Publications
Slovinské a slovenské politické aktivity počas revolúcie 1848 - 1849
Dušan Škvarna
Year: 2001
abstract in proceedings

Slovník jazykovědné terminologie pro školu a veřejnost
Jaroslav Hubáček, Pavel Havránek, Přemysl Hauser, Kolektiv Autorů
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Sociálně suportivní chován í ředitele školy jako významný moderátor psychivké zátěže učitelů
Zdeněk Mlčák
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální stratifikace moravských židů v novověku (18.-20.století).Možnosti zpracování
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Sociodemografická struktura města Ostravy. Dílčí zpráva VZO CEZ 309/98172500002 Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu za rok 2001
Anna Schneiderová
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Soldán, L.: Karel Dostál Lutinov a Katolická moderna (habilitační spis)
Jiří Svoboda, Ladislav Soldán
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Současná česká literatura
Martin Pilař
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současná polská kultura v České republice
Jiří Damborský
Year: 2001
abstract in proceedings

Současný církevní slang v České republice
Marcela Grygerková
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sovova Zlomená duše a literární kontext devadesátých let
Jiří Svoboda
Year: 2001
abstract in proceedings

Specifický charakter průmyslových a technických památek
Miloš Matěj
Year: 2001
abstract in proceedings

Spisovatelka, která stvořila Heidi
Irena Šebestová
Year: 2001, Lidové noviny
journal article

Sportovní zájmy žáků základní školy
Karel Paulík, Soňa Formánková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelater
Lenka Vaňková
Year: 2001
abstract in proceedings

Státní univerzita v Sankt Peterburgu
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
work experience abroad

Státoprávní spor o opavské knížectví a stavovství ve Slezsku ( 1529-1621). K úloze mocenských elit v raném novověku
Radek Fukala
Year: 2001
abstract in proceedings

Státy světa
Alexandra SEDUNKOVÁ
Year: 2001
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Strategie kvality služeb informačních center cestovního ruchu v České republice z pohledu komunikace a stratifikace
Jiří Urban
Year: 2001
abstract in proceedings

Stručný slovník řečové komunikace
Milan Hrdlička, Emílie Demlová, Květuše Lepilová
Year: 2001, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Strukturalnyje i semantičeskije osobennosti nazvanij sovremennych peterburgskich kompanij, predprijatij, učreždenij i firm
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
abstract in proceedings

Students learning style in the mediated environment
Stephen Wernet, T. Delicath, R. H. Olliges
Year: 2001
abstract in proceedings

Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi
Mieczyslaw Balowski, Władysław Lubaś
Year: 2001
editorial and language revision

Subjektivní hodnocení vlastního zdraví učitelů
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Subjektivní percepce pracovních podmínek pomáhajících profesí
Karel Paulík
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Subjektivní percepce pracovních podmínek v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

Suelle questioni sociali nella Republica Céca
Eva Saunders
Year: 2001, Lá Societá
journal article

Svědkové ve srubu
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Svět, vzdálenosti a lidská řeč se mění.
Květuše Lepilová
Year: 2001
abstract in proceedings

Svobodné zednářství a mormoni
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Sympozium o vyučování cizím jazykům (na 1. stupni ZŠ)
Helena Hyllová
Year: 2001, Cizí jazyky
journal article

Škola, jazyk tvořivost. K integraci kreativního psaní do vyučování (němčině jako cizímu)jazyku
Pavla Zajícová
Year: 2001
abstract in proceedings

Tajemství a spletitost života
Daniela Rywiková
Year: 2001, Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění
journal article

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2001, Libri
specialist book chapter

Televizní reklama jako moderní komunikační prostředek
Jiří Urban, Jana Káňová
Year: 2001
abstract in proceedings

Tendencyjność i manipulacja w czeskiej prasie po rewolucji aksamitnej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Teoretyczne zalozenia krytiki literatury dla mlodziezy, czyli wspolczesne progi normatyvismu
Svatava Urbanová
Year: 2001
abstract in proceedings

Teze k vybrané filozofické problematice
Jaromír Hrubeš
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Centennial of Dreiser´s Sister Carrie
Stanislav Kolář
Year: 2001
abstract in proceedings

The Czech Reception of Sister Carrie
Stanislav Kolář
Year: 2001, Dreiser Studies
journal article

The Journalistic and Advertising Discourses - Channels of Improving or Destroying the Czech Language?
Hana Srpová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Sustainable Development Index
P. Mederly, J. Glenn, Pavel Nováček, T. Gordon, J. Topercer
Year: 2001, American Council for the United Nations University
specialist book chapter

Third Transition. Towards Sustainable Development and Global Governance
Pavel Nováček
Year: 2001, Palacky University Press
specialist book

Thurberův laskavý humor
Stanislav Kolář
Year: 2001, Tvar
journal article

Tradycje ariańskie w Miłoszowej "Dolinie Issy"
Jan Malicki
Year: 2001
abstract in proceedings

Tradycyjna kultura romska w konfroktacji z większościowym społeczeństwem xx wieku
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Transformace kultury v ČR po r. 1989
Jiří Damborský
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trendy vo vzdelávaní konzultantov v českej a Slovenskej republike
Dušan Ondrušek
Year: 2001
abstract in proceedings

Trénink radosti
Karel Paulík, David Gruber
Year: 2001, Repronis
specialist book

Trh práce a politika zaměstnanosti
Renáta Halásková
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trpět jako zvíře
Marek Petrů
Year: 2001, Vesmír
journal article


