Publications
Diagnostika některých osobnostních charakteristik u dětí se specifickou poruchou učení a chování na pozadí percepce barev
Jan Nevřala
Year: 2001
abstract in proceedings

Die journalistische Tätigkeit von Dr. Felix Welstch
Miroslava Kyselá
Year: 2001, Zblizenia
journal article

Die Rolle der Jägerndorfer Fürsten von Hohenzollern in der frühneuzeutlichen Geschichte Schlesiens
Radek Fukala
Year: 2001
abstract in proceedings

Die thematische und die rhematische Trasse als ein Aspekt der Textgestaltung
Aleš Svoboda
Year: 2001
abstract in proceedings

Difrakční struktury aneb Koláž jako "fenomenologická metafora"světa.
Lucie Semeráková
Year: 2001
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Dílčí poznatky z práce učitelů angličtiny na ZŠ
Petra Lexová
Year: 2001, Cizí jazyky
journal article

Dílo určené nejen odborníkům (E. Mrhačová, E. Jandová, J. Hartung: Česko německý slovník. Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice)
Iva Málková
Year: 2001, Svoboda
journal article

Dinamizm v rečevoj kommunikacii detej.
Květuše Lepilová
Year: 2001
abstract in proceedings

Diskurz vedený klientem a institucí.
Emílie Demlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Distancija kak prostranstvenno-vremennaja kategorija informacii (mobiľnyj telefon, e-mail)
Květuše Lepilová
Year: 2001
abstract in proceedings

Do We Need a Global Marshall Plan?
Pavel Nováček
Year: 2001, Futures Research Quaterly
journal article

Dobrava Moldanová. Studie o české próze na přelomu století
Mieczyslaw Balowski, Dobrava Moldanová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Éger. Central European Six
Martin Pilař
Year: 2001
work experience abroad

Einige Bemerkungen zur Sprache der ältesten deutschen Urkunden von Ostrau und Umgebung
Lenka Vaňková
Year: 2001
abstract in proceedings

El cuento checo
Svatava Urbanová
Year: 2001
work experience abroad

El cuento infantil europeo contemporáneo: fines e imágenes
Svatava Urbanová
Year: 2001
work experience abroad

Environmentální aspekty české rozvojové pomoci
Pavel Nováček
Year: 2001
abstract in proceedings

Erbovní listiny jako specifický druh historického pramene
Tomáš Krejčík
Year: 2001
abstract in proceedings

Ernst (Arnošt) Korner
Martin Strakoš
Year: 2001, Architekt
journal article

Estetika 20. století (Reconsidering Aesthetics, ed. by Krystyna Wilkoszewska)
Zdeňka Kalnická, Otto Čačka, Krystyna Wilkoszewska
Year: 2001, časopis Estetika, nakladatelství AV ČR
journal article

Etika a biotechnologie
Marek Petrů
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Európske východiská a slovanské závery v myslení Ľudovíta Štúra
Dušan Škvarna
Year: 2001
abstract in proceedings

Európsky štrukturálny projekt TEMPUS-PHARE JEP-09268-98 a jeho prínos pre prípravu budúcich učiteľov
Jitka Smičeková
Year: 2001
abstract in proceedings

Eva Mrhačová: Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I. Spisy FF OU č. 124, Ostrava 1999, 160 s
Irena Bogoczová
Year: 2001, Slovo a slovesnost
journal article

Evropské literatury ve 20. století
Martin Pilař
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

EZLN jako nové sociální hnutí
Přemysl Mácha
Year: 2001
abstract in proceedings

Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný
Blažena Gracová, Pavel Kotlán
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Feministické hnutí 70. let
Irena Šebestová
Year: 2001, Filozofický časopis
journal article

"Fenoméni úspěchu" (nad novými knihami Petra Šabacha a Michala Viewegha)
Martin Pilař
Year: 2001, Host, č. 9
journal article

Festivalová turistika jako fenomén nového tisíciletí
Jiří Urban
Year: 2001
abstract in proceedings

Filozofie
Vladimír Šiler, Z. Dvořáková, Bohumil Fiala, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů po vstupu ČR do EU
Renáta Halásková
Year: 2001
abstract in proceedings

Formování komunistické koncepce řešení tzv. romské otázky v ČSR v letech 1948-1960
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. století a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2001
abstract in proceedings

Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz. E. Hasler: Anna Goeldin. Letzte Hexe
Irena Šebestová
Year: 2001
abstract in proceedings

Frazeografia słowiańska
Mieczyslaw Balowski, Władysław Chlebda
Year: 2001
editorial and language revision

Freud, Sigmund
Karel Paulík
Year: 2001
abstract in proceedings

From Montaigne to Comenius
Jan Šabršula
Year: 2001, Bulletin de la Société canadienne d´Etudes comméniennes Montréal
journal article

Frýdecko v roce 1945
Pavel Carbol
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Genéza moderných slovenských národných symbolov
Dušan Škvarna
Year: 2001
abstract in proceedings

Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Brücken. Neue Folge 7. Berlin-Praha-Prešov 2000
Iveta Rucková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Globalizace - naděje nebo ohrožení dnešního světa?
Eva Saunders
Year: 2001, Kresťan a spoločnosť
journal article

Globalizace světa, globalizace komunikace a její důsledky pro translaci
Milan Hrdlička
Year: 2001
abstract in proceedings

Glos w dyskusji
Antoni Barciak
Year: 2001
abstract in proceedings

"Gola" w średniowiecznych źródlach ślaskich.
Antoni Barciak
Year: 2001
abstract in proceedings

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Hadinas Prosawerke
Ivan Stupek
Year: 2001
abstract in proceedings

Handbuch für Investoren
Šárka Sladovníková
Year: 2001
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Hardiness, optimism, self-confidence and occupational stress
Karel Paulík
Year: 2001, Studia Psychologica
journal article


