Publications
Jeux de mots formés par inclusion dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Year: 2006
abstract in proceedings

"Jezdec na bílém koni". K českým překladům novely Theodora Storma.
Lenka Vaňková
Year: 2006
abstract in proceedings

Język i literatura czeska w interakcji
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2006
editorial and language revision

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2006
editorial and language revision

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. Red. M. Balowski, J. Svoboda
Svatava Urbanová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Jiří Černý sedmdesátiletý
Jan Holeš
Year: 2006, Časopis pro moderní filologii
journal article

Jiří Sarganek - pietistický pedagog a spisovatel z Těšínska
Jan Malura
Year: 2006
abstract in proceedings

Johannes Freumbichler - Großvater und Schriftsteller - aus der Sicht von Thomas Bernhard
Jiří Schoffer
Year: 2006
abstract in proceedings

Jonkoping University, Kristianstad University
Karla Šimčíková
Year: 2006
work experience abroad

Jubileusz Docent Evy Mrhačovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006, Bohemistyka
journal article

Jubileusz Profesor Marii Krčmovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006, Bohemistyka
journal article

K aktuálnym otázkam výskumu sociálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a múdrosti
František Baumgartner
Year: 2006, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
specialist book chapter

K autentičnosti filmu Tanec s vlky
Miroslav Černý
Year: 2006, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
journal article

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Year: 2006
abstract in proceedings

K demokratizaci současné češtiny
Jaroslav Hubáček
Year: 2006
abstract in proceedings

K historii, hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východních Slovanů a Polska
Nina Pavelčíková
Year: 2006
abstract in proceedings

K jazyku reklamy a politiky
Jaroslav Bartošek
Year: 2006
abstract in proceedings

K metaforizaci v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Year: 2006
abstract in proceedings

K otázce genia loci českého Slezska
Józef Zarek
Year: 2006, Votobia
specialist book chapter

K otázce jazykové situace na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2006
abstract in proceedings

K otázce zvládání pracovních nároků v sociální práci
Karel Paulík
Year: 2006, Kontakt
journal article

K pojetí klienta v sociální práci: manažerismus nebo humanistický přístup?
Zdeněk Mlčák, Alina Kubicová
Year: 2006
abstract in proceedings

K problematice tzv. neostrých výrazů na příkladu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Year: 2006
abstract in proceedings

K problematike merania sociálnej inteligencie
František Baumgartner
Year: 2006
abstract in proceedings

K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie
Richard Psík
Year: 2006
abstract in proceedings

K typologii, morfologii a poetice jihoslovanských pohádek o zvířatech
Irena Bogoczová
Year: 2006
abstract in proceedings

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
abstract in proceedings

K výzkumu profesních kompetencí sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K významu výzkumu středověké německé lékařské prózy
Lenka Vaňková
Year: 2006
abstract in proceedings

Kadlec, J. (2005), Francouzština v Kanadě
Jan Holeš
Year: 2006
abstract in proceedings

Kafkovo první osudové a tvůrčí dilema
Jiří Svoboda
Year: 2006, Votobia
specialist book chapter

Kapitoly o českém literárním undergroundu
Martin Pilař
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

"Kardiognósis"
Miroslav Mikulášek
Year: 2006
abstract in proceedings

Kategorija količestvennosti v novom osveščenii
Zdeňka Nedomová
Year: 2006, Przegląd Rusycystyczny
journal article

Katherine Anne Porterová
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Year: 2006, Paseka
specialist book chapter

Ke klasifikaci a charakteristice dětského folkloru
Irena Bogoczová
Year: 2006
abstract in proceedings

Ke spolupráci Václava Hauera s Vincencem Praskem
Lumír Dokoupil
Year: 2006
abstract in proceedings

Ke vzahu vědomí a myšlení u Descarta
Petr Glombíček
Year: 2006
abstract in proceedings

Keltský kotel
Jakub Guziur, David Greenslade
Year: 2006
editorial and language revision

Klášter kartuziánů v Olomouci
Ondřej Jakubec
Year: 2006
abstract in proceedings

Klíčové kompetence absolventů Ostravské univerzity. Závěřečná zpráva rozvojového projektu 2006
Anna Schneiderová
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

klinger, T. A,: If I Could Turn my Tongue Like That. The Creole Language of Pointe Coupee Parish, Louisiana
Jan Holeš
Year: 2006, Languafe - Journal of American Linguistic Society
journal article

Kněžky Venušiny aneb z historie prostituce v průmyslovém velkoměstě
Milan Myška
Year: 2006, Repronis
specialist book

Kohout, M. - Templ, S. - Zatloukal, P. a kolektiv. Česká republika - architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko (60 hesel)
Naděžda Goryczková
Year: 2006, Zlatý řez
specialist book chapter

Kómete?
Marie Krčmová
Year: 2006, Rozrazil
journal article

Komunikace a asertivita ve škole
Alina Kubicová, Helena Kolibová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Komunikace v ruskojazyčném podnikatelském prostředí (při přípravě posluchačů bakalářského studia)
Zdeňka Nedomová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepce výuky angličtiny v ošetřovatelských oborech
Roman ADAMCZYK
Year: 2006
abstract in proceedings

Konceptualizacja życia w ?Quo vadis? Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
abstract in proceedings

Koncert k zahájení vysílání televize Noe
Tomáš Novotný
Year: 2006
radio and televison broadcast


