Publications
Z dějin vědy o antickém starověku I. Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování. Uspoř. I. Lisový. Praha : Arista, 2004
Richard Psík
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Z duchovného dění severočernomořského
Igor Lisový
Year: 2007
abstract in proceedings

Z pokladnice evropského písemnictví
Igor Lisový, Rainer Nickel
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2007, Studia Filologiczne
journal article

Základy formální logiky
Jaromír Hrubeš
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychologie a filosofie
Slavoj Tomeček, Bořivoj Vlček
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychologie pro praxi
Karel Paulík
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zanik puryzmu w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007, Komitet Słowianoznawstwa PAN
specialist book chapter

Zaolzie a kontakty językowe (uniwersalne i specyficzne formy kontaktu językowego). Sytuacja językowa na Zaolziu jako przykład dwujęzyczności społecznej i indywidualnej
Irena Bogoczová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zaolzie na tle stratyfikacji polskiego i czeskiego jazyka etnicznego.Specifikum polszczyzny zaolziańskiej jako wynik interferenci językowej
Irena Bogoczová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závada je na vašem přijímači (literární večer k 80. letům od vydání básnické prvotiny Panychida a 25. výročí úmrtí)
Iva Málková
Year: 2007
librettos, screeplays

Závěrečná zpráva o řešení interního grantu Univerzity Karlovy č. 501/2004/A-PP s názvem Koncepce profesionální přípravy učitelů zaměřená na počáteční vyučování ruštině na ZŠ a tvorba nových učebních souborů RJ pro ZŠ
Blažena Rudincová, Hana Žofková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.
Blažena Gracová
Year: 2007, Těšínsko
journal article

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zradné slová v slovanských jazykoch
Marta Pančíková
Year: 2007, Stimul
specialist book chapter

Zu Redewiedergaben in deutschen journalistischen Texten
Lenka Vaňková
Year: 2007, Peter Lang GmbH
specialist book chapter

Železářská houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko)
Jiří Merta
Year: 2007
abstract in proceedings

7.Multikuluralität in Grenzräumen? Beobachtungen aus dem Alltagsleben in Hruschau/Hrušov an der Peripherie der Industriestadt Ostrava.
Vladimír Horák
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

7 visiones 1 camino
Katerina Bohac
Year: 2007
solo and collective exhibitions, realization

A Ayer: Je možný soukromý jazyk?
Petr Glombíček
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

A Note on 'Omnipotence' of Context: Its Impact on Comprehending Idiomatic Expressions
Stanislav Kavka
Year: 2006
abstract in proceedings

A teoria da traducao dentro do sistema de ciencias humanas
Jerzy Brzozowski
Year: 2006, Claritas
journal article

A Way of Mastering 'Idiomatic' English: How to Approximate the Ideal?
Stanislav Kavka
Year: 2006
abstract in proceedings

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Autorský Kolektiv
Year: 2006
editorial work

Adjetivos sufijados de reciente creación
Lubomír Bartoš
Year: 2006
abstract in proceedings

African American Studies in Central and Eastern Europe: The Case of Czech Republic
Karla Šimčíková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Agatangel J. Krymskyj (podp. -i.wald.-)
Igor Lisový
Year: 2006, Minerva
journal article

Ain edler tractat von der pestilencz. Zur Bedeutung und Sprache des Pesttraktats aus der Handschrift R 16 der Schlossbibliothek von Kunin
Lenka Vaňková
Year: 2006
abstract in proceedings

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts II.
Aleš Zářický
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)
Lucie Radková
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Aleksandar Petrov: Smolný, Úplně jako ve filmu, Requiem pro neznámého nájemníka
Miroslav Černý
Year: 2006
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Alois Špalek
Ondřej Jakubec
Year: 2006,
specialist book chapter

Althochdeutsche Grammatik I. Laut und Formenlehre.; Althochdeutsche Grammatik II. Syntax.
Norbert Richard Wolf, Wilhelm Braune, Richard Schrodt
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2006
abstract in proceedings

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2006
abstract in proceedings

Altruistická motivace, emocionální empatie a afiliace u vysokoškolských studentek sociální práce
Zdeněk Mlčák
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ambivalence v románech Muriel Sparkové
Jakub Guziur, Ema Jelínková
Year: 2006
editorial and language revision

An ABC of Theoretical and Applied Linguistics
Aleš Svoboda, T. Hrehovčík
Year: 2006, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Analýza nominací domácích elektrospotřebičů v současné ruštině, češtině a slovenštině (ve srovnávacím aspektu)
Ljuba Mrověcová
Year: 2006
abstract in proceedings

Analýza textu pro technologické předvídání
B. Duží, Martin Potůček, Robert Stojanov, Pavel Nováček
Year: 2006, SLON
specialist book chapter

Analýza vztahu mezi prosociálními tendencemi, empatií a pětifaktorovým modelem osobnosti u studentek pomáhajících oborů
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2006, Kontakt
journal article

Anglická ustálená přirovnání z hlediska aktuálního členění
Aleš Svoboda
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ani ne... (Jaroslav Rudiš: Grandhotel)
Petr Hrtánek
Year: 2006, Tvar
journal article

Anotaciones del proyecto Tesoro léxico del caló
Ivo Buzek
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antická moudrost
Oldřich Kramoliš
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Antike Medizin Ein Lexikon, (Hrsg.) Karl-Heinz Leven. München, Beck Verlag 2005. (rec.)
František Šimon
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Apollón Boreios, severní bůh
Igor Lisový
Year: 2006, Minerva
journal article

Archeologické muzeum ve Florencii
Igor Lisový
Year: 2006, Minerva
journal article

Architektonická vzájemnost se Slovinskem
Vladimír Šlapeta
Year: 2006, ERA, č. 6
journal article


