Publications
Systémy sociálního zabezpečení.
Alina Kubicová, Renáta Halásková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Systémy sociálního zebezpečení
Renáta Halásková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Šikana ve školním prostředí
Maria Vašutová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlapeta v Luhačovicích
Vladimír Šlapeta
Year: 2005, Architekt, č. 1
journal article

Tavba v peci galořímského typu, experiment v replice pece typu Les Martys
Jiří Merta, K. Stránský
Year: 2005
abstract in proceedings

Tendence v současné poezii? (Poznámky nad básnickou produkcí moravských nakladatelství v letech 2000 - 2004)
Iva Málková
Year: 2005, Weles
journal article

Teorie a metody sociální práce
Helena Záškodná, Eva Saunders
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Teorie a metody sociální práce
Eva Saunders
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka
Radek Čech
Year: 2005
abstract in proceedings

Testing the Explicitation Hypothesis on L2 Translated Texts
Christopher Hopkinson
Year: 2005
abstract in proceedings

The Development of English
Aleš Svoboda
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The development public health In Ostrava (industrial city of the Hapsburg Monarchy) in the stage of industrialization. (sekce Urban Public Health until the Early 20th Century)
Andrea Pokludová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Ecological Vision of Robinson Jeffers
Petr Kopecký
Year: 2005
abstract in proceedings

The English Language in the Light and Shadow of Globalisation
Christopher Hopkinson
Year: 2005
abstract in proceedings

The immediate future for nonprofit organizations
Stephen Wernet
Year: 2005, Nonprofit Services Consortium Newsletter
journal article

The Lost Heritage of Cultural Assets
Christopher Hopkinson, M. Borák
Year: 2005
editorial and language revision

The Pragmalinguistic View of Apology as a Negatively Polite Speech Act
Sirma Wilamová
Year: 2005
abstract in proceedings

The Role of Teaching Culture in Foreign Language Teaching
Petra Lexová
Year: 2005
abstract in proceedings

The Story of John Steinbeck in Communist Czechoslovakia
Petr Kopecký
Year: 2005, Steinbeck studies
journal article

Thon, T. (ed.): J. E. Kypta. Čtyři varhaní sborníky (faksimilní vydání)
Daniela Rywiková
Year: 2005
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Tiempo literario y tiempo social
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2005, Paralelo 50, núm. 2
journal article

Transfigurace literárních žánrů aneb Don Quijote v interakci
Svatava Urbanová
Year: 2005, Bohemistyka, č. 4
journal article

Translace v současném globalizujícím se světě.
Milan Hrdlička
Year: 2005
abstract in proceedings

Trh práce a politika zaměstnanosti
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus.
Zdeňka Kalnická
Year: 2005, Votobia
specialist book

Třetí oko (filozofie, umění, feminismus)
Iva Málková, Zdeňka Kalnická
Year: 2005
editorial and language revision

Typologie de l´espace francophone : comparaison d´approches
Jan Holeš
Year: 2005
abstract in proceedings

Über einige Textfunktionen von Wortbildung und Wortbildungen.
Norbert Richard Wolf
Year: 2005
abstract in proceedings

UFPR Curitiba
Jerzy Brzozowski
Year: 2005
work experience abroad

Unas reflexiones sobre las asignaturas con fines específicos
Kornélia Machová
Year: 2005
abstract in proceedings

Universidad de Cantabria
Ivo Buzek
Year: 2005
work experience abroad

Universidad de Cantabria Santander Espaňa
Kornélia Machová
Year: 2005
work experience abroad

Universidad de Málaga
Piotr Sawicki
Year: 2005
work experience abroad

Universität Wien
Iveta Rucková
Year: 2005
work experience abroad

University of Glasgow. Osobnosti české literatury (J. Neruda, K. Světlá, K. V. Rais, J. Arbes, J. Wolker, J. Orten, B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera, L. Vaculík, V. Havel)
Martin Pilař
Year: 2005
work experience abroad

University of Pécs
Karla Šimčíková
Year: 2005
work experience abroad

Univerzita Roma Tre, Řím
Aleš Svoboda
Year: 2005
work experience abroad

Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Stanislav Kavka
Year: 2005
work experience abroad

Unterfränkische Wortgeographie als Spiegel der Kulturgeschichte.
Norbert Richard Wolf
Year: 2005
abstract in proceedings

Uplatnění poznatků ze sociologie v sociální práci
Petr Saforek, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Uplatnění věd o člověku v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book

Uplatnění věd o člověku v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2005
editorial and language revision

Úskalí konotací při translaci frazeologie
Milan Hrdlička
Year: 2005
abstract in proceedings

Úsměv a gesto. Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti
Martin Tomášek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Utváření se z ozvěn (Nóra Rúžičková, Beztvárie)
Iva Málková
Year: 2005, Romboid
journal article

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Irena Fialová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Irena Fialová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Year: 2005
published expert opinions, reviews


