Publications
Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí
Blažena Gracová
Year: 2005
abstract in proceedings

Nécrologie: Henri Bonnard 1915- 2004
Jan Šabršula
Year: 2005
abstract in proceedings

"Neděle svatá svíce světila" neboli náboženská slovní zásoba pravoslavných křesťanů jako (možný) překladatelský problém
Eva Hrdinová
Year: 2005
abstract in proceedings

Nejlepší, výhodné, hypervýhodné, zdarma! (o jazyku a stylu reklamních letáků)
Hana Srpová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik úvah nad současným dětským čtenářstvím
Svatava Urbanová
Year: 2005, DUHA
journal article

Některé obecné problémy koncepce vztahu komunistického režimu k minoritám v letech 1948-1989 (na příkladu romského obyvatelstva ČSR)
Nina Pavelčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Nemanželské děti ve městě Frýdku na prahu moderní společnosti
Radek Lipovski
Year: 2005, Těšínsko
journal article

Německá literatura
Ivan Stupek
Year: 2005, Ústav pro regionální studia OU
specialist book chapter

Neologizmy v současné španělštině
Jana Veselá, Ivo Buzek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Neuroetika: nový problém, nová disciplýna
Marek Petrů
Year: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci
specialist book chapter

Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe ustnogo i pis´mennogo perevoda. Češsko-russkij perevodnyj glossarij žestov
Vítězslav Vilímek
Year: 2005
abstract in proceedings

Neverbální prvky tištěné reklamy
Alena Jaklová
Year: 2005
abstract in proceedings

Nezaměstnaní v rámci regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Nobilitace šumperského obchodníka a podnikatele v plátenictví Franze Xavera Tersche v roce 1806
Zbyněk Žouželka
Year: 2005
abstract in proceedings

Nobilitační spisy jako pramen k dějinám státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 19. století
Zbyněk Žouželka
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Noch einmal
Zdeněk Smolka
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Noetická próza Julia Zeyera
Jan Vorel
Year: 2005
abstract in proceedings

Nóra Rúžičková Beztvárie
Iva Málková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Normatividad y pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Nosiče persvazivních sdělení v politickém diskurzu
Jaroslav Bartošek
Year: 2005
abstract in proceedings

Notes on Research into Idiomaticity
Stanislav Kavka
Year: 2005
abstract in proceedings

Nová koncepce jazykového vzdělávání na základních a středních školách na Slovensku
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Novák, R. Hudba jako inspirace poezie
Jiří Svoboda, Radomil Novák
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Nowa leksyka z aspektu porównawczego w nauczaniu przyszłych tłumaczy
Marta Pančíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Nowak, Bruno
Ivan Stupek
Year: 2005, Ústav pro regionální studia OU
specialist book chapter

O bulvarizaci českých médií
Pavel Pácl
Year: 2005
abstract in proceedings

O dylematach czeskiego inteligenta po 1989 roku
Józef Zarek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O edici Benešovského jazykověreflexivních textů
Pavel Kosek
Year: 2005, Listy filologické
journal article

O języku współczesnej młodzieży
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

O języku współczesnej młodzieży,
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

O možných světech, filozofii a logice
Petr Hromek
Year: 2005, Aluze
journal article

O nekotorych novych učebnych posobijach po russkomu jazyku sfery ekonomiki i biznesa
Ljuba Mrověcová
Year: 2005
abstract in proceedings

O psaní slova "indián", neexistenci lidských ras a záludnosti rasového myšlení
Přemysl Mácha
Year: 2005, Český lid
journal article

O specifičeskich čertach količestvennoj informacii v russkoj i češskoj publicistike
Zdeňka Nedomová
Year: 2005
abstract in proceedings

O veselském vodním hradu
Nina Pavelčíková, Alena Bartošíková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Obchodní korespondence v ruštině
Mojmír Vavrečka, Jelena Kupcevičová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obchodní korespondence ve francouzštině
Kateřina Dvořáková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obchodní španělština - Espaňol comercial
Kornélia Machová
Year: 2005
editorial and language revision

Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851
Pavel Kladiwa, Jiří Štaif
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Obraz hiszpanskiej wojny domowej lat 1936-1939 w literaturze polskiej. Disertační práce
Piotr Sawicki, Monika Bednarczuk
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Obraz Opavy na přelomu 19. a 20. století na základě zpráv úřadu starosty a městských adresářů
Andrea Pokludová
Year: 2005, Časopis slezského zemského muzea (série B)
journal article

Od A až k T neboli Od asociace k textu
Pavla Zajícová
Year: 2005, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Od deskripce k poznání obecného ve styslitice
Marie Krčmová
Year: 2005
abstract in proceedings

Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi
Mieczyslaw Balowski, Wojciech Chlebda
Year: 2005
editorial and language revision

Olomoucké a opavské působení Rudolfa Hilla
Lumír Dokoupil
Year: 2005
abstract in proceedings

Olomoučtí minorité a jejich kláštery
Ondřej Jakubec
Year: 2005
abstract in proceedings

On Expressing Negative Politeness in English Fictional Discourse
Sirma Wilamová
Year: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

On Language and Grafting in Jeanette Winterson's Fiction
Renáta Tomášková
Year: 2005
abstract in proceedings

On the Function of Hedging Devices in Negatively Polite Discourse
Sirma Wilamová
Year: 2005
abstract in proceedings

On the function of pragmatic markers in negatively polite discourse
Sirma Wilamová
Year: 2005
abstract in proceedings


