Publications
Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book

Nejčastější prostředky vyjádření funkce apelové v současné české reklamě
Alena Jaklová
Year: 2004
abstract in proceedings

Několik vět o hodnotách
Petr Holý
Year: 2004, ZASE-TO
journal article

Některé sociální problémy související s prostitucí
Jan Nevřala
Year: 2004
abstract in proceedings

Neměl snad biedermeier také metafyzické aspirace?
Pavel Zatloukal
Year: 2004
abstract in proceedings

Neurofenomenologie a autoexperiment
Marek Petrů
Year: 2004
abstract in proceedings

Nezaměstnanost Romů
Eva Saunders
Year: 2004
abstract in proceedings

Nominace některých nových výrobků z oblasti elektrotechniky v ruské a české reklamě
Ljuba Mrověcová
Year: 2004
abstract in proceedings

Nová vila nad Mundlochem ve Slezské Ostravě
Martin Strakoš
Year: 2004, Protimluv 3
journal article

Novákovo pojetí básníka Otakara Theera
Zdeněk Smolka
Year: 2004
abstract in proceedings

Nowe strategie i konwencje w kobiecej literaturze szwajcarskiej lat siedemdziesiatych
Irena Šebestová
Year: 2004, Wydawnictwo Poznanskie
specialist book chapter

O emergenci v biologii
Marek Petrů
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

O nekotorych frazeologičeskich jedinicach v sovremennoj russkoj i češskoj ekonomičesko-kommerčeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Year: 2004
abstract in proceedings

O podmiocie i podmiotowości nowszej czeskiej literatury dziennikowej
Józef Zarek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O prípone -ivus v medicínskej terminológii
František Šimon
Year: 2004
abstract in proceedings

O sedlačení a brilantním jazyce
Marek Otisk, Richard Psík
Year: 2004
published expert opinions, reviews

O smyslu poznání (gnozeologie Andreje Bělého)
Jan Vorel
Year: 2004, STUDIA SLAVICA VIII
journal article

Ob odnom tipe univerbatov produktivních v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Year: 2004
abstract in proceedings

Obecní samospráva a lokální elity českých zemí 1850-1918. (Koncept a dílčí výsledky výzkumu)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Year: 2004, Český časopis historický
journal article

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913. Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé
Pavel Kladiwa
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book

Obnova národních kulturních památek v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Year: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
journal article

Observaciones sobre las llamadas colocaciones
Lubomír Bartoš
Year: 2004
abstract in proceedings

Ohlas moravskoostravského tisku na příliv židovských emigrantů z Německa po roce 1933
Hana Šústková
Year: 2004
abstract in proceedings

Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska)
Jaroslav David
Year: 2004
abstract in proceedings

Opava
Marek Otisk
Year: 2004
editorial and language revision

Opavská advokacie ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2004, Slezský sborník
journal article

Orfej russkogo postmodernizma.
Igor Jelínek
Year: 2004
abstract in proceedings

Originály papežských listin v moravských archivech z let 1198-1431
Pavel Hruboň
Year: 2004
abstract in proceedings

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná, Maria Vašutová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Osobnostní charakteristiky adolescentů užívajících návykové látky
Helena Záškodná, Maria Vašutová
Year: 2004
abstract in proceedings

Ostrava
Marek Otisk
Year: 2004, Montanex
specialist book chapter

Ostravsko
Ludmila Nesládková, H. Weissmannová
Year: 2004,
specialist book chapter

Osudy slezskoostravského hradu v 19. století
Antonín Grůza
Year: 2004
abstract in proceedings

Otto F. Babler und die Mystik
Eva Hrdinová
Year: 2004
abstract in proceedings

Ovidiovi současníci
Igor Lisový
Year: 2004, Menerva
journal article

Pädoyer für eine Korpuslinguistik.
Norbert Richard Wolf
Year: 2004
abstract in proceedings

Pamięci Jana Kubisza. W 75. rocznicę śmierci poety Ziemi Cieszyńskiej
Zofia Matysková
Year: 2004
abstract in proceedings

Pana Maleńczukowe "Chamstwo w państwie"
Jan Malicki
Year: 2004
abstract in proceedings

Parémie národů slovanských
Simona Mizerová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Paul Tillich: Technické město jako symbol.
Vladimír Šiler
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Pavel Oliva
Igor Lisový
Year: 2004, Arista
specialist book chapter

Personální řízení. Distanční text
Anna Schneiderová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964
Vojtěch Vlček
Year: 2004, Matice cyrilometodějská
specialist book

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1969
Nina Pavelčíková, Vojtěch Vlček
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Petrarca, Francesco, Mé tajemství; O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum; De secreto conflictu curarum mearum
Richard Psík
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Planeta Země - články s religionistickou tématikou. 53 článků ročně.
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Year: 2004
editorial and language revision

Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2004
abstract in proceedings

Podróże "Guliwera"
Jan Malicki
Year: 2004, Guliwer
journal article

Pohled do dějin místeckého děkanátu
Veronika TOMÁŠOVÁ
Year: 2004
abstract in proceedings

Pojechali 3, učební komplex pro ZŠ
Mojmír Vavrečka, Hana Žofková
Year: 2004
published expert opinions, reviews


