Publications
Meeting a Challenge: On the Translation of Sexing the Cherry
Renáta Tomášková
Year: 2006
abstract in proceedings

Menschenrechte im Alltag: Ein praxisorientierter Workshop zu Menschenrechten und zur kulturellen Sensibilisierung.
Tatjana Reitmann
Year: 2006
organizing conference, workshop

Menschenrechte im Alltag: Ein praxisorientierter Workshop zu Menschenrechten und zur kulturellen Sensibilisierung.
Nicole Hirschler
Year: 2006
organizing conference, workshop

Mergers Among Trade and Professional Associations
Stephen Wernet, J. Pietroburgo, T. R. Carr
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Marek Otisk
Year: 2006, Filosofia
specialist book

Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych)
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Metodika zhodnocení vstupních kompetencí. Identifikace předpokladů pro doplnění potřebného vzdělání. Metodický materiál projektu Tvá budoucnost
Karel Paulík
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Meze osvícenství a raná německá romantika
Marek Otisk
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Mezi translatologií, slavistikou a teologií (K jednomu neznámému překladu Vojtěcha Tkadlčíka)
Eva Hrdinová
Year: 2006
abstract in proceedings

Mezi vyprávěním a kontemplací
Jan Malura
Year: 2006, Host
specialist book chapter

Mezinárodní konference kanadistů v Debrecínu
Jan Holeš
Year: 2006, Cizí jazyky
journal article

Michal Clement, Conrad Kirnig, Florián Lužný, Oldřich Liska, Ernst Nowak, Josef Pazderka
Pavel Šopák
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Milena Hübschmannová a historie Romů po 2.světové válce
Nina Pavelčíková
Year: 2006, Romano džaniben. Sborník romistických studií
journal article

Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii
Jan Malura
Year: 2006
editorial and language revision

Místa bez hranic. Studie a eseje o literatuře, umění a historii
Iva Málková
Year: 2006
editorial and language revision

Místo a úloha translace v současném globalizujícím se světě
Milan Hrdlička
Year: 2006
abstract in proceedings

Mluvená komunikace a její úskalí
Marcela Grygerková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modal Verbs in Requests as a Means of Linguistic Politeness
Sirma Wilamová
Year: 2006
abstract in proceedings

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Modrá a Hnědá kniha
Petr Glombíček
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Mongolsko a lidský rozvoj. Studie proveditelnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce na podporu rozvoje lidských zdrojů ve vybraném regionu Mongolska
Pavel Nováček
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním Slezsku
Petr Popelka
Year: 2006, Časopis Matice moravské
journal article

Moravskoslezský kraj
Nicole Hirschler
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Moravskoslezský lidový parlament
Marek Otisk
Year: 2006
radio and televison broadcast

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Motivation und Rentabilität des Eisenbahngewerbes in der Habsbugesmonarchie auf dem Beispiel der Eisenbahngesellschaften in Österreichisch-Schlesien
Petr Popelka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motivations and Impact of Context-Sensitive Politeness Strategies
Sirma Wilamová
Year: 2006
abstract in proceedings

Mozartova první Pamina
Milan Myška
Year: 2006
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (3 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (1 biogram)
Hana Šústková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Kamil Rodan, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Tomáš ADAMEC, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (5 biogramů)
Lenka Králová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 8. (20.) (17 biogramů)
Milan Myška
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (4 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 9. (21.) (8 biogramů)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostravské univerzity a Ústav pro regionální studia
specialist book chapter

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.), (heslo Przeczek, Wilhelm)
Jiří Svoboda, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Opava 2006
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Myšlenka Evropy. In: George Steiner a myšlenka Evropy
Jakub Guziur
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Mytologie a zasvěcení v Deníku dívky, která hledá Egona Bondyho
Oskar Mainx
Year: 2006, Votobia
specialist book chapter

Náboženská slovní zásoba českých pravoslavných křesťanů coby překladatelský a lingvistický problém
Eva Hrdinová
Year: 2006
abstract in proceedings

Nachwort: statt einer Laudatio auf Werner Kallmeyer.
Norbert Richard Wolf
Year: 2006,
specialist book chapter

Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Year: 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
specialist book

Narrativas sobre la identidad nacional y la reescritura de la Edad Media: Américo Castro
José Luis Bellón Aguilera
Year: 2006
abstract in proceedings

Nástin typologie textů církevní komunikace
Eva Minářová
Year: 2006
abstract in proceedings


