Publications
Výslovnost v ve spojení jinými konsonanty
Ilona Adámková
Year: 2004
abstract in proceedings

Výtvarné zjevení průmyslového Ostravska na Michalu
Petr Holý
Year: 2004, ZASE-TO
journal article

Výuka angličtiny v ošetřovatelských oborech
Roman ADAMCZYK
Year: 2004, Universitas Carolina - Ošetřovatelství
journal article

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu
Karel Paulík
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu. Závěrečná zpráva
Karel Paulík
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Vývoj dítěte a jeho poruchy z hlediska hlubinné psychologie
Karel Paulík, R. Jedlička
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2004
Marcela Grygerková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004
Eva Jandová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Vzdělávání a personální činnosti. Distanční text
Anna Schneiderová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vznik, rozkvět, pád a současnost Židovské náboženské obce v Ostravě
Marek Otisk
Year: 2004, Montanex
specialist book chapter

Wilk w Beskidach.
Milan Myška
Year: 2004, Kalendarz Ślaski XLI 2005, ZGPZKO Czeski Cieszyn
journal article

Wilkommen in Ostrava
Šárka Sladovníková
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Wirtschaft I - Rund ums Unternehmen
Šárka Sladovníková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wirtschaft II - Ausgewählte Kapitel aus der modernen Wirtschaftswelt
Šárka Sladovníková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wirtschaftsdeutsch I. Rund ums Unternehmen
Eva Šrámková, Šárka Sladovníková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Wirtschaftsdeutsch II. Ausgewählte Kapitel aus der modernen Wirtschaftswelt
Eva Šrámková, Šárka Sladovníková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2004
editorial and language revision

Wisława Szymborska w wypowiedziach krytyków literackich, badaczy i historyków literatury, tłumaczy, kolegów poetów i przyjaciół
Zofia Matysková
Year: 2004
abstract in proceedings

Yta innocens - Nevinná Yta : opera a 7
Kamil Harvánek
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Yves Cormier : Dictionnaire du français acadien. Fides, Québec 1999
Jan Holeš
Year: 2004
abstract in proceedings

Z hukvaldské školní kroniky
Lumír Dokoupil
Year: 2004
abstract in proceedings

Základní psychologické aspekty sociální práce: afiliace, empatie a prosociální chování
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
abstract in proceedings

Základy filozofie
Jaromír Hrubeš
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy obecné psychologie
Karel Paulík, Jarmila Šimíčková, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Základy obecné psychologie pro učitele primárního vzdělávání
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Základy vývojové psychologie
Karel Paulík, Jarmila Šimíčková, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Základy vývojové psychologie pro učitele primárního vzdělávání
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Zámek v Linhartovech.
Libuše Dědková, Antonín Grůza
Year: 2004
abstract in proceedings

Zamiast wstępu
Jan Malicki
Year: 2004
abstract in proceedings

Zaolzie. Mniejszość polska w Republice Czeskiej
Arkadiusz MARKOWSKI
Year: 2004
abstract in proceedings

Zaolzie. Mniejszość polska w Republice Czeskiej
Arkadiusz MARKOWSKI
Year: 2004
abstract in proceedings

Zastavení u kolumbária Statiliů
Igor Lisový
Year: 2004, Menerva
journal article

Zastavení u prozaika Bohumíra Četyny. (Několik poznámek k jeho tvorbě.)
Jiří Svoboda
Year: 2004
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva projektu: Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Lenka Vaňková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Závislost na drogách
Anna Schneiderová, Helena Záškodná
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Závislost na drogách
Helena Záškodná
Year: 2004, FF OU
specialist book

Zemřel Prof. PhDr. Miloň Dohnal, CSc.
Aleš Zářický
Year: 2004
abstract in proceedings

Zkušenosti s drogami u studentů Jihočeské univerzity
Helena Záškodná
Year: 2004, Závislosti a my.Odborný časopis pro sociálně patologické jevy
journal article

Zkušenosti s porovnávacím výzkumem neverbální komunikace v česko-ruském plánu
Vítězslav Vilímek
Year: 2004
abstract in proceedings

Znak Tomáše kardinála Špidlíka
Tomáš Krejčík
Year: 2004, GHI
journal article

Zora Neale Hurstonová: žena, která se pokusila vyskočit na slunce
Karla Šimčíková
Year: 2004, Aluze
journal article

Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům
Hana Srpová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Zum Für und Wider des Interlexikons im deutsch-tschechischen Sprachkontakt
Iva Kratochvílová
Year: 2004
abstract in proceedings

Zum Zusammenhang zwischen kultureller Identität und plurilingualer Veilfalt in sprachlich gemischten Regionen
Iva Kratochvílová
Year: 2004
abstract in proceedings

Zur Geschichte der Nominalgruppe im älteren Deutsch.
Norbert Richard Wolf, Yvon Desportes
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Zur Interferenz im lexikalischen Bereich
Martina Imider
Year: 2004
abstract in proceedings

Zur metasprachlichen Funktion moderner Lyrik.
Norbert Richard Wolf
Year: 2004
abstract in proceedings

Zur Syntax der frühneuhochdeutschen medizinischen Fachprosa anhand des Olmützer Quellenkorpus
Lenka Vaňková
Year: 2004
abstract in proceedings

Zvládání agrese v poradenské práci
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings


