Publications
Sociální práce se zdravotně postiženými občany
Martina Schneiderová, Marek Schneider
Year: 2002, FF OU
specialist book chapter

Sociální problémy bezdomovců
Jan Nevřala
Year: 2002
abstract in proceedings

Sociální služby jako nástroj sociální pomoci
Anna Schneiderová
Year: 2002, FF OU
specialist book chapter

Sociální služby v Ostravě
Anna Schneiderová, Danuše Matýsková
Year: 2002
abstract in proceedings

Sociodemografická struktura Ostravy. Současný stav a očekávaný vývoj. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová, Oldřich Solanský, Martin Pobořil
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Sosso Logiadou-Platonos, Knóssos. Minojská civilizace
Igor Lisový
Year: 2002
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Soupis prací profesora Jiřího Damborského
Ireneusz Hyrnik
Year: 2002
abstract in proceedings

Specifické poruchy učení a chování
Maria Vašutová
Year: 2002
abstract in proceedings

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, I
Ljuba Mrověcová
Year: 2002, Acta academica karviniensis SU
journal article

Specifika podnikatelské činnosti v Rusku. Exkurz do dějin podnikatelství v Rusku, II
Ljuba Mrověcová
Year: 2002
abstract in proceedings

Spisovný jazyk a jazyková kultura
Marcela Grygerková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Spojka aniž v češtině období baroka
Pavel Kosek
Year: 2002, Bohemistyka
journal article

Spojovací prostředky v češtině v období baroka
Pavel Kosek
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Spolky ve Slezsku na prahu 70. let 19. století (Pokus o kvantitativní analýzu)
Milan Myška
Year: 2002
abstract in proceedings

Środowisko artystyczne Olomuńca w latach 1889 - 1989
Pavel Zatloukal
Year: 2002
abstract in proceedings

Stan badań nad starszym okresem w dziejach ziemi pszczyńskiej
Antoni Barciak
Year: 2002
abstract in proceedings

Starting Points of Firm´s Communication Structure
Alina Kubicová
Year: 2002
abstract in proceedings

Státní program podpory cestovního ruchu v ČR
Renáta Halásková
Year: 2002
abstract in proceedings

Státoprávní, správní a územní vývoj Opavska do počátku 16. století
Radek Fukala
Year: 2002
abstract in proceedings

Statystyczne wskaźniki centrum i peryferii terytorium polskiej grupy etnicznej na Zaolziu
Tadeusz Siwek
Year: 2002
abstract in proceedings

Stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum
Pavel Kladiwa
Year: 2002, Slezský sborník
journal article

Stav světa na přelomu tisíciletí. Výběr článků publikovaných v letech 1995 - 2001
Pavel Nováček
Year: 2002, Geoda
specialist book

Stavovské a knížecí Slezsko- Nástin politického vývoje Slezska v letech 1400-1550
Radek Fukala
Year: 2002,
specialist book chapter

Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej
Blažena Gracová
Year: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
journal article

Strassmannové - Vzestup a pád druhé generace (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první polovině 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Stručný přehled významných filozofů a filozofických pojmů
Jaromír Hrubeš
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Střední podnikatelé na Karvinsku v procesu majetkové transformace v polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Studenci z Górnego Ślaska w Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
Antoni Barciak
Year: 2002
abstract in proceedings

Studia romanistica č. 2
Jana Pavlisková
Year: 2002
editorial and language revision

Studia romanistica č. 2
Jana Pavlisková
Year: 2002
editorial work

Studia romanistica 2
Jan Šabršula
Year: 2002
editorial and language revision

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského.
Ireneusz Hyrnik
Year: 2002
editorial and language revision

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202
Jana Raclavská
Year: 2002
editorial and language revision

Suchý nebo Píčov? (K jednomu místnímu jménu z Boskovicka)
Jaroslav David
Year: 2002
abstract in proceedings

Světlo přichází potmě (Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě)
Martin Tomášek
Year: 2002, Host
journal article

Symposium aneb hostina
Petr Holý
Year: 2002, ZASE-TO
journal article

Syntax
Šárka Sladovníková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Šebestík, I.: Téma smrti v díle Ladislava Fukse (rigorózní práce)
Svatava Urbanová, Ivo Šebestík
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Šebestík, I.: Téma smrti v díle Ladislava Fukse (rigorózní práce)
Jiří Svoboda, Ivo Šebestík
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2002, Libri
specialist book chapter

Tendencias y corrientes actuales en la literatura infantil y juvenil checa
Svatava Urbanová
Year: 2002
work experience abroad

Tendencje rozwojowe w leksyce współczesnej: (próba porównania rzeczowników polskich i słowackich)
Marta Pančíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Teoretická východiska. Sociálně demografická analýza města Ostravy.
Anna Schneiderová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Teória a prax tvorivého vyučovania
Karel Paulík, I. Lokšová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Těšínský exulant Kašpar Motěšícký
Jan Malura, Pavel Kosek
Year: 2002, Protimluv
journal article

The acceleration of linguistic communication, non-readership and the multimedia sphere (The addressee ? text and picture ? translation)
Květuše Lepilová
Year: 2002
abstract in proceedings

The impact of venture grants among United Way agencies
Stephen Wernet, C. Cook, D. W. Jackson
Year: 2002
abstract in proceedings

Thriller o ztrátě studu (Jan Jandourek: Bomba pod postelí)
Martin Pilař
Year: 2002, Host, č. 6
journal article

Tíha stále nových počátků. (recenze románu Potoka, Ch.: Na počátku)
Stanislav Kolář
Year: 2002, Host
journal article


