Publications
Vybrané systémy profesních kompetencí v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Vyjednávání a řešení konfliktů. Studijní opora pro distanční vzdělávání
Karel Paulík
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výrazové prostředky persvaze v psané církevní publicistice
Eva Minářová
Year: 2005
abstract in proceedings

Výslovnostní styly v češtině
Jaroslav Bartošek
Year: 2005
abstract in proceedings

Výstava díla Quido Kociána - úvodní projev
Petr Holý
Year: 2005
exhibition foreword

Výstava tematických obrazů českoněmeckého malíře Ladislava DRYÁKA pořádaná k 400. výročí vydání 1. dílu Dona Quijota
Jana Veselá, Jaroslav Reska
Year: 2005
organizing exhibition (E)

Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775 - 1846
Petr Popelka
Year: 2005, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb
Renáta Halásková, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy
Miloš Matěj
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj španělského jazyka I, II.
Jan Šabršula, B. Zavadil
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Výzkum hodnocení profesních kompetencí sociálních pracovníků
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu 405/03/0547 za rok 2005
Marcela Grygerková
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2005
Eva Jandová
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Výzkumné závěry
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Výzkumný projekt C
Petr Saforek, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Výzkumný projekt: Šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol
Radek Čech
Year: 2005
abstract in proceedings

Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska
Nina Pavelčíková
Year: 2005, Malovaný kraj
journal article

Vzpomínka na prof. PhDr. Rudolfa Zimka, DrSc
Blažena Rudincová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vztah Viléma Závady a Vladimíra Holana (ve světle korespondence a zádušní řeči)
Iva Málková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

W świecie dziecięcej wyobraźni.
Karel Kadłubiec
Year: 2005, "Rota?
journal article

Wawrosz, Adam a Ondrusz, Józef (biogramy)
Irena Bogoczová
Year: 2005,
specialist book chapter

Weaving a Web: The use of Internet technology in field education
Stephen Wernet, R. Beaulaurier, J. Birkenmaier, M. Berg-Weger, R. Banks, J. Wilson, R. H. Olliges
Year: 2005,
specialist book chapter

Wege zur Kultursprache. Die Polyfunktionalisierung des Deutschen im juridischen Diskurs (1200-1800)
Norbert Richard Wolf, Ingo Warnke
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Weiser, Erwin
Ivan Stupek
Year: 2005, Ústav pro regionální studia OU
specialist book chapter

Why is social intelligence difficult to measure?
František Baumgartner
Year: 2005, Človek a spoločnosť
journal article

Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli
Aleš Zářický
Year: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
journal article

Wittek, Bruno Hans
Ivan Stupek
Year: 2005, Ústav pro regionální studia OU
specialist book chapter

Z historie Židů v jižních Čechách
Eva Saunders
Year: 2005, Auspicia.recenzovaný časopis pro otázky společenských věd
journal article

Z Ustronia w świat
Karel Kadłubiec
Year: 2005,
specialist book chapter

Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia
specialist book

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY APERITIV III - Ivo Chovanec
Antonín Grůza
Year: 2005
exhibition foreword

Zahrada lásky. Milostné příběhy českého středověku
Jan Malura
Year: 2005
radio and televison broadcast

Základy forenzní psychologie
Jan Nevřala
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy lexikologie a stylistiky 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Ivo Buzek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy poradenství
Anna Schneiderová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy stylistiky a lexikologie 1
Irena Fialová, Ivo Buzek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Year: 2005,
specialist book

Zaniklá sídliště na užším Havlíčkobrodsku
Jaroslav David
Year: 2005
abstract in proceedings

Zaolziańsko-wileńskie paralele językowe
Irena Bogoczová
Year: 2005
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT- 235/36, číslo projektu:311454.
Maria Vašutová
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Závěrečná zpráva, Rozvojový projekt MŠMT - 235/36, číslo projektu: 311454.
Maria Vašutová
Year: 2005
research report

Závěry pro zlepšení sociálních služeb
Karel Paulík, Karel Paulík, Anna Schneiderová
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Zemřel Jan Lehár - další nenadálý odchod znamenitého bohemisty
Jan Malura
Year: 2005, Host, č. 2
journal article

Zjišťování sociálních potřeb
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Zložené hybridy v poľskej a slovenskej tlači
Marta Pančíková
Year: 2005, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego
specialist book chapter


