Publications
Vývojová psychologie
Karel Paulík
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzkum nobilitovaných osob z českých zemí v letech 1804-1918.
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

Výzkum organizací, zabývajících se sociální prací v Ostravě
Oldřich Solanský
Year: 2002
abstract in proceedings

Význam některých barev pro diagnostiku u dětí se specifickými poruchami učení a chování
Jan Nevřala, Maria Vašutová
Year: 2002
abstract in proceedings

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2002
abstract in proceedings

Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR a vybraných zemích EU
Renáta Halásková
Year: 2002
abstract in proceedings

Vzostup budínského dvorana v Sliezsku. Juraj Brandenbursko- Ansbašský v krážoch politiky
Radek Fukala
Year: 2002
abstract in proceedings

Vztah Vincence Praska k brněnským historikům a Časopisu Matice moravské
Lumír Dokoupil
Year: 2002
abstract in proceedings

Water, Woman and Seduction
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, The University of Tokyo
specialist book chapter

Wie spricht ein Populist? Anhand eines Beispiels.
Norbert Richard Wolf
Year: 2002
abstract in proceedings

Woda
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2002, Universitas
specialist book chapter

Wörter bilden. Grundzüge der Wortbildungslehre.
Norbert Richard Wolf
Year: 2002
abstract in proceedings

Z dějin obce Hrčavy
Radek Lipovski
Year: 2002, Těšínsko
journal article

Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Łużycach
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Zábavný Aelianus. (Převyprávěl ze starořečtiny I. Lisový)
Igor Lisový
Year: 2002, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (Braillovým písmem)
specialist book

Zachová, A.: Mýtus jako paměť prózy. (Interpretace vybraných textů umělecké literatury.). Habilitační práce
Svatava Urbanová, Alena Zachová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Zahraniční rozvojová a humanitární pomoc České republiky 1995 - 2000
Robert Stojanov, Pavel Nováček
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Zánik středních vrstev v českých zemích. Poznámky k procesu likvidace středních vrstev totalitárními režimy dvacátého století
Nina Pavelčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí
Tomáš Pek
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zápas o opolsko- ratibořské dědictví a mocenské aspirace slezských knížat na prahu novověku
Radek Fukala
Year: 2002
abstract in proceedings

Zapojení České republiky do činnosti mezinárodních organizací
Robert Stojanov, Pavel Nováček
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Zeichenklassen und Wortklassen.
Norbert Richard Wolf
Year: 2002
abstract in proceedings

Zeit in der Narration.
Norbert Richard Wolf
Year: 2002
abstract in proceedings

Ziemia pszcyńska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze
Antoni Barciak
Year: 2002,
specialist book

Zlín: budova 21 versus dnešní úřední krajina
Martin Strakoš
Year: 2002, ERA 21 5
journal article

Zmiany w systemie i organizacji kształcenia polonistycznego na Uniwersytecie Ostrawskim
Zofia Matysková
Year: 2002
abstract in proceedings

Zpráva o uskutečněném snu
Zdeněk Smolka
Year: 2002, Host
journal article

Zu stilistischen Funktionen der englischen Entlehnungen im Deutschen
Iva Kratochvílová
Year: 2002
abstract in proceedings

Zur Tendenzwende der Schweizer Literatur der 70er Jahre
Irena Šebestová
Year: 2002
abstract in proceedings

Zvláštná cesta slovenských dejín a súčasná polarizácia
Dušan Škvarna
Year: 2002
abstract in proceedings

Zvláštní způsoby derivace v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Year: 2002
abstract in proceedings

Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žena v próze české renesance
Jan Malura
Year: 2002
radio and televison broadcast

Židé v Osoblaze
Milan Myška
Year: 2002
abstract in proceedings

Židovské písně
Tomáš Novotný
Year: 2002
recordings released on audio media or filmed

Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů
Andrea Pokludová, J. Englová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

15. světový estetický kongres v Japonsku 27.8. - 31.8.2001
Zdeňka Kalnická
Year: 2002, Estetika
journal article

28 lat śląskiej bohemistyki
Dariusz Tkaczewski
Year: 2002, Bohemistyka
journal article

51 hesel z teorie funkční větné perspektivy (zkratka za heslem je AS)
Aleš Svoboda, P. Karlík
Year: 2002, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou
Hana Srpová
Year: 2001
abstract in proceedings

Academic psychology in the humanization of the Ostrava region
Karel Paulík
Year: 2001, Up - Date
journal article

Administracyjne jednostki terytorialne a tożsamość regionalna na przykładzie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek
Year: 2001
abstract in proceedings

Adresát (žák) ? řečová komunikace ? učitel na přelomu tisíciletí
Květuše Lepilová
Year: 2001
abstract in proceedings

Adverbiale in Zeitungstexten im Vergleich
Helena Hyllová
Year: 2001
abstract in proceedings

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air
Christopher Hopkinson, Krystyna Wilkoszewska
Year: 2001
editorial and language revision

Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Part: Water
Zdeňka Kalnická, Krystyna Wilkoszewska (Ed.)
Year: 2001
editorial and language revision

Akcelerace v naraci při konkretizaci uměleckého textu (
Květuše Lepilová
Year: 2001
abstract in proceedings

Alena Debická. O výstavbě a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Alternativy objektivizace morálních hodnot
Marek Otisk
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Amerika českýma očima
Stanislav Kolář
Year: 2001, Host
journal article


