Publications
National American University, Rapid City, South Dakota
Stanislav Kolář
Year: 2000
work experience abroad

Návraty bez konce (J. Kolár: Návraty bez konce)
Jan Malura
Year: 2000, Tvar
journal article

Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Nazwy hoteli w stolicy Słowacji i Polski
Marta Pančíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Několik poznámek k počátkům reformace na Opavsku v letech 1524- 1569
Radek Fukala
Year: 2000
abstract in proceedings

Několik poznámek o motivovanosti francouzské slovní zásoby
Jan Holeš
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Některé problémy počáteční výuky ruského jazyka na vysoké škole
Vladimír Severa
Year: 2000
abstract in proceedings

Niekoľko poznámok k súčasnej slovenskej a českej lexike
Marta Pančíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Nové technologie ve výuce jazyka
Vladimír Severa
Year: 2000
abstract in proceedings

Nový ghanský král
Tomáš Novotný
Year: 2000, Dingir
journal article

Numerický znak, jeho jazyková podstata, některé aspekty jeho pragmatického fungování
Jan Šabršula
Year: 2000
abstract in proceedings

O církevním slangu
Marcela Grygerková
Year: 2000
abstract in proceedings

O humoru sociolektismů
Jaroslav Hubáček
Year: 2000
abstract in proceedings

O městské mluvě Přerova
Ilona Adámková
Year: 2000, Jazykovědné aktuality
journal article

O postępach patologii bibliotecznej. Dopowiedzenia. Polemiczny głos bibliotekarza praktykującego nie kontemplującego
Jan Malicki
Year: 2000, Bibliotekarz
journal article

O takové milé obludě (M. Ajvaz: Návrat starého varana)
Zdeněk Smolka
Year: 2000, TVAR
journal article

O ztracené lásce
Jaroslav Hubáček, Eva Hudečková, Kolektiv Autorů
Year: 2000
editorial and language revision

Oběti trestných činů jako specifická skupina obyvatel v ČR
Ivana Fialová
Year: 2000
abstract in proceedings

Obraz Čechov a českých dejín v súčasných slovenských učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Year: 2000
abstract in proceedings

Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.
Blažena Gracová
Year: 2000
abstract in proceedings

Obraz Poliakov a dejiny Poľska v súčasných slovenských učebniciach dejepisu
Karol Fremal
Year: 2000
abstract in proceedings

Obraz, slovo a řeč "multimediálního čtenáře" (Videoprogram "Vyprávějte si s námi" z let 1986-1999)
Květuše Lepilová
Year: 2000
abstract in proceedings

Obrazy vody a ženy
Zdeňka Kalnická, Zuzana Kiczková (Ed.)
Year: 2000, Univerzita Komenského Bratislava
specialist book chapter

Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 ve Slezském zemském muzeu v Opavě
Daniela Rywiková
Year: 2000, Revue Společnost
journal article

Od Mrtvé vsi k Heinovým nocím (srovnání básnických skladeb Viktora Fischla a Karla Šiktance)
Iva Málková
Year: 2000
abstract in proceedings

Od ničeho k ničemu
Martin Pilař
Year: 2000, Host, č. 7
journal article

Odborný text a jeho translace
Milan Hrdlička
Year: 2000, TOP (CD)
journal article

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová
Year: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Odpuštění dluhů a boj proti chudobě jako výzva pro Českou republiku
Pavel Nováček, Jan V. Kroužek, Petr Halaxa
Year: 2000
abstract in proceedings

Odpuštění dluhů a boj proti chudobě: výzva pro Českou republiku
Pavel Nováček
Year: 2000
abstract in proceedings

Olomoucký heraldik Jiří Louda.
Petr Kaleta
Year: 2000,
specialist book chapter

Olumba Olumba Obu
Tomáš Novotný
Year: 2000, Dingir
journal article

On the subjective demands of social work
Karel Paulík
Year: 2000
abstract in proceedings

Opavský kongres 1820
Milan Myška
Year: 2000, Vlastivědné listy
journal article

Opyt raboty po podgotovke studentov k meždunarodnomu ekzamenu Byznys i kommercija
Ljuba Mrověcová
Year: 2000
abstract in proceedings

Osobnosti politického života v Banskej bystrici v rokoch 1918 - 1938 I. časť - starostovia mesta
Karol Fremal
Year: 2000
abstract in proceedings

Osobnostné determinanty vývinu a flexibility kognitívného štýlu a štýlu učenia
Karel Paulík, I. Sarmány Schuller
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Pedagogické minimum
Anna Schneiderová, L. Staroň
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pejzaze polityczne
Norbert Honsza
Year: 2000, Zblizenia
journal article

Pennsylvánská univerzita a výuka slovanských jazyků
Ljuba Mrověcová
Year: 2000, Cizí jazyky
journal article

Percepce literárního díla ve škole na přelomu XX. a XXI. století
Zofia Matysková
Year: 2000
abstract in proceedings

Plurál úcty v Reymontově díĺe
Jiří Damborský
Year: 2000
abstract in proceedings

Pluralita diskurzů a narace
Pavla Zajícová
Year: 2000
abstract in proceedings

Poczatki sieci parafialnej w ksiestwie cieszyńskim.
Antoni Barciak
Year: 2000
abstract in proceedings

Počátky politických stran a jejich systém(y) v českých zemích
Jiří Malíř
Year: 2000
abstract in proceedings

Podoby a proměny v české próze pro děti, umělecko-polarizační varianty
Svatava Urbanová
Year: 2000
abstract in proceedings

Podoby literatury pro mládež. Zastavení nad tvorbou, jejím časem, úloho a recepcí
Svatava Urbanová
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) II
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks


