Publications
Die Sprache des Kuhländchens als Objekt linguistischer Untersuchungen
Lenka Vaňková
Year: 1999, Alte Heimat Kuhländchen, Jahrgang 52
journal article

Die Welt der Bücher
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Die Welt der Bücher
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Dílna nového lidství (Literatura regionu severní Morava a Slezsko v 50. letech)
Martin Pilař
Year: 1999, Host
journal article

Disjunktivní spojka "nebo" v období baroka.
Pavel Kosek
Year: 1999, SPFFBU
journal article

Dítě a současný svět
Zdeněk Mlčák, M. Prokešová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková, Kolektiv Autorů
Year: 1999
editorial and language revision

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková
Year: 1999, Ostravská univerzita
specialist book

Dramatický dialog z hlediska textové koheze a koherence
Renáta Tomášková
Year: 1999, Ostravská univerzita
specialist book

Drsný osud narkomana (I. Vochalová: Úplná prázdnota)
Svatava Urbanová
Year: 1999, Ladění 4
journal article

Dva problémy balkánského jazykového svazu
Jan Šabršula
Year: 1999
abstract in proceedings

Dvojjazyčné dítě v menšinové škole
Irena Bogoczová
Year: 1999,
journal article

Emanuel Frynta: básník jazykového humoru a hravosti
Svatava Urbanová
Year: 1999
abstract in proceedings

En torno a las formaciones binominales yuxtapuestas en espaňol
Lubomír Bartoš
Year: 1999, Études romanes de Brno
journal article

Etudes françaises en Slovaquie
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Year: 1999
editorial and language revision

European British and American Studies at the Turn of Millennium
Stanislav Kolář, Petr Svoreň, Stanislav Kavka
Year: 1999
editorial and language revision

Evoluce etiky mimetickým výběrem
Marek Petrů
Year: 1999, Aluze
journal article

Evropský sociální fond jako finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR
Renáta Halásková
Year: 1999
abstract in proceedings

"EZLN po pěti letech nadále hýbe Mexikem"
Přemysl Mácha
Year: 1999, Mezinárodní politika
journal article

F. L. Čelakovský, A. S. Puškin a F. Chopin - zrozenci téže doby
Květuše Lepilová
Year: 1999, Opera Slavica
journal article

Fakultät Sprach- und Literaturwissenschaften der TU Dresden
Eva Šrámková
Year: 1999
work experience abroad

Feministická reinterpretace psychoanalytické interpretace umění
Zdeňka Kalnická
Year: 1999, Estetika
journal article

Femme aurevilienne - figure ambiguë du mal
Magdalena Wandzioch
Year: 1999
abstract in proceedings

Fenomén Hlučínska jako příhraniční oblasti z historického hlediska
Nina Pavelčíková
Year: 1999
abstract in proceedings

Fenomén úzkosti z hlediska hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén úzkosti z pohledu hlubinné psychologie
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 1999
abstract in proceedings

Financování politiky zaměstnanosti ČR po vstupu do EU
Renáta Halásková
Year: 1999
abstract in proceedings

Formulářová sbírka listin Jindřicha Vlacha - edice II.
Richard Psík
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

František Řehoř ve východní Haliči
Petr Kaleta
Year: 1999, Národopisná revue č. 9
journal article

Functions of Recollections in Jewish American Literature
Stanislav Kolář
Year: 1999
abstract in proceedings

Gramatyka w służbie poetyki folkloru narracyjnego
Irena Bogoczová
Year: 1999
abstract in proceedings

Grygar, M:: Úvahy o proměnách umění
Jiří Svoboda, M. Grygar
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Handbuch Tschechien - Slowakei Kontakte
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 1999, fibre-Verlag
specialist book

Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte
Vladimír Horák, Nicole Hirschler
Year: 1999, fibre Verlag
specialist book

Hans-Christoph Graf von Nayhauss, Einsichten und Ordnungsversuche. Studien zur Gegenwartsliteratur und Literatur-Rezeption in der Gegenwart
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Hegel a Brunovský
Zdeňka Kalnická
Year: 1999, Filozofia
journal article

Heimat als nostalgische Idylle. Herman Ernst Beyersdorf, Erinnerte Heimat. Ostpreußen im literarischen Werk von Arno Surminski
Norbert Honsza
Year: 1999, Zblizenia
journal article

Heraldické památky
Tomáš Krejčík
Year: 1999
abstract in proceedings

Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů
Blažena Gracová
Year: 1999
abstract in proceedings

Hodnocení komunálních a senátních voleb v Ostravě a okolí. Výzkumný projekt
Oldřich Solanský
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Institut für Slawistik Universität Wien
Pavel Kosek
Year: 1999
work experience abroad

Interkulturelle Ansätze in der Literatur. Das Beispiel "Grenzlandautoren"
Norbert Honsza
Year: 1999
abstract in proceedings

J. Tláskal: La transposition en français contemporain
Jan Šabršula
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Jacques Thibault: L ´exclu de la famille
Aleksander Ablamowicz
Year: 1999
abstract in proceedings

Jägerndorf unter den Hohenzollern in den Jahren 1524- 1624
Radek Fukala
Year: 1999, Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 3. Peníze v proměnách času, II
journal article

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Year: 1999
editorial work

Jak napsat odborný text
Jaroslav Hubáček
Year: 1999, Český jazyk a literatura
journal article

Jak učitelé prožívají interakci se žáky
Karel Paulík
Year: 1999, Psychológia a patopsychológia dieťaťa.
journal article

Jan Kubisz bard Ziemi Cieszyńskiej
Zofia Matysková
Year: 1999
abstract in proceedings

Jan Šplíchal - fotomorfózy
Petr Holý
Year: 1999, nakl. vl.
specialist book


