Publications
Pansophia Rossica illustrata. 1. Abecední průvodce světem ruské kultury a techniky 19. - 1. poloviny 20.stol.
Zdeňka Matyušová, Igor Lisový
Year: 2006, Jihočeská univerzita
specialist book

Parémie národů slovanských III.
Zdeňka Nedomová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Partnerství pro rozvoj Baie de Henne na Haiti
Pavel Nováček, I. Skácelová
Year: 2006
abstract in proceedings

Partnerstvím k prosperitě
Oldřich Solanský
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Pedagogická evaluace ´06 - sborník příspěvků z konference
Karel Paulík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Pedagogické otázky motivace ve škole
Alina Kubicová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1742-1948
Pavel Kladiwa
Year: 2006, Muzeum Hlučínska
specialist book chapter

Perret, M.: Introduction a l´histoire de la langue française
Jan Holeš
Year: 2006, Časopis pro moderní filologii
journal article

Perzekuce stávek a dělnického hnutí v Rakouském Slezsku do počátku 1. světové války ve světle zákonů a nařízení
Stanislav Knob
Year: 2006
abstract in proceedings

Peter Taylor
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Year: 2006, Paseka
specialist book chapter

Petrohradská státní univerzita
Igor Jelínek
Year: 2006
work experience abroad

Philosophical Canon in the Czech Universities: Feminist Critique
Zdeňka Kalnická
Year: 2006, Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences
journal article

Piratas, bucaneros y filibusteros de la lexicografía espaňola: el caso de los diccionarios de caló
Ivo Buzek
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Year: 2006
abstract in proceedings

Pocta Evě Mrhačové
Ireneusz Hyrnik
Year: 2006
editorial and language revision

Pocta Evě Mrhačové
Jana Raclavská, Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
editorial and language revision

Pocta Evě Mrhačové : k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Jan Vorel
Year: 2006
editorial and language revision

Podróże "Guliwera"
Jan Malicki
Year: 2006, Guliwer
journal article

Pogotické umění
Ondřej Jakubec
Year: 2006,
specialist book chapter

Pojetí historie v českých povídkových cyklech
Martin Pilař
Year: 2006
abstract in proceedings

Pokusy o Učně
Zdeněk Smolka
Year: 2006
abstract in proceedings

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Polarita osobnosti a tvorby. Pokus o konfrontaci Boženy Němcové a Karoliny Světlé
Jiří Svoboda
Year: 2006
abstract in proceedings

Postmodernistskije elementy v poezii Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek
Year: 2006
abstract in proceedings

Posudek disertační práce - Doba poobrozenská (Situace mladé básnické generace 90. let 20. století)
Iva Málková, Miroslav Balaštík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci Na ceste k vlastnej izbe
Zdeňka Kalnická, Etela Farkašová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu
Zdeňka Kalnická, Stanislava Repar
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Posudek rigorózní práce - Vzájemná korespondence Františka Lazeckého a Mojmíra Trávníčka (1972 - 1984)
Iva Málková, Lukáš Průša
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Posudek "Textové opory k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština"
Pavel Kosek, Irena Bogoczová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Pozice, proměny a problémy v bádání literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Poznámky k intertextualitě v poémách Egona Bondyho z 50. let
Oskar Mainx
Year: 2006
abstract in proceedings

Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo
Miloš Matěj
Year: 2006, Zprávy památkové péče, č. 5
journal article

Prameny k dějinám hornictví v Archivu města Ostravy II
Jiří Brňovják
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praskova Vlastivěda slezská
Lumír Dokoupil
Year: 2006
abstract in proceedings

Preobrazovannyje frazeologizmy v poezii Vladimira Vysockogo kak problema perevoda
Igor Jelínek
Year: 2006
abstract in proceedings

Prevence násilí na škole
Jan Nevřala
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením
Marek Schneider
Year: 2006
abstract in proceedings

Problémy s kánonem literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Proces koncentrace šlechtického velkostatku a jeho geneze v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19.století na příkladu hraběcí rodiny Larisch-Monnich
Kamil Rodan
Year: 2006
abstract in proceedings

Process konstituirovanija sovremennost povsednevnoj reči
Marie Krčmová
Year: 2006, Nauka
specialist book chapter

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Year: 2006, -
journal article

Profesní kompetence vychovatelů a jejich hodnocení
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
abstract in proceedings

Proměnné ovlivňující vnímání zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2006
abstract in proceedings

Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace a současná česká škola
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Próteus Dylan?
Jakub Guziur
Year: 2006, Host
journal article

Proyecto Saber convirin: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un copromiso europeo. 112965-CP-1-ES-COMENIUS-C21.
Lucie Vašutová
Year: 2006
others

Průmyslové město (jako motiv, téma) a expresionistická obraznost (Vilém Závada a sbírky Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž)
Iva Málková
Year: 2006, Jihočeská univerzita
specialist book chapter

Předmluva
Tomáš Krejčík
Year: 2006, Elka Press
specialist book chapter

Překlad vlastních jmen v raných textech českého pravoslaví
Eva Hrdinová
Year: 2006, ToP. Tlumočení a překlad
journal article


