Publications
Štěpán, L. a kol.: Cesta k realitě (Literatura a kultura v druhé polovině 19. století)
Jiří Muryc
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Tabu - multikulturnost
Hana Srpová, Pavel Váňa
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Tavba v železářské peci keltsko-římského typu
Jiří Merta
Year: 2004
abstract in proceedings

Teacher´s workload and appraisal of their health
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Š-Ž. Slovníky. Dodatky, (hesla pod šifrou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Year: 2004, Libri
specialist book chapter

Terrich, R.: Reálný a mýtický svět Františka Hrubína. (Pokus o interpretaci novely Zlatá reneta.) Rigorózní práce
Jiří Svoboda, Robert Terrich
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Text a obraz v billboardové reklamě
Alena Jaklová
Year: 2004, Naše řeč
journal article

The best of Ondřej Neff?
Petr Hrtánek
Year: 2004, Tvar
journal article

The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology
Petr Kopecký
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Development of Language
Jan Holeš
Year: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
journal article

The French Language in Canada
Jan Holeš
Year: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
journal article

The History of the Psychology of Work and Organisation in Czech and Slovak Industry
Karel Paulík
Year: 2004, European Psychologist
journal article

The Language of Advertising. Written text.
Jan Holeš
Year: 2004, Language- Journal of American Linguistic Society
journal article

Theofan Prokopowitsch über die Kunst der Geschichtsschreibung (
Igor Lisový
Year: 2004
abstract in proceedings

Thériault, J. Y. (dir.): Francophonies minoritaires au Cananda. L´état des lieux. Édition d´Acadie, Moncton 1999
Jan Holeš
Year: 2004
abstract in proceedings

Through Death to Freedom. On Human Torches and Living Bombs
Hana Srpová
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

To Live Fully, Here and Now: The Healing Vision in the Works of Alice Walker
Karla Šimčíková
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Toman, J.: Poezie jako estetický a didaktický fenomén v recepci prepubescentního dítěte. Habilitační práce
Svatava Urbanová, Jaroslav Toman
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Tomáš Garrigue Masaryk
Pavel Kladiwa, Alain Soubigou
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Toponyma na katastru Havlíčkův Brod
Jaroslav David
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Topos Atlantidy a motiv potopy v české literatuře 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Year: 2004
abstract in proceedings

Torso : opera
Kamil Harvánek
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Travaux de linguistique 44. La préposition (suite)
Jan Holeš
Year: 2004, Linguistica Pragensia
journal article

Tvůrce vlastní kariéry
Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Tvůrce vlastní kariéry
Anna Schneiderová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
radio and televison broadcast

Týden v regionech
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
radio and televison broadcast

Un gran hispanista ostraviense, Zdeněk Šmíd
Jaroslav Reska
Year: 2004
abstract in proceedings

Una actitud responsable frente al lenguaje. Las protagonistas de las novelas de Carmen Martín Gaite y Almudena Grandes
Nina Podleszańska, M.-Pierrete Malcuzynski, A. Flisak
Year: 2004, Warsaw University
specialist book chapter

Une déchéance vertueuse dans le romanesque du XIX.siécle.
Magdalena Wandzioch
Year: 2004, Littérature de la misére,Misére de la littérature
journal article

Univerbizmy v slovenskej a poľskej tlači
Marta Pančíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Universidad de Cantabria Santander Espaňa
Kornélia Machová
Year: 2004
work experience abroad

Universität Wien
Stanislav Kavka
Year: 2004
work experience abroad

Univerzita Roma Tre
Aleš Svoboda
Year: 2004
work experience abroad

Univerzita v Salernu
Stanislav Kolář
Year: 2004
work experience abroad

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Year: 2004
work experience abroad

Uplatnění absolventů oboru sociální práce s poradenským zaměřením Filozofické fakulty Ostravské univerzity na trhu práce
Jan Nevřala
Year: 2004, Národní vzdělávací fond
specialist book chapter

Úřední dopis v ruštině - DIV
Jelena Kupcevičová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úspěchy jihomoravských Romů v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Ustálená přirovnání se zooapelativem...
Jelena Kupcevičová, Eva Mrhačová
Year: 2004
abstract in proceedings

Usuelle Wortverbindungen: Fokussierung des aktuellen Themas "Kollokabilität lexikalischer Einheiten" auf den Bereich des deutsch-tschechischen Sprachkontrasts
Iva Kratochvílová
Year: 2004
abstract in proceedings

Utajená tragédie na Odře
Milan Myška
Year: 2004, Vlastivědné listy
journal article

Utile dulci miscere. O czytelniczych wyborach
Jan Malicki
Year: 2004
abstract in proceedings

Utopie a antiutopie v české próze
Petr Hrtánek
Year: 2004, Revue Labyrint
journal article

Úvodní slovo. Ak. mal. Anna Georgiadu - Treuchlová
Marie Šťastná
Year: 2004
organizing conference, workshop

Uwagi o funkcjonowaniu rady miasta Myslowice w świetle "Czerwonej Ksiegi" (od końca XVI do drugiej polowy wieku XVIII)
Antoni Barciak
Year: 2004, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 21. Studia Historica III
journal article

Uwagi o strukturze zawodowej i spolecznej mieszkańców terenów wapólczesnych Katowic do poczatków XVIII.
Antoni Barciak
Year: 2004
abstract in proceedings

Václav Havel, Karel Čapek a próza na konci 19. století. University of Glasgow
Martin Pilař
Year: 2004
work experience abroad

Vallée d´Aoste - toujours francophone?
Jan Holeš
Year: 2004
abstract in proceedings

Variantnost církevních písní
Jaroslav Hubáček
Year: 2004, Bohemistyka
journal article


