Publications
Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
Nina Pavelčíková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku
Tadeusz Siwek, Zenon Jaśinski, Tadeusz Lewowicki
Year: 2001, Uniwersytet Opolski
specialist book chapter

Památkový fond Ostravy
Naděžda Goryczková
Year: 2001
abstract in proceedings

Pan Kamarád
Jan Vrak, Vojtěch Kamarád
Year: 2001
editorial and language revision

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček, J. Glenn, T. Gordon
Year: 2001, American Council for the United Nations University
specialist book chapter

Partnership for Sustainable Development
Pavel Nováček
Year: 2001
abstract in proceedings

Pennsylvánská univerzita
Ljuba Mrověcová
Year: 2001
work experience abroad

"Per aspera ad astra" "Gnostický mýtus" a fenomén "iniciace" v "románu-mýtu" M. Bulgakova "Mistr a Markétka"
Miroslav Mikulášek
Year: 2001
abstract in proceedings

Percepce sociálních vztahů u konzumentů návykových látek
Helena Záškodná
Year: 2001, Kontakt, ZSF České Budějovice
journal article

Perspektiven eines Kanondiskurses in Polen. Beispiel: Gegenwartsliteratur
Norbert Honsza
Year: 2001
abstract in proceedings

Petrohrad A. Bělého jako prostor gnostické negace předmětného světa
Jan Vorel
Year: 2001
abstract in proceedings

Petrohrad A. Bělého jako fenomén gnosticismu
Jan Vorel
Year: 2001
abstract in proceedings

Poczatki Gliwic
Antoni Barciak
Year: 2001
abstract in proceedings

Počasí na ČT1
Oldřich Kramoliš
Year: 2001,
journal article

Pod rzadami Piastów ślaskich.
Antoni Barciak
Year: 2001
abstract in proceedings

Podíl předložek na jazykových bariérách v cizojazyčné komunikaci
Mojmír Vavrečka
Year: 2001
abstract in proceedings

Podíl vysokoškolské výuky psychologie na humanizaci ostravského regionu
Karel Paulík
Year: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

Pohádky - nepohádky A. N. Afanasjeva a jejich čtenáři
Vítězslav Vilímek
Year: 2001
abstract in proceedings

Pojetí regionu a regionalismu v současné strategii českých vysokých škol
Jiří Urban
Year: 2001
abstract in proceedings

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina Imider
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pojmový slovník managementu (česko-anglicko-německo-ruský) III
Martina Imider
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pojmový slovník managementu III. (česko-anglicko-německo-ruský)
Martina Imider
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Poláci v českém pohraničí a ve vnitrozemí
Tadeusz Siwek
Year: 2001, bulletin česko-polského pohraničí
journal article

Polonistyka na Uniwersytecie w Ostrawie
Jiří Damborský
Year: 2001
abstract in proceedings

Polonistyka ostrawska w latach 1990-2000
Zofia Matysková
Year: 2001
abstract in proceedings

Polonistyka ostrawska wobec euroregionów na pograniczu czesko-polskim
Zofia Matysková
Year: 2001
abstract in proceedings

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Year: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book

Poměr domácí a cizí složky v terminologii (v polsko-české konfrontaci)
Jiří Damborský
Year: 2001
abstract in proceedings

Porozumění a úspěšnost diskurzu
Emílie Demlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Posilování partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji
Helena Kolibová, Alina Kubicová
Year: 2001
abstract in proceedings

Positionierung der Temporal- und Lokaladverbiale in deutschen und tschechischen Zeitungstexten
Helena Hyllová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poslední praví Mayové? (Milan Kováč a Tatiana Podolinská: Lakandónci. Poslední praví Mayovia.)
Přemysl Mácha, Milan Kováč, Tatiana Podolinská
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Poslušné dítě nenapíše dobrou báseň. (Sborník prací ZUŠ Světlá nad Sázavou: Cesty a cestičky)
Libor Magdoň
Year: 2001, Talent
journal article

posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot
Zdeňka Kalnická, Libuše Heczková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Potřeba úspěšného výkonu jako možný prediktor abuzu návykových látek
Helena Záškodná
Year: 2001, Kontakt III
journal article

Poznámky k současnému zpracování české terminologie s církevní tematikou
Marcela Grygerková
Year: 2001
abstract in proceedings

Pracovní spokojenost a její psychologické souvislosti
Karel Paulík
Year: 2001, Psychologie v ekonomické praxi
journal article

Prag und deutschsprachige Literatur
Irena Šebestová
Year: 2001, Zblizenia
journal article

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Problemové skupiny na trhu práce a opatření v oblasti služeb zaměstnanosti v regionu Ostravsko a Moravskosleszkém kraji
Renáta Halásková
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Processy nominacii i jazykovyje barjery
Blažena Rudincová
Year: 2001
abstract in proceedings

Proč právě Mormoni?
Tomáš Novotný
Year: 2001, Dingir
journal article

Projekt studijního programu "Sociální pracovník" MŠMTV ČR 200tisíc. Kč pro šk.r. 2001-2002
Karel Paulík, Helena Záškodná
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Protější chodník. (Heslo v Literárním slovníku severní Moravy a Slezska.)
Martin Pilař, Iva Málková, Svatava Urbanová
Year: 2001, Votobia
specialist book chapter

Protilichtenštejská opozice na Opavsku v letech 1613- 1617
Radek Fukala
Year: 2001, Časopis matice moravské 120
journal article

Proto slovanská písmena jsou posvátnější a úctyhodnější
Jaroslav David
Year: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
journal article

Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev
Andrea Pokludová
Year: 2001
abstract in proceedings

Překládání vlastních jmen v díle W. S. Reymonta, Chłopi
Petr Vidlák
Year: 2001
abstract in proceedings

Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty)
Zdeněk Smolka
Year: 2001, TVAR
journal article


