Publications
Dospívání. In: Vašutová, M: Vývojová psychologie
Jan Nevřala, Maria Vašutová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dvě knihy o jiné architektuře
Martin Strakoš
Year: 2003, Arch o achitektúre a inej kultúre 8
journal article

Dynamika současné komunikace a problémy její translace
Milan Hrdlička
Year: 2003
abstract in proceedings

Ebenen der Valenzbeschreibung: Die syntaktische Ebene.
Norbert Richard Wolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Educational Programmes of Development Assistance: Regional Issues
Pavel Nováček
Year: 2003
abstract in proceedings

Edukacja globalna a nowy Narodowy Program Rozwoju Edukacji w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Year: 2003
abstract in proceedings

Edukativní psychologie 2
Anna Schneiderová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Edvard Beneš
Pavel Carbol
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edvard Beneš 28. 10. 1918 a 30. 9. 1938
Pavel Carbol
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Egbert Graf Belcredi - der adelige Politiker im Spannungsfeld des Nationalismus
Jiří Malíř
Year: 2003
abstract in proceedings

El compromiso consiste en desvelar y reconstruir las verdades ocultas
Nina Podleszańska
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El compromiso consiste en desvelar y reconstruir las verdades ocultas (Respiración artificial de Ricardo Piglia y Lo real de Belén Gopegui)
Nina Podleszańska
Year: 2003
abstract in proceedings

El profesor Lubomír Bartoš septuagenario
Jana Veselá
Year: 2003, Ibero-Americana Pragensia
journal article

Elektra: ostravský Titanic. Nad zánikem proslulé kavárny
Martin Strakoš
Year: 2003, Architekt IL
journal article

Elemente der gesprochenen Sprache im GWDS.
Norbert Richard Wolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Elementy innojęzyczne w Przedwiośniu
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

ELT Signposts Brno 2003
Gabriela Zapletalová
Year: 2003, Listy
journal article

English Compounds (Revisited) as Idiomatic Expressions, and Continua
Stanislav Kavka
Year: 2003, Linguistica Pragensia
journal article

English Linguistics for Novices - An Introductory Course
Stanislav Kavka
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

English Parts of Speech
Aleš Svoboda, K. Kučera
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Erica Pedretti - die Schweizer Schriftstellerin mit mährischen Wurzeln
Irena Šebestová
Year: 2003
abstract in proceedings

Espaňa es diferente
Nina Podleszańska
Year: 2003, Tygodnik Powszechny
journal article

Estudios Hispánicos X. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos
Piotr Sawicki
Year: 2003
editorial work

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa
Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall
Year: 2003
editorial and language revision

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa. Historia, contactos, viajes
Piotr Sawicki
Year: 2003
editorial work

Eugenio Coseriu en nuestras memorias
Jana Veselá
Year: 2003
abstract in proceedings

Experimentální tavby železa v Technickém muzeu v Brně
Jiří Merta, V. Souchopová, M. Barák
Year: 2003, (Re)konstrukce a experiment v archeologii
journal article

Faustin Ens. Životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové
Milan Myška
Year: 2003, Matice slezská, Ostravská univerzita
specialist book

Faut-il modifier l'homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisieme millénaire
Marek Petrů
Year: 2003
abstract in proceedings

Fenomén dialogu kultur a afinity s tradicí v umění hermeneutické interpretace.
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Filmová publicistika Karla Smrže, část druhá
Karel Tabery
Year: 2003, Univerzita Palackého
specialist book

Filmová publicistika Karla Smrže, část první
Karel Tabery
Year: 2003, Univerzita Palackého
specialist book

Forenzní psychologie
Jan Nevřala
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2003
abstract in proceedings

Français de Saint-Pierre-et-Miquelon
Jan Holeš
Year: 2003
abstract in proceedings

Francouzská sématika
Jan Šabršula
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Frazeologičeskije jedinicy v sovremennych russkich i češskich periodikach
Ljuba Mrověcová
Year: 2003
abstract in proceedings

Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu
Hana Srpová
Year: 2003
abstract in proceedings

Frazeologizmy ve slanzích
Marcela Grygerková
Year: 2003
abstract in proceedings

Frazeologizmy jako problém překladu
Milan Hrdlička
Year: 2003
abstract in proceedings

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Iveta Rucková
Year: 2003
work experience abroad

Frühneuhochdeutsche medizinische Korpora in Mähren
Lenka Vaňková
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fukerovo dielo De salubritate et morbis Hungariae
František Šimon
Year: 2003
abstract in proceedings

Funkcionári KSČ na Slovensku v rokoch 1921 - 1938
Karol Fremal
Year: 2003
abstract in proceedings

Funkční lexikologie 2
Mojmír Vavrečka
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Galizische Juden im 19. Jahrhundert auf Wanderung Richtung Wien
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Gedanken über den Sinn objektsprachlicher Beispiele in sprachwissenschaftlichen Werken.
Norbert Richard Wolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Genologičeski-germenevtičeskaja refleksija, metodologičeskaja osnova iskusstva sovremennogo literaturovedenija
Miroslav Mikulášek
Year: 2003
abstract in proceedings

Géostrategie des langues
Jan Holeš
Year: 2003, Travaux de linguistique
journal article


