Publications
Jazyková komunikace v česko-polském pohraničí (Těšínsko)
Irena Bogoczová
Year: 1999
abstract in proceedings

Jazykovědné sdružení
Naděžda Bayerová
Year: 1999, Listy Ostravské univerzity
journal article

Jazykovyje bar´jery v reči perevodčika
Mojmír Vavrečka
Year: 1999
abstract in proceedings

Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach
Zdeňka Nedomová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jedinicy izmerenija v kommerčeskich i techničeskich tekstach
Zdeňka Nedomová
Year: 1999
abstract in proceedings

Jen upřímnost a ryzost
Tomáš Novotný
Year: 1999, Dingir
journal article

José Saramago, Baltazar i Blimunda.
Nina Podleszańska
Year: 1999, Znak
journal article

Joseph Ratzinger: O naději
Iveta Rucková
Year: 1999
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

J.W.Goethe - A.Mickiewicz. Eine unfruchtbare Legende
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

K abreviaci v současné slovní zásobě českých slangů
Marcela Grygerková
Year: 1999
abstract in proceedings

K aktuálním problémům české sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Year: 1999
abstract in proceedings

K artistnímu míšení jazyků ( na příkladě románu J.U. Niecewicze)
Jiří Damborský
Year: 1999
abstract in proceedings

K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice
Hana Srpová
Year: 1999
abstract in proceedings

K mýtopoetické genezi a variantnímu průběhu symbolu
Petr Holý
Year: 1999
abstract in proceedings

K postavení hebrejských apelativ v současné češtině
Marcela Grygerková
Year: 1999
abstract in proceedings

K problematice nevládních institucí v České republice
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problému domácího násilí
Ivana Fialová
Year: 1999
abstract in proceedings

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy
Emílie Demlová
Year: 1999, Jazykovědné aktuality
journal article

K využití metaforizace ve spisovné češtině a v českých slanzích
Jaroslav Hubáček
Year: 1999
abstract in proceedings

K základním pojmům tzv. sociální dialektologie
Jaroslav Hubáček
Year: 1999
abstract in proceedings

K životnímu jubileu Jaroslava Hubáčka
Naděžda Bayerová
Year: 1999, Naše řeč
journal article

Kapesní slovník česko-anglický anglicko-český
Iva Dedková, J. Kučera, A Kol.
Year: 1999
editorial and language revision

Karel Matěj Chod
Libor Magdoň
Year: 1999, Romboid
journal article

Karpatští Huculové
Petr Kaleta
Year: 1999, Národopisná revue č. 9
journal article

Kazatel
Tomáš Novotný
Year: 1999, SPEK
specialist book

Kdo jsou to quakeři
Tomáš Novotný
Year: 1999, Dingir
journal article

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy IV
Stella Nangonová
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klíčové motivy ve trojím zpracování látky o zlatém kolovratu
Petr Hrtánek
Year: 1999, Český lid
journal article

Klík ke cvičením k angličtině pro jazykové školy II
Stella Nangonová
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kommunikativnyje bar´jery v reči gida-perevodčika
Mojmír Vavrečka
Year: 1999
abstract in proceedings

Komunikace, kreativita a kooperace jako principy analýzy textových úloh
Pavla Zajícová
Year: 1999
abstract in proceedings

Komunikacja między miastem a wsią ( obywatel miasta versus obywatel wsi?)
Jiří Damborský
Year: 1999
abstract in proceedings

Konstrukce vyjadřující přesný rozměr v ruských komerčních textech
Zdeňka Nedomová
Year: 1999
abstract in proceedings

Kontexty badatelského zájmu (Z. Stanislavová: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež)
Svatava Urbanová
Year: 1999, Elán. Mesačník pre literatúru a umenie. Príloha slovenských listov - mesačník Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť V
journal article

Krásné století (Eric Hobsbawm: Věk extrémů)
Marek Petrů
Year: 1999, Aluze
journal article

Kreativita žáka a text v učebnici cizího jazyka
Pavla Zajícová
Year: 1999
abstract in proceedings

Kropaczek i jego czeszczyzna w komedii A. Fredry
Jiří Damborský
Year: 1999
abstract in proceedings

Kubel zimnej wody
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Kulturelle Identitäten in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

La globalizzazione aggrava i problemi sociali
Eva Saunders
Year: 1999, La Societá
journal article

La partialité des sources dans le roman historique contemporain
Nina Podleszańska
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La synonymie. Langages numéro spécialisé (31e année, No 128/déc. 1997)
Jan Šabršula
Year: 1999
published expert opinions, reviews

La synonymie. Langagges No spécialisé 128/1997
Jan Šabršula
Year: 1999
abstract in proceedings

Le clandestin
Thomas Olivier Laurent
Year: 1999, Les Inrockuptibles
journal article

Le Prix Nobel polonais
Aleksander Ablamowicz
Year: 1999
abstract in proceedings

Lepilová, K.: Verbální a neverbální komunikace
Milan Hrdlička
Year: 1999, TOP
journal article

Les formes supplétoires du passif français exprimées a l´aide de l´infinitif dans les formations prémorphologiques
Jana Pavlisková
Year: 1999
abstract in proceedings

Les synergies du signe linguistique en face du vouloir-dire
Jan Šabršula
Year: 1999
abstract in proceedings

Lingua rossica in sphaera mercaturae
Zdeňka Nedomová
Year: 1999
organizing exhibition (E)

Linguistica 3
Hana Srpová, Kolektiv Autorů, Dana Davidová
Year: 1999
editorial and language revision


