the crime of young people in Ostravian region
Jan Nevřala, Zdeněk Uher
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Současná translatologie - výsledky, perspektivy, problémy
Milan Hrdlička
Year: 1999
abstract in proceedings

Sovremennaja transljatologija (Diagnostika, perspektivy, problemy)
Milan Hrdlička
Year: 1999
abstract in proceedings

Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. Leksikografija
Zdeňka Nedomová
Year: 1999, Opera Slavica
journal article

Specifické lexikální prostředky v pracovní a zájmové komunikaci
Jaroslav Hubáček
Year: 1999
abstract in proceedings


