Publications
Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia
Tadeusz Siwek
Year: 2006
abstract in proceedings

Polarita osobnosti a tvorby. Pokus o konfrontaci Boženy Němcové a Karoliny Světlé
Jiří Svoboda
Year: 2006
abstract in proceedings

Postmodernistskije elementy v poezii Vladimira Vysockogo
Igor Jelínek
Year: 2006
abstract in proceedings

Posudek disertační práce - Doba poobrozenská (Situace mladé básnické generace 90. let 20. století)
Iva Málková, Miroslav Balaštík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci Na ceste k vlastnej izbe
Zdeňka Kalnická, Etela Farkašová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

posudek na publikaci Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu
Zdeňka Kalnická, Stanislava Repar
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Posudek rigorózní práce - Vzájemná korespondence Františka Lazeckého a Mojmíra Trávníčka (1972 - 1984)
Iva Málková, Lukáš Průša
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Posudek "Textové opory k přednáškám a cvičením z předmětů Úvod do slavistiky a Staroslověnština"
Pavel Kosek, Irena Bogoczová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Pozice, proměny a problémy v bádání literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Poznámky k intertextualitě v poémách Egona Bondyho z 50. let
Oskar Mainx
Year: 2006
abstract in proceedings

Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo
Miloš Matěj
Year: 2006, Zprávy památkové péče, č. 5
journal article

Prameny k dějinám hornictví v Archivu města Ostravy II
Jiří Brňovják
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praskova Vlastivěda slezská
Lumír Dokoupil
Year: 2006
abstract in proceedings

Preobrazovannyje frazeologizmy v poezii Vladimira Vysockogo kak problema perevoda
Igor Jelínek
Year: 2006
abstract in proceedings

Prevence násilí na škole
Jan Nevřala
Year: 2006
abstract in proceedings

Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR
Renáta Halásková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením
Marek Schneider
Year: 2006
abstract in proceedings

Problémy s kánonem literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2006
abstract in proceedings

Proces koncentrace šlechtického velkostatku a jeho geneze v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19.století na příkladu hraběcí rodiny Larisch-Monnich
Kamil Rodan
Year: 2006
abstract in proceedings

Process konstituirovanija sovremennost povsednevnoj reči
Marie Krčmová
Year: 2006, Nauka
specialist book chapter

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitelnom aspekte)
Ljuba Mrověcová
Year: 2006, -
journal article

Profesní kompetence vychovatelů a jejich hodnocení
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
abstract in proceedings

Proměnné ovlivňující vnímání zátěže
Karel Paulík, Vojtěch Gajda
Year: 2006
abstract in proceedings

Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace a současná česká škola
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Próteus Dylan?
Jakub Guziur
Year: 2006, Host
journal article

Proyecto Saber convirin: Conocer y aceptar las diferencias individuales, un copromiso europeo. 112965-CP-1-ES-COMENIUS-C21.
Lucie Vašutová
Year: 2006
others

Průmyslové město (jako motiv, téma) a expresionistická obraznost (Vilém Závada a sbírky Panychida, Siréna, Cesta pěšky, Hradní věž)
Iva Málková
Year: 2006, Jihočeská univerzita
specialist book chapter

Předmluva
Tomáš Krejčík
Year: 2006, Elka Press
specialist book chapter

Překlad vlastních jmen v raných textech českého pravoslaví
Eva Hrdinová
Year: 2006, ToP. Tlumočení a překlad
journal article

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příběh, czyli o roli fabuły w nowej czeskiej prozie
Józef Zarek
Year: 2006
abstract in proceedings

Příčinné věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2006, Wiener Slavistisches Jahrbuch
journal article

Příjemná četba obrozenecké literatury? (ed. Kusáková, L.: Zábavné povídky raného obrození)
Martin Tomášek
Year: 2006, Tvar
journal article

Případ Marie Pytlíkové-pozdní ohlas hilsneriády
Jaroslav David
Year: 2006
abstract in proceedings

Příroda v české frazeologii a idiomatice (Země - Vesmír - Život - Smrt - Barvy - Prostor - Čas)
Eva Mrhačová
Year: 2006, FF OU
specialist book

Přírodní klenoty České republiky (obrazová příloha)
Miroslav Havrlant, Josef Rubín
Year: 2006, Česká akademie věd
specialist book chapter

Příspěvek k dějinám husitství: Jakoubka ze Stříbra Kázání Venit Helias
Andrea Krúpová
Year: 2006
editorial work

Příspěvek k národnostní a jazykové situaci na území kolem města Český Těšín. Report about the National and Language Situation in the Area around Czeski Cieszyn
Irena Bogoczová
Year: 2006, Accademia Europea Bolzano, dostupné na adrese: http://www.eurac.edu/Org/LanguageLaw/Multilingualism/Projects/teschen
specialist book chapter

Psychologie sportu
Karel Paulík
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie v práci vysokoškolského učitele. Distanční text
Anna Schneiderová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychologie zdraví a kvalita života
Zdeněk Mlčák, B. Koukola, J. Mareš
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Puppentheater Ostrava
Šárka Sladovníková
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

R. Rhees: Je možný soukromý jazyk?
Petr Glombíček
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Radislav Hošek
Igor Lisový
Year: 2006, Minerva
journal article

Raně středověký latinský Aristotelés
Marek Otisk
Year: 2006
abstract in proceedings

Ravennský spor o rozdělení filosofie
Marek Otisk
Year: 2006
abstract in proceedings

Realizace "Projektu perspektiva"
Marek Schneider
Year: 2006
abstract in proceedings


